ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ “Υπέρ-δομή: Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση”, το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ημερίδα-θεματικό εργαστήριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ “Υπέρ-δομή: Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση”, το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ημερίδα-θεματικό εργαστήριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008 στις 18:00 στην αίθουσα σεμιναρίων (2ος όροφος) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, είναι Καθηγητής Τ.Α. Μικρόπουλος.

www.ipiros.gr

e horos logo