ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG III  «QUALIDEV: Ανάπτυξη συνεργασίας και διάχυση γνώσης εκπαιδευτικών και ερευνητικών τμημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου)», το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ημερίδα αποτίμησης του παραπάνω ερευνητικού έργου.
hmeridapoiotitaΣτα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG III  «QUALIDEV: Ανάπτυξη συνεργασίας και διάχυση γνώσης εκπαιδευτικών και ερευνητικών τμημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου)», το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ημερίδα αποτίμησης του παραπάνω ερευνητικού έργου.

Η ημερίδα θα έχει θέμα «Ποιότητα ζωής και Ανάπτυξη» και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 18.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (τηλ: 26510-95929 / 26510 95939, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).Πρόγραμμα εκδήλωσης
18.00-18.15: Προσέλευση

18.30-18.45: Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμοί

18.45-19.00: Ποιότητα ζωής –Ανάπτυξη
Ομιλητής: Ζαρωτιάδης Γρηγόρης –Λέκτορας Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών Π.Ι.

19.00-19.15: Τρόποι μέτρησης ποιότητας ζωής
Ομιλητής: Μυλωνίδης Νικόλαος –Επ. Καθηγητής Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών Π.Ι.

19.15-19.30: Το ερευνητικό έργο Qualidev
Ομιλητής: Γκωλέτσης Γεώργιος –Λέκτορας Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών Π.Ι.

19.30-19.45: Ερευνητικά αποτελέσματα του έργου
Ομιλητής: Χλέτσος Μιχάλης –Αν. Καθηγητής Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών Π.Ι.

19.45-20.00: Προτάσεις Πολιτικής
Ομιλητής: Ναξάκης Χαρίλαος –Καθηγητής Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

20.00-20.30: Συζήτηση


www.ipiros.gr

e horos logo