ΕΛΛΑΔΑ

 

Άρθρο της Μερόπης Τζούφη*

 

πρ. Υφυπουργός Παιδείας & Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδονευρολογίας

 

Τις τελευταίες δεκαετίες και σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφεται η έντονη προσπάθεια της ευρύτερης κοινωνίας να απαλλαγεί από μια σειρά στερεοτυπικών και μοιρολατρικών θεωρήσεων για τους ανθρώπους με αναπηρία (ΑμεΑ). Το φαινόμενο της καταπίεσης της αναπηρίας παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την ταξική, σεξιστική και φυλετική καταπίεση και το δημόσιο σχολείο κατέχει σημαντικό ρόλο στην άρση των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και των αποκλεισμών.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες και τις διαρκείς διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση και ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ποιοτικής, συμπεριληπτικής και συχνά εξατομικευμένης εκπαίδευσης.

Η Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ορισμένη ή ολόκληρη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες επηρεάζουν τη σχολική προσαρμογή και μάθηση.

Η φοίτηση των μαθητών λαμβάνει χώρα στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου με ή χωρίς Παράλληλη Στήριξη, με ή χωρίς Τμήματα Ένταξης, στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), καθώς και με διδασκαλία στο σπίτι. Η καταγραφή των μαθητών και η αποτύπωση της κατανομής και των αναγκών τους ξεκίνησε το 2016, όταν και λειτούργησε για πρώτη φορά η ηλεκτρονική πλατφόρμα «MySchool» για το σύνολο της εκπαίδευσης και όχι μόνον για τη Γενική Εκπαίδευση.

Από το 2014 και έπειτα καταγράφεται διαρκής αύξηση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2014-2015, οι μαθητές που φοιτούσαν στα Γενικά Σχολεία ήταν 68.000, ενώ το 2018-2019 ξεπέρασαν τους 100.000. Επιπρόσθετα, την προηγούμενη σχολική χρονιά λειτούργησαν 447 ΣΜΕΑΕ, εκ των οποίων οι 40 ιδρύθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια, στις οποίες φοιτούν 11.000 μαθητές.

Η τάση αυτή καταγράφεται παγκόσμια, όπου η συχνότητα διάγνωσης και εντοπισμού των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Rett, παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή κ.α.) αυξάνεται διαρκώς και η επιστημονική κοινότητα διερευνά τη νευροβιολογική διάσταση του φαινομένου. Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτεί χρηματοδότηση, υλικούς πόρους, συνεχή διαμόρφωση των εκπαιδευτικών εργαλείων και στρατηγικών, καθώς και αυξημένο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό.

Το προηγούμενο σχολικό έτος, ο αριθμός των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση ξεπέρασε τις 16.000, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο αιτημάτων για Παράλληλη Στήριξη. Αναλυτικότερα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν 7.500 δάσκαλοι, στη Δευτεροβάθμια 3.400 καθηγητές, ενώ 4.000 προσλήψεις έγιναν για το Ειδικό Επιστημονικό και Βοηθητικό Προσωπικό (σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.).

Ωστόσο, η αύξηση του προσωπικού αφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν πραγματοποιήθηκαν μόνιμοι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ, παρά τη διαχρονικά ισχνή στελέχωση της Ειδικής Αγωγής με μόνιμο προσωπικό (3.500 εκπαιδευτικοί συνολικά). Επομένως, η πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού, εντός του 2019, σε θέσεις που τώρα καλύπτονται από συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν απολύτως αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της πρόσβασης και της υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2019 προβλέφθηκαν 22 εκατ. ευρώ και τον Ιανουάριο του 2019 δημοσιεύτηκε ο Ν.4589 για το νέο σύστημα διορισμών. Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι προκηρύξεις και τον Μάιο έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Η προκήρυξη των Εθνικών Εκλογών σταμάτησε την επεξεργασία των αιτήσεων από τον ΑΣΕΠ και η απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ζήτησε από το ΣτΕ τη συνέχιση της διαδικασίας κατά την προεκλογική περίοδο, αίτημα που έγινε δεκτό.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου ενώ δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχει επιδείξει χαρακτηριστική καθυστέρηση με αποτέλεσμα οι διορισμοί να μην έχουν ολοκληρωθεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το χρονοδιάγραμμα είναι θολό και γίνεται αναφορά για πιθανή ολοκλήρωση της διαδικασίας στο τέλος του 2019 ή στις αρχές του 2020. Την προηγούμενη εβδομάδα και έπειτα από επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στο ΑΣΕΠ, εκδόθηκαν οι πρώτοι προσωρινοί πίνακες που αφορούν στην μικρότερη πληθυσμιακά κατηγορία, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Η μη ολοκλήρωση των διορισμών εντός του 2019 συνεπάγεται την αποδέσμευση των 22 εκατ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους μαθητές και τις οικογένειες τους. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απραξία της νέας ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ ώστε να προχωρήσει σε σύσταση οργανικών θέσεων καθώς και να κατανείμει τις 4.500 θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η εύρρυθμη λειτουργία των σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη μόνιμου και έμπειρου προσωπικού και προέχει των όποιων πολιτικών επιλογών και προτεραιοτήτων. Σε καιρούς οικονομικά δυσμενείς, η ενίσχυση και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης αποτέλεσε βασική πολιτική επιλογή. Σήμερα, με τη χώρα εκτός του μνημονιακού πλαισίου, πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν όπως η βελτίωση των υποδομών, της προσβασιμότητας και των μεταφορών, των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού.

Το πιο ουσιαστικό όμως είναι η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου πρώιμης παρέμβασης, στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί την κρίσιμη, μαθησιακά και αναπτυξιακά περίοδο, λόγω της ευπλαστότητας του εγκεφάλου. Στο πλαίσιο αυτό, επιζητείται το ανάπηρο ή το παιδί με την αναπτυξιακή διαταραχή να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις, να καλλιεργήσει δεξιότητες που αφορούν στην κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη, να αποκομίσει μαθησιακές ευκαιρίες, καθώς και να προσανατολιστεί ως προς το περιεχόμενο και τις προτεινόμενες δράσεις στις απαιτήσεις της οικογένειας και του κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο θα κληθεί να ενεργοποιηθεί στο μέλλον.

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

 KarzPreveza

 

Το έθιμο με τα κάλαντα του Λαζάρου αναβίωσε και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Μακρίδης μαζί με τον Δημήτρη Ξαξίρη κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, με ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια και με τη συνοδεία των κουδουνιών, έψαλλαν πτυχές της ζωής του Λαζάρου στο Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ.

Πρόκειται για ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, τη νίκη της ζωής, την επικράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την Άνοιξη.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους κ. Μακρίδη και Ξαξίρη για την κίνηση αυτή, σημειώνοντας ότι «Μας δίνουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τα έθιμα μας, ενόψει Πάσχα σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά».

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι: 

Έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 θα κατατίθενται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2020/2021 και στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων που είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, την προστασία των ντόπιων ποικιλιών (Ντεμπίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι), την εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον και την εισαγωγή σύγχρονων αμπελουργικών καλλιεργητικών τεχνικών και τη διαφύλαξη παλιών (καλλιέργεια σε αναβαθμίδες).

Τα μέτρα που ενισχύονται είναι:

 1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
 2. Φύτευση νέων αμπελώνων
 3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου
 3. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το 2020
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου και IBAN.
 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια. Για τα ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια όταν ο παραγωγός ενταχτεί στο πρόγραμμα θα απαιτηθεί συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης άνω των 9 ετών.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr – Ενημέρωση Αγροτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο και στο γραφείο 114 και στο τηλέφωνο 2651 0 87114.

Όπως ανακοίνωση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας "Πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 16 Απριλίου 2019) συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών – μελών της ΠΣΕ μετά από πρόσκληση του ΔΣ της Πανηπειρωτικής «για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα θέματα που απασχολούν την Ηπειρωτική αποδημία».

Στη συνάντηση κυριάρχησε η διάθεση και θέληση όλων να συμβάλουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας και δράσης, αλλά και αγωνιστικής τακτικής για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα σωματεία και εν γένει την ηπειρώτικη αποδημία.
Από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας συμμετείχε ο Γεώργιος Κουρτέσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα προβολής των θεμάτων της περιοχής, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της. Επίσης πως αναγκαία καθίσταται η συμμετοχή της Πανηπειρωτικής στις εκδηλώσεις της περιοχής (Σέλτσο, Καραϊσκάκεια κλ.). Ενημέρωσε την Πανηπειρωτική για την προσπάθεια αναστήλωσης της γέφυρας του Κοράκου και ζήτησε οι σχέσεις της Πανηπειρωτικής με την τοπική διοίκηση να είναι άμεσες και συχνές.
Ακολούθησε ο Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της συγκοινωνίας και την αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Επίσης τόνισε πως φέτος «…θα περπατήσουμε, θα διαβούμε το γεφύρι της Πλάκας που άρχισαν ήδη οι εργασίες αναστήλωσής του», και στάθηκε στην ιδιαίτερη συμβολή της ΠΣΕ στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τα έργα. Επίσης ζήτησε, αναφερόμενος και στην προηγούμενη θετική εμπειρία, να συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ στα ΔΣ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
Από την Ομοσπονδία Καλαμά μίλησε ο πρόεδρος Κώστας Στεργίου και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως περιβαλλοντικά, εξόρυξης υδρογονανθράκων, εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μόλυνσης του Καλαμά. Τα χαρακτήρισε μείζονα προβλήματα, ζοφερά, που αφορούν το μέλλον του τόπου και ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Πανηπειρωτικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Από την Ομοσπονδία Μουργκάνας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κανακόπουλος. Πρότεινε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής να κοινοποιούνται στις Ομοσπονδίες και αυτές ακολούθως να ενημερώνουν τα σωματεία. Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο τμήμα της νεολαίας αναδεικνύοντας την θετική εμπειρία από τα 2 τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5, που διοργάνωσαν αδελφότητες και κατέθεσε προτάσεις για την προώθηση βιβλίων που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα την περιοχή της Μουργκάνας.
Τέλος, από την Ομοσπονδία Κόνιτσας μίλησε ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρτσέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διάσωσης των Κοινοτικών Αρχείων, στο σοβαρότατο ζήτημα της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων και στην άμεση επαφή της Συνομοσπονδίας με όλες τις αποδημικές οργανώσεις του ελληνισμού, όπου γης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στη διάθεση όλων των πατριωτών και οπωσδήποτε με πνεύμα κατανόησης και ηπειρώτικης ομοθυμίας από κοινού θα «παλέψουμε και θα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς». Δεσμεύτηκε δε, για την συστηματική και οργανωμένη θεματική συνέχιση της επαφής με τις Ομοσπονδίες.
 
Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας"

 

Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει στο “Αθανασία Τσουμελέκα” την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 3 μ.μ. τον ΑΟ Ανατολής, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ' Εθνικής (4ος Όμιλος).

Διαιτητής: Καζανάς (Αιτ/νίας)

Βοηθοί: Τσιπούρας – Πλέσσας (Φωκίδας)Είσοδος: 10 ευρώ

Μαθητές άνω των 12 ετών – Άνεργοι – Σπουδαστές - Γυναίκες: 5 ευρώ

Η είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών που συνοδεύονται είναι δωρεάνΗ 10η αγωνιστική:Σούλι Παραμυθιάς-Τηλυκράτης Λευκάδας

Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΕ Μεσολογγίου

Αστέρας Ιτέας-ΑΕ Λευκίμμης

Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός Φούφα

ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Ανατολής

Αχέρων Καναλακίου-Θιναλιακός

ΑΕ Ποντίων Κοζάνης-Απόλλων Ευπαλίου.

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369