ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους Ποταμούς Καλαμά και Ofanto Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την Επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών», διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στις 12 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, στο ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα.
Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους Ποταμούς Καλαμά και Ofanto Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την Επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών», διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στις 12 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, στο ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα.

Στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης του Έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA: Ελλάδα – Ιταλία 2000 -2006, συμμετέχουν η Περιφέρεια Ηπείρου, ως Επικεφαλής, οι Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και από Ιταλικής Πλευράς οι Δήμοι Canosa και Barletta, καθώς και ο Οργανισμός Agenzia per l’ Occupazione e lo Sviluppo dell’ Area Nord Barese – Ofanitna.

Το Έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την εκπαίδευση σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης οικοσυστημάτων εσωτερικών - μεταβατικών υδάτων, στη διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση των φορτίων του ποταμού Καλαμά, στη λήψη μέτρων προστασίας, στον προσδιορισμό σημείων-περιοχών προτεραιότητας, όπου απαιτείται η ανάπτυξη πρόσθετων δράσεων διαχείρισης και προστασίας.

Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει Δράσεις, όπως:
  • Εγκατάσταση δικτύου σταθμών μέτρησης για την απομακρυσμένη συλλογή και μέτρηση φυσικοχημικών και υδρολογικών παραμέτρων ποιότητας του Ποταμού Καλαμά.
  • Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Ερμηνείας Περιβάλλοντος.
  • Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης για τη διαρκή, δημόσια παρουσίαση των μετρήσεων και των λοιπών πληροφοριών αναφορικά με την ποιότητα του νερού.
  • Δειγματοληπτική Έρευνα και Καταγραφή της οικολογικής κατάστασης του Ποταμού Καλαμά με τη χρήση επιλεγμένων αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων, όπως αυτές προβλέπονται από την Κοινοτική Οδηγία 2000/60.
  • Μελέτη καταγραφής των επιπτώσεων - φορτίων στο Οικοσύστημα του Ποταμού Καλαμά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
  • Αποτίμηση των κινδύνων που απειλούν το οικοσύστημα του Ποταμού Καλαμά και διατύπωση διαχειριστικών προτάσεων για την προστασία του.
  • Εκπαίδευση και Ενημέρωση νέων ατόμων από τις περιοχές των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας στις βασικές αρχές ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος.
 www.ipiros.gr

e horos logo