ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Πριν από λίγες μέρες (15/10) η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πέλλας εξέδωσε Ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε ότι εμφανίστηκε (για πρώτη φορά στην περιοχή της Πέλλας) το πολυφάγο έντομο Drosophila suzukii το οποίο προσβάλλει μεγάλο αριθμό καλλιεργούμενων φρούτων.

Την επόμενη μέρα (16/10) η ιστοσελίδα αγροτικής ενημέρωσης www.agrotypos.gr δημοσίευσε άρθρο με τίτλο "Ανησυχία στους παραγωγούς ακτινιδίου της Πέλλας μετά την εμφάνιση της μύγας Drosophila στην περιοχή".

Όμως πόσο επικίνδυνη είναι στ' αλήθεια η Drosophila suzukii για την καλλιέργεια του ακτινιδίου; Την ίδια ημέρα ο γεωπόνος κ. Κωνσταντίνος Σίμογλου, υπάλληλος της ΔΑΟΚ Δράμας, με επιστολή του προς το www.agrotypos.gr, εξηγεί ότι "μάλλον η καλλιέργεια του ακτινιδίου ανέχεται χωρίς προβλήματα το έντομο αυτό".

Ας δούμε ολόκληρη την επιστολή του κ. Σίμογλου, που έχει ενδιαφέρον, και πιστεύουμε ότι δίνει μία τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό:

Με αφορμή την ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Πέλλας που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα του Αγροτύπου, θα ήθελα να σάς ενημερώσω ότι στην Π.Ε. Δράμας παρακολουθείται το έντομο σταθερά τα τελευταία δύο χρόνια και μάλιστα με ευρεία διασπορά παγίδων σε διάφορες καλλιέργειες (κερασιές, ροδακινιές, αμπέλια και ακτινίδια). Ο λόγος που ελέγχεται η παρουσία του εντόμου αυτού στις ακτινιδιές είναι το γεγονός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της Νότιας Αφρικής, στην οποία εξάγονται ελληνικά ακτινίδια και εκεί θεωρείται επιβλαβής οργανισμός καραντίνας.
Θα πρέπει να σημειώσω ότι η παρουσία του εντόμου σε τροφικές παγίδες έγινε αισθητή στην Π.Ε. Δράμας από το έτος 2014. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δυναμικής των πληθυσμών του εντόμου, όπως παρατηρείται τα δύο έτη της επισκόπησης είναι οι χαμηλοί πληθυσμοί κατά τη διάρκεια της Άνοιξης και του Καλοκαιριού, οπότε και υπάρχουν σε αφθονία ξενιστές (καλλιεργούμενοι ή άγριοι), δηλαδή διαθέσιμα φρούτα προς ωοτοκία. Ωστόσο, από τα τέλη Αυγούστου και μετά παρατηρείται μία σημαντική άνοδος των συλλήψεων, δηλαδή την εποχή που πλησιάζει η συγκομιδή των ακτινιδίων. Η άνοδος αυτή πιθανώς οφείλεται στις περισσότερο υγρές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή, είτε στο γεγονός ότι περιορίζεται ενδεχομένως η διαθεσιμότητα φυτών ξενιστών. Πράγματι οι συλλήψεις στις τροφικές παγίδες που τοποθετήθηκαν πέρυσι και φέτος σε ακτινιδιές της Π.Ε. Δράμας ήταν εξαιρετικά υψηλές στα τέλη καλοκαιριού και αρχές φθινοπώρου, της τάξης των εκατοντάδων ατόμων (αρσενικών και θηλυκών) του D. suzukii ανά παγίδα και εβδομάδα.
Παρόλα αυτά όμως, φαίνεται ότι το ακτινίδιο δεν είναι ξενιστής του εντόμου αυτού. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε για τους εξής λόγους: α) Από τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων στους οποίους προβαίνουμε, κατά τους οποίους δεν διαπιστώθηκε καμία προσβολή σε ακτινίδιο στον αγρό. β) Από τα δείγματα που λάβαμε και διατηρήσαμε σε κλωβούς στο εργαστήριο του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Δράμας, από τα οποία δεν προέκυψε έξοδος ενηλίκων D. suzukii. γ) Από τα αποτελέσματα εξέτασης των δειγμάτων καρπών που αποστείλαμε στο επίσημο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, όπου επίσης δεν διαπιστώθηκε πρωτογενής προσβολή καρπών ακτινιδιάς. Και είναι σημαντικό να τονίσω και πάλι ότι οι μακροσκοπικοί και οι δειγματοληψίες καρπών ακτινιδιάς στις οποίες αναφέρθηκα έγιναν στους αγρούς στους οποίους διαπιστώθηκαν πολύ υψηλές συλλήψεις ενηλίκων D. suzukii. Οι ενδείξεις αυτές μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μάλλον η καλλιέργεια αυτή ανέχεται χωρίς προβλήματα το έντομο αυτό. Απαιτείται βέβαια η συλλογή περισσότερων δεδομένων κατά τα επόμενα χρόνια για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός αυτό.
Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι παρόμοια στις ροδακινιές (βιοκαλλιέργειας), όπου φαίνεται ότι προσβάλλεται η καλλιέργεια και μάλιστα σοβαρά και οι απώλειες που μπορεί να προκαλέσει αφορούν στην ανάπτυξη δευτερογενών μυκητολογικών προσβολών (κυρίως μονίλιας) από τα σημεία ωοτοκίας, η οποίες καταστρέφουν τον καρπό. Αντίθετα, σε οπωρώνες που ακολουθούν κανονικό πρόγραμμα φυτοπροστασίας δεν παρατηρούνται προσβολές δροσόφιλας.

H Drosophila suzukii έχει βρεθεί και στην Π.Ε. Πρέβεζας, σε παγίδες που έχει αναρτήσει σε οπωρώνες ακτινιδίου η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., τόσο το 2014 όσο και φέτος. Παρ' όλ' αυτά δεν έχουν παρατηρηθεί προσβολές σε καρπούς (τουλάχιστον για την ώρα) ούτε και έχουν αναφερθεί ζημιές από παραγωγούς εξαιτίας του εντόμου αυτού.

e horos logo