Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει το 17ο Διεθνές Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Με βαρύτητα στον πολιτισμό θα πραγματοποιηθούν οι φετινές εκδηλώσεις του Δήμου Τετραφυλίας «Σέλτσος 2008» από 16 έως 24 Αυγούστου.

e horos logo