ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» («ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») συμμετέχει μέσω της Κ.Π. LEADER+ στην Διακρατική Συνεργασία με τίτλο «TRANSINTERPRET II-Διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση ποιότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με ερμηνευτικά εργαλεία».Για την παρουσίαση της μεθοδολογίας και του έργου του διακρατικού προγράμματος διοργανώνεται ημερίδα την Τρίτη 21/10/2008 και ώρα 9:30’ π.μ. στο ξενοδοχείο DU LAC, η οποία αποτελεί μέρος της Διακρατικής Συνάντησης που διοργανώνεται από την «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».
Η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» («ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») συμμετέχει μέσω της Κ.Π. LEADER+ στην Διακρατική Συνεργασία με τίτλο «TRANSINTERPRET II-Διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση ποιότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με ερμηνευτικά εργαλεία».

Το αντικείμενο της Διακρατικής Συνεργασίας αφορά στην αξιοποίηση του πολιτιστικού, αρχιτεκτονικού και φυσικού πλούτου των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, την παρουσίαση και την προβολή του μέσα από συγκεκριμένη τεχνοτροπία, η οποία αναφέρεται στον τρόπο που ερμηνεύουμε και παρουσιάζουμε το τουριστικό μας προϊόν.  Η τεχνοτροπία αυτή έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Freinburg Γερμανίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στοχεύει στο να κάνει πιο ελκυστική την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος και να δημιουργήσει κίνητρα επίσκεψης θέσεων και περιοχών, συνδέοντας τα αντικείμενα επίσκεψης μεταξύ τους.  Εφαρμόζεται σε δίκτυα διαδρομών, μονοπάτια, μουσεία, μνημεία, οικισμούς, φυσικό περιβάλλον κλπ.

Για την παρουσίαση της μεθοδολογίας και του έργου του διακρατικού προγράμματος διοργανώνεται ημερίδα την Τρίτη 21.10.2008 και ώρα 9:30’ π.μ. στο ξενοδοχείο DU LAC, η οποία αποτελεί μέρος της Διακρατικής Συνάντησης που διοργανώνεται από την «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν από τα Πανεπιστήμια Freinburg και Αιγαίου η συγκεκριμένη τεχνοτροπία και από την «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» η εφαρμογή της μέσα από δίκτυα διαδρομών που έχουν σχεδιαστεί για τους δύο Νομούς.

Οι διακρατικοί εταίροι, οι οποίοι θα συμμετέχουν επίσης στην ημερίδα, θα είναι από τη Γερμανία (περιοχή Μέλανα Δρυμού), από τη Σλοβενία και από οκτώ περιοχές της Ελλάδας μέσω των Αναπτυξιακών τους Εταιρειών (Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Καστοριά, Κοζάνη, Ναύπακτος, Τριχωνίδα, Ολυμπία).  Επίσης θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών της Κ.Π. LEADER+ από τη Γερμανία και την Ελλάδα.Διακρατικός Συντονιστής του προγράμματος είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) SUDSCHWALD Γερμανίας και Εθνικός Συντονιστής η Ο.Τ.Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Το αντικείμενο της ημερίδας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή λόγω της πληθώρας των αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών μνημείων που διαθέτει, αλλά και της ανάδειξής της σε τουριστικό προορισμό, ιδιαίτερα δε για τους ΟΤΑ οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το εν λόγω εργαλείο για την προβολή της περιοχής τους.Σκοπός της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» είναι να συνεχίσει το πρόγραμμα και τη νέα Προγραμματική Περίοδο και για το λόγο αυτό το έχει συμπεριλάβει στη νέα πρόταση LEADER που υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


www.ipiros.gr

e horos logo