ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η  Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία πραγματοποιεί στην Άρτα το 24ο Επιστημονικό Συνέδριό της στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2008, στην αίθουσα ΔΙΩΝΗ του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Αρταίων.
Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία πραγματοποιεί στην Άρτα το 24ο Επιστημονικό Συνέδριό της στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2008, στην αίθουσα ΔΙΩΝΗ του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Αρταίων.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες των Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σκοπός των συνεδρίων της Ε.Ζ.Ε είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους τομείς της ζωοτεχνικής επιστήμης που προαναφέρθηκαν και η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, μεταξύ των συνέδρων, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προαγωγή της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και της Ζωικής Παραγωγής.

Το συνέδριο της Ε.Ζ.Ε στην Άρτα, συνδιοργανώνεται με την Νομαρχιακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση Άρτας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων.

e horos logo