ΕΛΛΑΔΑ
 

Ποια είναι τα κρισιμότερα και ποια τα ανερχόμενα είδη

Ποιες είναι οι κρισιμότερες και ποιες οι πιο ενδιαφέρουσες αγορές

  • Ελαιόλαδο, ψάρια, Φέτα, παρασκευάσματα και κομπόστες από τα κλασικά.
  • Ελπίδες από τα προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, τις μαρμελάδες, τα γλυκά κουταλιού το κρασί, τα τουρσί τα τυριά, τα φιλέτα ψαριών και τις σάλτσες
  • Ανερχόμενες χώρες η Ρουμανία, η Πολωνία και οι Τσεχία, ‘τσιμπάνε’ Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, Σουηδία, Καναδάς και Αλβανία

Τα 30 κρισιμότερα εξαγώγιμα ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά, τόσο ως προς τις ποσότητες όσο και ως προς τις προοπτικές τους, με βάση την ανάπτυξη των εξαγωγών τους στα 5 τελευταία χρόνια, καθώς και τις πιο σημαντικές χώρες στις οποίες πρέπει να στοχεύσουμε, για το καθένα από αυτά, εντοπίζει Μελέτη της εταιρίας GLOBALGREECE.

Σύμφωνα με τη Μελέτη τα τρόφιμα και τα ποτά αντιστοιχούν στο 16% των ελληνικών εξαγωγών ποσοστό που ανεβαίνει στο 24% μετά από την αφαίρεση των πετρελαιοειδών. Ωστόσο οι εξαγωγές Μεταποιημένων προϊόντων προστιθέμενης αξίας αντιστοιχούν στο 51% πολύ μικρό ποσοστό έναντι του 76% για παράδειγμα της Ιταλίας. 

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της GLOBALGREECEΜπάμπης Φιλαδαρλής: ‘Ένας κρίσιμος παράγοντας για να αυξήσουμε τις εξαγωγές του κλάδου είναι ο εντοπισμός των πιο σπουδαίων εξαγόμενων προϊόντων, καθώς και των πιο ενδεδειγμένων χωρών για στόχευση. Κάναμε αυτή τη Μελέτη για να καταγράψουμε ποια είναι τα κρισιμότερα εξαγώγιμα προϊόντα και ποιες οι σπουδαιότερες αγορές για το καθένα από αυτά με κριτήρια τόσο σε μέγεθος εξαγωγών όσο και σε προοπτική, την ανάπτυξή τους δηλαδή στα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα αν οι ποσότητες είναι μεγάλες ή μικρές’.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της Μελέτης είναι τα ακόλουθα:

Α.  ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1)  Τα ΝΩΠΑ προϊόντα τα οποία εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες

Εικόνα 1

Τα κρίσιμα προϊόντα είναι το παρθένο ελαιόλαδο, οι ελιές και τα ψάρια αλλά εξ’  αυτών τα δύο πρώτα έχουν καλύτερες προοπτικές διότι οι εξαγωγές τους τείνουν αυξανόμενες. Το εξευγενισμένο ελαιόλαδο κυρίως και στη συνέχεια τα ακτινίδια, τα εσπεριδοειδή και τα φρούτα εξάγονται σε μικρότερες ποσότητες προς το παρόν αλλά έχουν ελπιδοφόρα προοπτική καθώς οι εξαγωγές τους αυξάνονται διαρκώς και με καλό ρυθμό.

2)  Τα Μεταποιημένα προϊόντα τα οποία εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες

 ‘Τρέχουν’ τα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

Εικόνα 2

Τα κλασικά εξαγόμενα ελληνικά μεταποιημένα τρόφιμα είναι τα παρασκευάσματα λαχανικών, η φέτα και οι κομπόστες, όλα σε καλή ανάπτυξη. Αυτό το προϊόν που ξεχωρίζει όμως και αναπτύσσει τις εξαγωγές του με πολύ μεγάλο ρυθμό είναι τα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Και τα υπόλοιπα προϊόντα όμως, από εκείνα που δεν κάνουν μεγάλες ποσότητες, σημειώνουν καλή ανάπτυξη, όπως οι μαρμελάδες και τα γλυκά κουταλιού, το κρασί, τα υπόλοιπα τυριά και τα τουρσί. Αρνητική ανάπτυξη σημειώνουν οι διατηρημένες ντομάτες και μηδενική τα ζυμαρικά. 

3)  Τα Μεταποιημένα προϊόντα τα οποία εξάγονται σε μικρές ποσότητες αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική.  

Εικόνα 3

Εδώ έχουμε προϊόντα τα οποία μπορούν να αποδειχτούν στο μέλλον σημαντικά και κρυφές ευκαιρίες. Προέρχονται από τα προϊόντα φιλέτα ψαριών, σάλτσες και αρτύματα, ζωμοί και σούπες και παρασκευάσματα κρέατος και ψαριών.

Top 10 Εξαγόμενων ελληνικών τροφίμων σε ποσότητες είναι:

Ελαιόλαδο Παρθένο, Ψάρια Φρέσκα, Παρασκευάσματα Λαχανικών, Ελιές, ΦΕΤΑ Κομπόστες,  Εσπεριδοειδή,  Σταφύλια, Γιαούρτι, Βερίκοκα-κεράσια-ροδάκινα

Εικόνα 4

  Διαφορά Διαφορά
    ΜΟ 5ετίας 2018
  ΜΟ 5ετίας σε € με το 2018 με το 2017
ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ      
Ελαιόλαδο παρθένο 508.415.783  15,11% 21,86%
Ψάρια φρέσκα 495.961.581  3,48% -4,13%
Παρασκευάσματα λαχανικών 425.017.668  15,13% 7,58%
Ελιές 376.745.898  15,55% 6,61%
ΦΕΤΑ 323.547.592  15,43% 5,10%
Κομπόστες 301.137.737  3,74% 10,51%
Εσπεριδοειδή 186.352.222  5,60% 17,34%
Σταφύλια 160.914.978  -15,13% -21,22%
Γιαούρτι, βούτυρο, κρεμα 139.066.251  12,58% 6,70%
Βερικοκα-κερασια-ροδακινα 132.210.715  0,46% 6,21%

Top 10 Εξαγόμενων ελληνικών τροφίμων με την μεγαλύτερη βελτίωση εξαγωγών τους στα πέντε τελευταία χρόνια

Ελιές νωπές,  Παρασκευάσματα Λαχανικών ΚΤΨ,  Ελαιόλαδο Εξευγενισμένο, 

Φιλέτα ψαριών,  Μέλι,  Κρόκος,  Αρτοποιία, μπισκότα κλπ,  Σάλτσες - Αρτύματα,  Κρέας προβάτου, Παρασκευάσματα Κρέατος – Λουκάνικα

 Εικόνα 5   Διαφορά Διαφορά
    ΜΟ 5ετίας 2018
  ΜΟ 5ετίας σε € με το 2018 με το 2017
Ελιές νωπές 3.074.346  110,19% 76,37%
Παρασκ. Λαχανικών ΚΤΨ 505.293  65,63% 35,59%
Ελαιόλαδο εξευγενισμένο 44.855.772  57,63% 51,44%
Φιλέτα ψαριών 23.169.991  44,90% 7,04%
Μέλι 10.851.269  43,07% 14,16%
Κρόκος 2.587.768  42,17% -0,66%
Αρτοποιία, μπισκότα κλπ 78.826.442  36,90% 30,99%
Σάλτσες, αρτύματα 10.810.547  34,19% 19,87%
Κρέας προβάτου 27.343.275  28,85% 14,65%
Παρασκ. Κρεατος – Λουκάν. 5.771.316  26,62% 19,63%

Β.  ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

1)  Πρώτη κατηγορία χωρών οι οποίες εισάγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων από την Ελλάδα.

Οι κλασικές πάνε καλά. Προοπτική στη Ρουμανία

Εικόνα 6

Όλες οι χώρες παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη. Κρισιμότερες χώρες η Γερμανία και η Ιταλία. Πρέπει όμως να τονίσουμε την προοπτική που φαίνεται για τις χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Κύπρο και Ολλανδία.

2)  Δεύτερη κατηγορία χωρών οι οποίες εισάγουν μικρότερες ποσότητες τροφίμων από την Ελλάδα.

Στόχευση σε Πολωνία, Τσεχία

Εικόνα 7

Χώρες στις οποίες η Ελλάδα εξάγει μικρότερες ποσότητες τροφίμων αλλά παρουσιάζουν στα 5 τελευταία χρόνια εξαιρετική δυναμική. Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Δανία, Αλβανία, Βέλγιο, Καναδάς και Σουηδία. Αποτελούν χώρες στις οποίες παρουσιάζονται ελπίδες και ευκαιρίες, προς τις οποίες πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες.

Συνολικά το Top 12 των Χωρών οι οποίες εισάγουν τα ελληνικά προϊόντα και έχουν την  καλύτερη προοπτική, ανεξαρτήτως ποσοτήτων

ΤΣΕΧΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΡΩΣΙΑ

Γ.  ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ

Τοπ 15 Χ 10 για τα ελληνικά εξαγόμενα Τρόφιμα.

Τα 15 πρώτα κρισιμότερα προϊόντα και οι 10 καλύτερες αγορές για το καθένα.

Οι πρώτες επτά χώρες οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν είναι εκείνες στις οποίες πραγματοποιούνται οι περισσότερες εξαγωγές. Οι τρείς τελευταίες είναι εκείνες στις οποίες αν και εξάγονται μικρότερες ποσότητες σημειώνεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη (βελτίωση)

  Οι πρώτες  ΧΩΡΕΣ, στις  ΕΞΑΓΩΓΕΣ του κάθε ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
     Σε Ποσότητες Σε Ανάπτυξη
  ΠΡΟΙΟΝΤΑ 10η
1 Ελαιόλαδο παρθένο ΙΤΑ ΓΕΡ ΗΠΑ ΚΑΝ ΑΥΣ ΙΣΠ ΗΒ ΓΑΛΛ ΣΟΥ ΒΕΛ
2 Παρασκευάσματα λαχανικών ΓΕΡ ΗΠΑ ΗΒ ΙΤΑ ΓΑΛ ΟΛΛ ΡΟΥ ΚΑΝ ΠΟΛ ΑΥΣ
3 Τυριά ΓΕΡ ΗΒ ΙΤΑ ΣΟΥ ΗΠΑ ΚΥΠ ΓΑΛΛ ΑΥΣ ΟΛΛ ΔΑΝ
4 Κομπόστες ΓΕΡ ΓΑΛ ΗΒ ΗΠΑ ΤΑΙΛ ΠΟΛ ΚΑΝ ΠΕΡ ΤΣΕΧ ΙΡΑΝ
5 Γιαούρτι ΙΤΑ ΗΒ ΝΟΡ ΑΥΣ ΓΕΡ ΓΑΛ ΒΕΛ ΣΟΥ ΒΟΥΛ ΡΟΥ
6 Αρτοποιία, μπισκότα κλπ ΓΕΡ ΚΥΠ ΗΒ ΙΤΑ ΒΟΥ ΗΠΑ ΡΟΥ ΓΑΛΛ ΒΕΛ Σ.ΑΡ
7 Κρασί ΓΕΡ ΗΠΑ ΓΑΛΛ ΚΑΝ ΚΥΠ ΗΒ ΒΕΛ ΙΤΑ ΤΣΕ ΙΑΠ
8 Μαρμελαδες, Γλυκά κουταλιού ΡΩΣ ΤΟΥ Σ.ΑΡ ΗΠΑ ΡΟΥ ΟΛΛ ΓΕΡ ΠΟΛ ΓΑΛΛ ΙΤΑ
9 Φιλέτα ψαριών ΓΕΡ ΓΑΛΛ ΚΥΠ ΗΠΑ ΚΑΝ ΗΒ ΑΥΣ Ν.ΚΡ ΟΛΛ ΒΕΛ
10 Μέλι ΓΕΡ ΓΑΛΛ ΚΥΠ ΗΠΑ ΚΑΝ ΗΒ Ν.ΚΟΡ ΟΛΛ ΒΕΛ ΤΣΕ
11 Ψάρια φρέσκα ΙΤΑ ΙΣΠ ΓΑΛ ΠΟΡ ΗΠΑ ΓΕΡ ΟΛΛ ΒΟΥ ΡΟΥ Β.Μ
12 Εσπεριδοειδή ΡΟΥ ΓΕΡ ΠΟΛ ΣΕΡ ΒΟΥ ΟΥΓΓ ΤΣΕΧ ΣΛΟΒ ΙΤΑ ΑΥΣ
13 Σταφύλια ΓΕΡ ΗΒ ΟΛΛ ΣΟΥ ΡΟΥ ΠΟΛ ΤΣΕΧ ΚΥΠ ΤΟΥΡ ΓΑΛ
14 Βερικοκα-κερασια-ροδακινα ΡΟΥ ΓΕΡ ΠΟΛ ΟΛΛ ΒΟΥ ΟΥΚ ΛΙΘ ΤΣΕΧ ΙΤΑ ΗΒ
15 Ελιές ΗΠΑ ΓΕΡ ΙΤΑ ΑΣΤΛ ΗΒ ΡΟΥ ΚΑΝ ΒΟΥΛ ΡΩΣ ΠΟΛ

Εικόνα 8

Επεξήγηση χρωμάτων:

            Πολλές εξαγωγές και αύξηση                       Πολλές εξαγωγές με μικρή ανάπτυξη

Κόκκινα ψηφία: πολλές εξαγωγές αλλά πτώση                    Μικρές εξαγωγές αλλά μεγάλη  ανάπτυξη

Οι ονομασίες προϊόντων με κίτρινο χρώμα αφορούν σε Μεταποιημένα προϊόντα

Δ.  ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ελληνικές εταιρίες Τροφίμων και Ποτών αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα ως προς τις εξαγωγές τους κι ένα από αυτά είναι η επιλογή των αγορών – στόχων.

Παραδοσιακά επιλέχτηκαν ως χώρες στόχευσης εκείνες στις οποίες υπήρχε ελληνική ομογένεια και κατά συνέπεια ελληνικά εστιατόριαΑυτό ήταν καλό για αρχή και αποτυπώνεται στα μεγέθη των εξαγωγών, όπου ψηλά βρίσκονται η Γερμανία, οι ΗΠΑ και στη συνέχεια ο Καναδάς και η Αυστραλία. Δεν είναι όμως θετικό για τη συνέχεια, αν παραμείνει η κύρια στόχευση.

Η Ελλάδα σήμερα έχει κάποια πλεονεκτήματα τα οποία στρέφουν το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων σε διάφορες χώρες για τα προϊόντα της. Πολλές νέες χώρες είτε γιατί το προσπαθούμε εμείς είτε και από μόνες τους μας ανακαλύπτουν και ζητούν τα προϊόντα μας.

Η Ελλάδα έχει και πολλά άλλα προϊόντα και τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στην Μεταποίηση. Μόνο έτσι θα πετύχει μεγάλους όγκους εξαγωγών και θα αξιοποιήσει οικονομικά ένα μεγάλο της πλεονέκτημα.

Η ανάγκη να προχωρήσουμε περισσότερο σε εξαγωγές παρασκευασμένων προϊόντων, αντί νωπών, αξιοποιώντας την εξαιρετική μας πρώτη ύλη, πέρα από τις εκτιμήσεις όλων, φάνηκε στη σύγκριση ποσοστιαίων εξαγωγών νωπών-μεταποιημένων προϊόντων Ελλάδας – Ιταλίας (σελ. 3, Γράφημα 3). 76-51 το σκορ σε βάρος μας για τα Μεταποιημένα. Εκείνα δηλαδή που φέρνουν το μεγαλύτερο όφελος.

Από τον Πίνακα των Εξαγωγών μας ανά Προϊόν, στα Νωπά φαίνονται η σταθερή πορεία των κλασικών μας προϊόντων (Παρθένο Ελαιόλαδο, Ψάρια, Ελιές, Εσπεριδοειδή, Φρούτα πλην Σταφυλιών) και η βελτίωση των εξαγωγών του ‘Εξευγενισμένου Ελαιολάδου’, του Μελιού και του Κρόκου. Ως προς τα Μεταποιημένα, βλέπουμε μια σταθερή πορεία σε όλα τα κλασσικά (Παρασκευάσματα Λαχανικών, Φέτα, Κομπόστες, Γιαούρτι) εκτός από τις διατηρημένες ντομάτες και τη μεγάλη δυναμική των προϊόντων ‘Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής’. Πολύ κρίσιμες κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζουν δυναμική είναι τα Φιλέτα Ψαριών οι Σάλτσες και τα Κατεψυγμένα Παρασκευάσματα Λαχανικών.

Ως προς τις καλύτερες χώρες στις οποίες εξάγονται ήδη ή έχουν καλές προοπτικές αξίζει να σημειώσουμε:

Για τα Παρασκευάσματα των Λαχανικών πέραν των κλασικών χωρών Γερμανία, ΗΒ, ΗΠΑ, την ανάπτυξη σε Γαλλία, Πολωνία και Αυστρία, για το Ελαιόλαδο το Βέλγιο την Πολωνία και τη Ρουμανία, για τα Τυριά την Ιταλία, την Ισπανία Δανία, την Αυστρία και τον Καναδά, για τις Κομπόστες το ΗΒ αλλά και το Ιραν, για το Γιαούρτι Γαλλία και Βέλγιο κλασικά αλλά και Βουλγαρία και Ρουμανία.

Για τα πολύ ελπιδοφόρα, όπως αναφέρθηκε Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής όλες τις χώρες, με ιδιαίτερη υποσημείωση για τη Γαλλία και το ΗΒ, για το Κρασί επίσης Γαλλία και Ιταλία και για τις Μαρμελάδες-Γλυκά Κουταλιού τη Ρωσία, την Πολωνία, τη Γαλλία και όλες τις χώρες σε ανάπτυξη εξαγωγών.

Την ανάπτυξη στις εξαγωγές Φιλέτων Ψαριών, μια πολύ κρίσιμη κατηγορία, κατευθύνουν η Ισπανία με την Ιταλία και ανεβαίνουν η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, το ελληνικό Μέλι αγοράζουν κλασσικά η Γερμανία, η Γαλλία και το ΗΒ αλλά ανεβαίνουν πολύ οι καλές αγορές των ΗΠΑ, Βέλγιο, Ολλανδία και Ν. Κορέα, ενώ οι Σάλτσες σημειώνουν αύξηση σε  Τσεχία, Φινλανδία, Ρωσία και Ρουμανία.

Ολόκληρη η Μελέτη βρίσκεται στο:

https://www.globalgreece.gr/img/meleti%20GlobalGreece.pdf

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

 KarzPreveza

 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με επιστολή της  προς Προέδρους Αδελφοτήτων, Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών, ζητάει από κάθε σύλλογο που λειτουργεί χορευτικό τμήμα να προτείνει δύο

 

ζευγάρια χορευτών προκειμένου να πάρουν μέρος σε παράσταση της ΠΣΕ στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 3 Οκτωβρίου.

 

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή που έχει θέμα: 'Επιλογή χορευτών για την παράσταση της ΠΣΕ στο Ηρώδειο' αναφέρονται τα εξής:

 

Αγαπητοί συμπατριώτες

 

Η ΠΣΕ στις 3 Οκτωβρίου 2018 έχει προγραμματίσει εκδήλωση ηπειρώτικης Παράδοσης και Πολιτισμού στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Μεταξύ των  συντελεστών της εκδήλωσης θα είναι και χορευτικά

 

που θα αποδώσουν ηπειρώτικους χορούς και θα απαρτίζονται από χορευτές των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων μελών μας.

 

Προκειμένου να συγκροτηθούν τα χορευτικά αυτά παρακαλείσθε κάθε σύλλογος, να μας προτείνει με ευθύνη του, δύο ζευγάρια χορευτών, των καλύτερων, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου

 

ώρα 11 πρωινή, στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                                                                      Γιώργος Δόσης                                                                    Κώστας Γαβριήλ

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 20-9-2019 θα ξεκινήσει ο τρίτος ψεκασμός των ελαιοδένδρων  στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την εποχή (σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αυξημένη σχετική υγρασία) ευνοούν την αύξηση των δακοπροσβολών.
Από τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία μας ο αριθμός των ενήλικων εντόμων στις παγίδες είναι υψηλός στην παραλιακή ζώνη και μέτριος έως υψηλός στις υπόλοιπες περιοχές.
 
Ο ψεκασμός θα είναι δολωματικός, θα γίνει σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των ψεκασμών στις διάφορες Τοπικές Κοινότητες καθώς και η συνολική διάρκεια θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες.
 
Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα είναι:
Άγιος Γεώργιος, Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Βρυσούλα, Γαλατάς Δεσποτικά, Εκκλησιές, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κοτσανόπουλο, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μελιανά, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Νέα Κερασούντα, Νέα Σαμψούντα, Νέα Σινώπη, Νικόπολη, Παπαδάτες, Πολυστάφυλο, Ριζά, Ριζοβούνι, Ρωμιά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Τρίκαστρο, Φλάμπουρα, Χειμαδιό, Ωρωπός. 
Καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς:
1. Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των συνεργείων στις Τοπικές Κοινότητες για τις ακριβείς ημερομηνίες ψεκασμού των περιοχών τους. 
2. Να έχουν ανοιχτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού. 
3. Να συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα συνεργεία και με την υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος. 
 
 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

Όπως ανακοίνωση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας "Πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 16 Απριλίου 2019) συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών – μελών της ΠΣΕ μετά από πρόσκληση του ΔΣ της Πανηπειρωτικής «για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα θέματα που απασχολούν την Ηπειρωτική αποδημία».

Στη συνάντηση κυριάρχησε η διάθεση και θέληση όλων να συμβάλουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας και δράσης, αλλά και αγωνιστικής τακτικής για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα σωματεία και εν γένει την ηπειρώτικη αποδημία.
Από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας συμμετείχε ο Γεώργιος Κουρτέσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα προβολής των θεμάτων της περιοχής, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της. Επίσης πως αναγκαία καθίσταται η συμμετοχή της Πανηπειρωτικής στις εκδηλώσεις της περιοχής (Σέλτσο, Καραϊσκάκεια κλ.). Ενημέρωσε την Πανηπειρωτική για την προσπάθεια αναστήλωσης της γέφυρας του Κοράκου και ζήτησε οι σχέσεις της Πανηπειρωτικής με την τοπική διοίκηση να είναι άμεσες και συχνές.
Ακολούθησε ο Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της συγκοινωνίας και την αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Επίσης τόνισε πως φέτος «…θα περπατήσουμε, θα διαβούμε το γεφύρι της Πλάκας που άρχισαν ήδη οι εργασίες αναστήλωσής του», και στάθηκε στην ιδιαίτερη συμβολή της ΠΣΕ στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τα έργα. Επίσης ζήτησε, αναφερόμενος και στην προηγούμενη θετική εμπειρία, να συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ στα ΔΣ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
Από την Ομοσπονδία Καλαμά μίλησε ο πρόεδρος Κώστας Στεργίου και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως περιβαλλοντικά, εξόρυξης υδρογονανθράκων, εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μόλυνσης του Καλαμά. Τα χαρακτήρισε μείζονα προβλήματα, ζοφερά, που αφορούν το μέλλον του τόπου και ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Πανηπειρωτικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Από την Ομοσπονδία Μουργκάνας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κανακόπουλος. Πρότεινε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής να κοινοποιούνται στις Ομοσπονδίες και αυτές ακολούθως να ενημερώνουν τα σωματεία. Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο τμήμα της νεολαίας αναδεικνύοντας την θετική εμπειρία από τα 2 τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5, που διοργάνωσαν αδελφότητες και κατέθεσε προτάσεις για την προώθηση βιβλίων που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα την περιοχή της Μουργκάνας.
Τέλος, από την Ομοσπονδία Κόνιτσας μίλησε ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρτσέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διάσωσης των Κοινοτικών Αρχείων, στο σοβαρότατο ζήτημα της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων και στην άμεση επαφή της Συνομοσπονδίας με όλες τις αποδημικές οργανώσεις του ελληνισμού, όπου γης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στη διάθεση όλων των πατριωτών και οπωσδήποτε με πνεύμα κατανόησης και ηπειρώτικης ομοθυμίας από κοινού θα «παλέψουμε και θα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς». Δεσμεύτηκε δε, για την συστηματική και οργανωμένη θεματική συνέχιση της επαφής με τις Ομοσπονδίες.
 
Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας"

 

Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει στο “Αθανασία Τσουμελέκα” την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 3 μ.μ. τον ΑΟ Ανατολής, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ' Εθνικής (4ος Όμιλος).

Διαιτητής: Καζανάς (Αιτ/νίας)

Βοηθοί: Τσιπούρας – Πλέσσας (Φωκίδας)Είσοδος: 10 ευρώ

Μαθητές άνω των 12 ετών – Άνεργοι – Σπουδαστές - Γυναίκες: 5 ευρώ

Η είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών που συνοδεύονται είναι δωρεάνΗ 10η αγωνιστική:Σούλι Παραμυθιάς-Τηλυκράτης Λευκάδας

Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΕ Μεσολογγίου

Αστέρας Ιτέας-ΑΕ Λευκίμμης

Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός Φούφα

ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Ανατολής

Αχέρων Καναλακίου-Θιναλιακός

ΑΕ Ποντίων Κοζάνης-Απόλλων Ευπαλίου.

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369