ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2008 στις 11.30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχίας Ιωαννίνων, θα παρουσιαστεί το έργο  το οποίο υλοποίησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 με τίτλο “SUL CAMMINO DI ENEA” (Στην πορεία του Αινεία)  Το έργο ¨Στην πορεία του Αινεία¨ είχε ως αφορμή την διαδρομή που ακολούθησε ο ήρωας της Τροίας, όπως την περιγράφει ο Βιργίλιος, και το πέρασμά του από την Ήπειρο
Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2008 στις 11.30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχίας, θα παρουσιαστεί το έργο  το οποίο υλοποίησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 με τίτλο “SUL CAMMINO DI ENEA” (Στην πορεία του Αινεία)  Το έργο ¨Στην πορεία του Αινεία¨ είχε ως αφορμή την διαδρομή που ακολούθησε ο ήρωας της Τροίας, όπως την περιγράφει ο Βιργίλιος, και το πέρασμά του από την Ήπειρο

Το έργο στοχεύει, μέσω της οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας των εταίρων του, να αξιοποιήσει και να αναδείξει τα κοινά ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα, την επανάκτηση και προβολή της κοινής μας πολιτιστικής ταυτότητας, την διαφύλαξη και ανάδειξη της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς με πολλαπλασιαστικά οφέλη στον τουρισμό, τον πολιτισμό, την απασχόληση και την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής.

Οι ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες είναι :

  • οι επαγγελματίες στο τομέα του τουρισμού
  • οι επισκέπτες του Νομού
  • όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.
  • οι επιχειρηματίες της περιοχής που θα ωφεληθούν από την ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξη της περιοχής

www.ipiros.gr

e horos logo