ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε συνέχεια του από 10.03.2016 δελτίου τύπου της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. προκύπτει σοβαρό ζήτημα και με την ποιότητα των ιατρικών εξετάσεων, γεγονός που θα αποβεί μοιραίο για την πορεία της υγείας των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση της τιμής των αντιδραστηρίων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη χρήση κατώτερων ποιοτικά υλικών με άμεση συνέπεια την εξαγωγή αναξιόπιστων αποτελεσμάτων, τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην πορεία της υγείας των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, εφόσον δεν θα μπορούν να αξιολογηθούν από τον θεράποντα ιατρό τους. Συνέπεια όλων των παραπάνω θα είναι τα άτομα με διαβήτη να εξαναγκάζονται, λόγω των αναξιόπιστων αποτελεσμάτων, να πραγματοποιήσουν ξανά και σε διαφορετικό μικροβιολογικό εργαστήριο τις εξετάσεις με τελικό αποτέλεσμα όχι μόνο την επιδείνωση της υγείας τους, αλλά και την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή τους.

Παράλληλα με το θέμα που προέκυψε στις 7 Μαρτίου με την ανάρτηση από την ΗΔΙΚΑ του ορίου των συνταγογραφούμενων εργαστηριακών εξετάσεων ανά ειδικότητα γιατρού, γίνεται φανερό ότι ένα άτομο με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει, για να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του διαβήτη του, να απευθύνεται σε περισσότερους από έναν γιατρούς και περισσότερα από ένα μικροβιολογικά εργαστήρια, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του και επιφέροντας την περαιτέρω οικονομική του εξαθλίωση.

Να θυμίσουμε ότι η ανάρτηση από την ΗΔΙΚΑ αφορά ουσιαστικά την απόφαση του Αυγούστου του 2014 και την τροποποίηση αυτής τον Ιανουάριο του 2015, όπου μπαίνουν συγκεκριμένα αριθμητικά όρια ανά ειδικότητα γιατρού και ανά ασφαλισμένο. Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν να αναρτώνται με τόση καθυστέρηση ψηφισμένες αποφάσεις και να μην ενημερώνονται ούτε καν οι επαγγελματίες υγείας. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του ΕΟΠΥΥ να καθιερώσει κανόνες ορθής συνταγογράφησης των διαγνωστικών πράξεων ανά πάθηση.


Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην πολιτεία για την κρισιμότητα της κατάστασης και απαιτεί την εξαίρεση του σακχαρώδη διαβήτη από το πλαφόν του ορίου συνταγογράφησης εξετάσεων από τους ειδικούς ιατρούς, καθώς και την εξασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος των εργαστηριακών εξετάσεων. Δεν μπορεί τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί και η υγεία να θυσιάζεται στο βωμό των οποιονδήποτε περικοπών.

e horos logo