ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «Χωρικές Επιπτώσεις στις Πόλεις του Πολυτροπικού Άξονα Ανάπτυξης Ιταλία – Ελλάδα – Τουρκία», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ INTERREG III B ARCHIMED, διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008 στις 12:00 στο Ξενοδοχείο Du Lac.
pephpeirouΕκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «Χωρικές Επιπτώσεις στις Πόλεις του Πολυτροπικού Άξονα Ανάπτυξης Ιταλία – Ελλάδα – Τουρκία», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ INTERREG III B ARCHIMED, διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008 στις 12:00 στο Ξενοδοχείο Du Lac.

Το έργο εστιάστηκε στην εξέταση του πολυτροπικού άξονα που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τη Νότια Ιταλία και την Βόρειο-Δυτική Τουρκία και συνδυάζει οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες μεταφορές καθώς και σημαντικά λιμάνια-αεροδρόμια. Μελετήθηκαν οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του άξονα στις περιφέρειες ενδιαφέροντος (Περιφέρειες Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και αφετέρου στις περιοχές που υφίστανται τις μεγαλύτερες πιέσεις, τις πόλεις «πύλες» που αποτελούν κόμβους των συστημάτων μεταφορών (Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.)

www.ipiros.gr

e horos logo