ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Μετά τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καθυστέρηση στην υιοθέτηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών(LPIS/GIS) της νέας ΚΑΠ, η διοίκηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προκήρυξε για τις 8 Σεπτεμβρίου δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για το έργο.
OpekepeΜετά τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καθυστέρηση στην υιοθέτηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (LPIS/GIS) της νέας ΚΑΠ, η διοίκηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προκήρυξε για τις 8 Σεπτεμβρίου δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για το έργο.

Ο διαγωνισμός αφορά στη μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή της διαχείρισης και υποστήριξης των πληρωμών της ενιαίας αίτησης της καινούργιας ΚΑΠ της περιόδου 2009, η οποία θα ενσωματώνει τα Γεωγραφικά  Δεδομένα  Ενοτήτων και Αγροτεμαχίων - LPIS/GIS (Πληροφοριακό Σύστημα  Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων / Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφοριών) με συνοδευτικές εφαρμογές.

Παράλληλα, έχει να κάνει με εργασίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων του 2006, 2007 και 2008, καθώς επίσης και τη λειτουργία και υποστήριξη του Internet Data Center του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Disaster Recovery Site (DRS) για διάρκεια ενός έτους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται για το μεν πρώτο-βασικό τμήμα του (LPIS/GIS) σε 3.650.000 ευρώ, για δε τις επιπρόσθετες εργασίες σε 1.825.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Πηγή:AΠΕ)

e horos logo