Εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους για το Δήμο Ιωαννιτών

 

Στην αφετηρία βρίσκεται μια σημαντική παρέμβαση του Δήμου Ιωαννιτών στον οδοφωτισμό, που θα οδηγήσει, εκτός από την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και σε σοβαρή

εξοικονόμηση οικονομικών και ενεργειακών πόρων για το Δήμο.

Μετά την παραλαβή της μελέτης, από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, που αφορά στην προμήθεια φωτιστικών LEDπροϋπολογισμού 3.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία θα

χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους, ήρθε η ώρα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Δημοτική Αρχή με ταχείς ρυθμούς και χάρη στην πολύ καλή δουλειά της οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας κατάφερε να ολοκληρώσει όλες τις πολύπλοκες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες

που απαιτούνταν σε επίπεδο μελέτης και διακήρυξης και έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα τα στοιχεία του διαγωνισμού για ένα έργο που αποτελεί την έμπρακτη προσπάθεια του Δήμου Ιωαννιτών να

παρέμβει στην υποδομή του οδοφωτισμού της πόλης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση του φωτιστικού αποτελέσματος σε μία μεγάλη περιοχή του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι η κατάθεση των προσφορών λήγει στις 30 Αυγούστου.

«Πρόκειται για μια παρέμβαση που αλλάζει την πόλη, οδηγώντας τη πολλά βήματα μπροστά. Μιλάμε για αισθητική αναβάθμιση, πιο ασφαλή φωτισμό για πεζούς και οχήματα, μεγάλη εξοικονόμηση

πόρων και την αρχή για τη δημιουργία ενός δημοτικού πράσινου ταμείου μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτούνται περιβαλλοντικά και ενεργειακά έργα. Με αυτό το διαγωνισμό κλείνει ο πρώτος κύκλος

των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που έχει σχεδιάσει η Δημοτική μας Αρχή. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε στενά την εξέλιξη των έργων που ωριμάσαμε και είναι έτοιμα για υλοποίηση. Η

ευθύνη αυτή περνάει πλέον στα χέρια της νέας Δημοτικής Αρχής η οποία έχει την τύχη να της αφήνουμε ως παρακαταθήκη σπουδαίες παρεμβάσεις όπως αυτές του Μεγάλου Δακτυλίου της πόλης, του

ποδηλατοπεζόδρομου στην παραλίμνιο περιοχή (από Πλ. Μαβίλη ως Πέραμα), του Ασύλου Ανιάτων, της αναβάθμισης της Κεντρικής Πλατείας, της πεζοδρόμησης της Σιαράβα, το μεγάλο επενδυτικό

πρόγραμμα της ΔΕΥΑΙ με την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης και την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού κι άλλα», τόνισε ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας.

 

Τι προβλέπει το έργο

Θυμίζουμε ότι η μελέτη προβλέπει την προμήθεια 2.700 περίπου νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, τα οποία θα εγκατασταθούν τόσο σε υφιστάμενες υποδομές οδικού φωτισμού όσο και σε

νέες. Επιπλέον αυτών θα γίνουν νέες παρεμβάσεις στην υποδομή σε αντικατάσταση παλαιών υποδομών του οδοφωτισμού. Οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Οδικός φωτισμός

 • Κρεμαστός φωτισμός

 • Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ

 • Φωτιστικά σώματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής

 

Εξοικονόμηση πόρων

 

Σύμφωνα με την μελέτη το ετήσιο όφελος για το Δήμο Ιωαννιτών θα ανέρχεται στις 300.000 ευρώ περίπου, ενώ στο 70% φτάνει η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αν σε αυτό συνυπολογιστεί και στο

 

κέρδος που θα προκύψει από το κόστος συντήρησης, το οποίο δεν ανήκει πια στο Δήμο, απελευθερώνοντας έτσι χιλιάδες ανθρωποώρες εργασίας και αρκετά μηχανήματα και εξοπλισμό, το κέρδος για το

 

δήμο και κατ’ επέκταση για τους Δημότες γίνεται πολλαπλάσιο.

 

Περιοχή παρέμβασης και αριθμητικά δεδομένα

Σύμφωνα με την μελέτη οι περιοχές παρέμβασης ορίζονται ως Κέντρο πόλης (η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βορείου Ηπείρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Σπύρου Λάμπρου, Σουλίου, Δομπόλη,

Κενάν Μεσσαρέ, Βογιάννου, Καρόλου Παπούλια, Γαριβάλδη, Διονυσίου Φιλοσόφου & Γ. Παπανδρέου), στην περιοχή του Κέντρου της Δ.Ε. Ανατολής, αλλά και σε άξονες με αντίστοιχη υποδομή σε

διάφορα μέρη της πόλης (χαρακτηριστικά αναφέρονται οι οδοί: Μ. Κοτοπούλη & Θ. Πασχίδη στους Αμπελόκηπους, Νικοπόλεως & Λ. Ιωαννίνων στον άξονα που συνδέει το Κέντρο με την Ανατολή, η 3ης

Σεπτεμβρίου η Λ. Γράμμου κ.α.).

Οι βασικές κατηγορίες υποδομής είναι οι εξής:

 • Τυπικός οδικός φωτισμός (Σιδηροϊστοί ή τσιμεντοϊστοί). Έχουν συνταχθεί περισσότερες από εξήντα φωτοτεχνικές μελέτες και αφορούν σε 1.234 νέα φωτιστικά σώματα προς αντικατάσταση 1.550

 • υφιστάμενων. Η κατάργηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων έχει επιδιωχθεί και σχεδιαστεί καθώς η επιλογή της τεχνολογίας των led εκτός των μεγάλων ποσοστών εξοικονόμησης (>80%) επιτυγχάνει

 • την κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων με αποστάσεις ιστού από ιστό μεγαλύτερες από ποτέ άλλοτε. Ο μικρότερος αριθμός φωτιστικών σωμάτων μεταφράζεται σε μικρότερη παρακολούθηση

 • και συντήρηση της εγκατάστασης.

 • Κρεμαστός φωτισμός (Αξονικός φωτισμός με αναρτημένο δίκτυο). Έχουν συνταχθεί οι φωτοτεχνικές μελέτες για παρέμβαση σε δίκτυο περίπου 9Km και αφορούν σε 300 νέα φωτιστικά σώματα προς

 • αντικατάσταση περίπου 310 υφιστάμενων. Η παρέμβαση προτείνει την πλήρη αντικατάσταση του αναρτημένου δικτύου, καθώς η εγκατάσταση φωτισμού έχει εξαντλήσει τον χρήσιμο χρόνο ζωής

 • της. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, πέραν της εξοικονόμησης, θα εξασφαλίσει ποιοτικό φωτισμό σε πολλές κεντρικές οδούς της πόλης.

 • Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ (ξύλινες κολώνες ή τσιμεντοϊστοί του δικτύου της ΔΕΗ). Προβλέπεται η προμήθεια 1.000 φωτιστικών σωμάτων και 100 βραχιόνων κατάλληλων για την

 • εγκατάσταση σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ. Τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα θα αποδοθούν τμηματικά στον Εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ προς εγκατάσταση. Ως εκ τούτου το κόστος της τοποθέτησης δεν έχει

 • προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης.

 • Αρχιτεκτονικός φωτισμός (οδικός φωτισμός με ιστούς & φωτιστικά σώματα συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μορφής). Πρόκειται για την κατηγορία υποδομής που είναι εγκατεστημένη στο Ιστορικό

 • Κέντρο της πόλης. Έχουν γίνει οι φωτοτεχνικές μελέτες και αφορούν σε 115 νέα φωτιστικά σώματα.

Προβλέπεται επίσης η εκτέλεση πολλών εργασιών που προκύπτουν τόσο από την κατάργηση φωτιστικών σημείων (αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια και ηλεκτρικές συνδέσεις) όσο και από την προσπάθεια

αναβάθμισης της υπάρχουσας υποδομής (προμήθεια νέων ιστών και βάψιμο παλαιών). Έχει επιπλέον καταβληθεί η προσπάθεια αναδιάταξης του εξοπλισμού του οδοφωτισμού (ιστοί και βραχίονες) από

μία οδό σε άλλη. Η αξιοποίηση των παλαιών ιστών προϋποθέτει μια σειρά εργασιών (αποξήλωση, καθαρισμός, βαφή, μεταφορά, επανατοποθέτηση), που κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της

«νέας ζωής» τους.

Τέλος η εγκατάσταση φωτισμού ολοκληρώνεται με το σύστημα τηλεδιαχείρισης. Το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού είναι το σύνολο των υποδομών, των συσκευών, των τεχνολογιών επικοινωνιών

 

καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα άμεσης εποπτείας, απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Το σύστημα θα συμβάλλει

 

σημαντικά και αποτελεσματικά:

 

 • στη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού,

 • στην έγκαιρη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού,

 • στη μείωση των εξόδων συντήρησης,

 • στην ομαλή λειτουργία του,

 • στην αποδοτική ενεργειακή διαχείριση, με περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Μια έκδοση του Δήμου Ιωαννιτών για τα κληροδοτήματα και τους ευεργέτες

 

Ένα φυλλάδιο για τους θησαυρούς της πόλης μας

 

Μετά τις στοχευμένες ενέργειες για την ανάδειξη και αξιοποίηση των κληροδοτημάτων, τον κύκλο των ενημερωτικών εκδηλώσεων και την έκδοση των αναμνηστικών

σελιδοδεικτών, το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών εξέδωσε και κυκλοφορεί ένα 20σελιδο φυλλάδιο στο οποίο αποτυπώνεται το έργο και η προσφορά

των ευεργετών των Ιωαννίνων.

Στο φυλλάδιο αυτό καταγράφονται συνοπτικά το έργο και η προσφορά των ευεργετών της πόλης των Ιωαννίνων, τα ακίνητα και τα κινητά αντικείμενα που

κληροδότησαν, ο κοινωνικός σκοπός για τον οποίο προορίζονται τα έσοδα από την αξιοποίησή τους.

«Ως Δημοτική Αρχή κάναμε πολλά και σημαντικά βήματα για την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων. Σε πολιτικό επίπεδο, για πρώτη φορά, ορίσαμε εντεταλμένο

δημοτικό σύμβουλο, με στόχο τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των κληροδοτημάτων από τον Δήμο. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που οι ευεργέτες

εμπιστεύτηκαν την περιουσία τους στην αυτοδιοίκηση προς όφελος των Γιαννιωτών», αναφέρει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

«Οι ευεργέτες του Δήμου Ιωαννιτών έχουν αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα, άγνωστο σε πολλούς. Αυτός είναι ο στόχος του φυλλαδίου: να συστήσει στην κοινωνία των

Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στους νεότερους, τα κληροδοτήματα του Δήμου. Η αναγνώριση των ευεργετών, η σύνδεση των προσώπων τους με τα ακίνητα που διέθεσαν

στην πόλη και η καταγραφή του σκοπού των δωρεών τους, είναι το ελάχιστο χρέος μας ως πολίτες των Ιωαννίνων» σημειώνει από την πλευρά της η εντεταλμένη

δημοτική σύμβουλος Γεωργία Γιώτη.

Το φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν στο Κεντρικό Δημαρχείο, το Πνευματικό Κέντρο, το ΔΗΠΕΘΙ, στο Γραφείο Τουρισμού, το τμήμα Κληροδοτημάτων και την Ζωσιμαία

Βιβλιοθήκη, ενώ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Προς την ολοκλήρωση του έργου της βαίνει σταδιακά η Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Ν. Κοζάνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις του Ν. 4600/2019 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου "Ο σχεδιασμός και η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος απογραφής-αποτίμησης όλων των στοιχείων οικονομικών-διοικητικών που αφορούν στον υπο κατάργηση Δήμο Σερβίων-Βελβεντού και στο δίκαιο διαχωρισμό αυτών, αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί για την Επιτροπή το κύριο μέλημά της προκειμένου να διασφαλιστεί με όρους ισονομίας και ισοτιμίας η ομαλή μετάβαση στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19-7-2019 στη 1 το μεσημέρι, η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα μέλη της, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειο Μιχελάκη.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού ενώ έγινε και ενημέρωση για την απογραφή των οικονομικών στοιχείων από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου και τον Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οι οποίοι και διαβιβάστηκαν αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τον περαιτέρω έλεγχο νομιμότητας των απαιτούμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, προκειμένου κατόπιν να αποσταλούν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τον έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης διαπιστώθηκε ότι οι αποφάσεις που αφορούν στους μεταβατικούς ΟΕΥ, πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αντιθέτως ως προς την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού αντίστοιχα στους νεοσύστατους Δήμους, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφοροποίησης ως προς τα συμφωνηθέντα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Οργάνου.

Ειδικότερα με την κατανομή των δέκα (10) υπηρετούντων υπαλλήλων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, έγινε αποδεκτή η πρόταση κατανομής από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αντιστοιχία 6-4, ενώ η εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ήταν για 8-2, εισήγηση η οποία είχε γίνει ομόφωνα δεκτή και από τα μέλη της Επιτροπής σε προηγούμενη συνεδρίασή της.

Στο σημείο αυτό ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι η ψήφος του κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προσμετρήθηκε λάθος υπέρ της πρότασης 6-4 και ότι θα υποβάλει έγγραφη αναφορά προς τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού για τη διόρθωση και ορθή αποκατάσταση της επίμαχης απόφασης.

Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τονίστηκε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 έτσι ώστε ο Ορκωτός Λογιστής –Ελεγκτής έχοντας όλα τα οικονομικά στοιχεία να καταθέσει τις πρώτες μέρες του Αυγούστου στην Επιτροπή, το τελικό του πόρισμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειος Μιχελάκης επισήμανε για άλλη μια φορά στα μέλη της Επιτροπής, την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας δίνοντας τα χρονικά περιθώρια στην Επιτροπή πριν την κατάθεση της σχετικής πρότασης προς το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, όπου παρατηρηθούν κενά αυτά να καλυφθούν άμεσα με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως προς την πορεία καταγραφής των οικονομικών-περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Δήμου ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε ότι τα πάγια οικονομικά δεδομένα είναι σαφή και συγκεκριμένα ενώ η εικόνα που αφορά στα δάνεια, χρέη και τις μισθώσεις είναι συνεχώς ευμετάβλητη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4600/2019 η ολοκλήρωση του έργου της απογραφής-αποτίμησης προσδιορίζεται χρονικά έως την 31η Ιουλίου του 2019 με σχετική έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου.

Η εν λόγω Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τη συνολική της πρόταση μέχρι τις 14/8/2019 στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού προκειμένου να εισάγει αμελλητί την πρόταση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ακολουθεί η έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής περιουσίας του καταργούμενου Δήμου απο το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 31/8/2019, απόφαση η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν : από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Χαμπίπης Δημήτριος και η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης κα. Παφύλη Περιστέρα, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Κοσματόπουλος Αθανάσιος, οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστος και Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος, οι Διευθυντές της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος και Θεοδωρίδης Εμμανουήλ αντίστοιχα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος και Παπαδημητρίου Ζήνωνας, η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Μπηλιάτη Μαρία, η Ειδική Συνεργάτης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Κοσματοπούλου Χάιδω, ο κ. Τζούνας Νικόλαος Γραμματέας του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής κ. Παπαδημητρίου Χρήστος.

 

Θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταξύ των οποίων και αυτό της νομοθετικής ρύθμισης για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας στους Δήμους και τις Περιφέρειες, που κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση την ερχόμενη Δευτέρα, συζήτησαν ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος με το Δήμαρχο Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκο στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στο γραφείο του Υπουργού.

Ο Δήμαρχος Ζίτσας επισκέφθηκε το νέο Υπουργό Εσωτερικών το μεσημέρι της Πέμπτης (25/07/2019) και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. «Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος και προσθέτει: «Άλλωστε έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη θητεία προκειμένου να αναπτύξουμε διαύλους επικοινωνίας και να προχωρήσουμε ζητήματα για την ανάπτυξη του τόπου και προς όφελος των πολιτών».

Να σημειωθεί πως στη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Ζίτσας αντάλλαξε απόψεις και συζήτησε με τον Υπουργό μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην οικονομική και διοικητική ενίσχυση των ΟΤΑ.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων συζητήθηκαν :

 • Η συνέχιση του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και η διεύρυνσή του ώστε να περιλαμβάνει χρηματοδότηση μελετών που αφορούν μεγάλα έργα υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών κ.α.),

 • Η αλλαγή των κριτηρίων κατανομής της ΣΑΤΑ,

 • Η χρηματοδότηση των Δήμων βάση ορεινότητας, με κλίμακα που θα τους συμπεριλαμβάνει όλους,

 • Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που θα επιφέρει μείωση ή και απαλλαγή των προστίμων από την είσπραξη του ΤΑΠ,

 • Η απλούστευση των διαδικασιών ώστε οι Δήμοι να μπορούν να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και ευεργετήματα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, αναδεικνύοντας περαιτέρω το κοινωνικό «πρόσωπο» της Αυτοδιοίκησης, καθώς και

 • Η ανάπτυξη πλαισίου ώστε οι Δήμοι να μπορούν να χρηματοδοτούν υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Κέντρα Υγείας, Αστυνομικά Τμήματα, Πυροσβεστικούς Σταθμούς) για υλικοτεχνική υποδομή.

Γίνεται γνωστό ότι σε απάντηση της αίτησης που είχε καταθέσει η επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Αναγέννηση» Τζένη Ταπραντζή, με την οποία ζητούσε παραχώρηση χώρου και γραμματειακής υποστήριξης, ο Δήμος Αρταίων με επιστολή του προς την παράταξη τονίζει τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος εντός του κτιρίου του Δημαρχείου, για γραφεία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα προβούμε αμέσως μετά τις 1 Σεπτεμβρίου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να νοικιάσει ο Δήμος Αρταίων κατάλληλο χώρο με εξοπλισμό και γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις εκλεγμένες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως η παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4555/18 ορίζει».

Τα πέντε νέα μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας που επέστρεψαν στο Δήμο Ιωαννιτών κάνοντας χρήση του σχετικού νόμου που επέτρεπε σε πρώην Δημοτικούς

Αστυνομικούς οι οποίοι μετατάχθηκαν μετά την κατάργηση της υπηρεσίας τους στα καταστήματα κράτησης, να μεταταχθούν και πάλι σε υπηρεσίες Δημοτικής

Αστυνομίας, υποδέχτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας είναι μια αναγκαιότητα καθώς υπάρχει πεδίο δράσης με πολλές αρμοδιότητες, δεν

υπήρχε όμως το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό.

Για το λόγο αυτό άλλωστε φρόντισε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της να επανασυστήσει τη Δημοτική Αστυνομία, κάτι που δεν έγινε σε όλους

τους Δήμους, φροντίζοντας για την ενίσχυσή της με προσωπικό.

Απόδειξη ο διπλασιασμός του δυναμικού της, καθώς το 2015, όταν και λειτούργησε ξανά, είχε 7 άτομα προσωπικό και σήμερα βρίσκεται με 14, ενώ εκκρεμεί και η

επιστροφή ενός ακόμα υπαλλήλου.

 

Να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στην άμεση επιστροφή των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών έπαιξε και η πρόβλεψη της Δημοτικής Αρχής να ενσωματώσει τη

μισθοδοσία τους στον προϋπολογισμό του 2019, διότι, χωρίς αυτή, ήταν αδύνατον να επανέλθουν.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί η απόφασή μας να επανασυστήσουμε τη Δημοτική Αστυνομία αποδείχτηκε πέρα για πέρα σωστή. Γνωρίζω ότι το προηγούμενο

διάστημα η υπηρεσία ήταν υποστελεχωμένη και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της ειδικά σε ότι αφορά την ποιότητα του αστικού τοπίου. Σήμερα με

την υποδοχή των πέντε νέων υπαλλήλων και την προσθήκη ενός ακόμα που αναμένεται άμεσα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε κυρίως στους πολίτες αλλά και

στην επόμενη Δημοτική Αρχή μια πλήρως λειτουργική υπηρεσία, επιφορτισμένη με πολλές αρμοδιότητες. Εύχομαι στο μέλλον η Δημοτική Αστυνομία να ενισχυθεί

ακόμα περισσότερο αλλά είμαι σίγουρος ότι πλέον έχει το κατάλληλο προσωπικό για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της», δήλωσε ο κ. Μπέγκας, προσθέτοντας ότι

μια καλά στελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία είναι απαραίτητη για την επόμενη μέρα του Δήμου καθώς είναι αυτή που θα επιφορτιστεί και με τη σωστή λειτουργία

των έξυπνων συστημάτων που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο των δράσεων που έχει ήδη προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή και που η νέα Διοίκηση του Δήμου έχει

την ευθύνη να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 

Η νομική υπηρεσία

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος θύμισε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή κατάφερε στη διάρκεια της θητείας της να συγκροτήσει δύο νευραλγικές υπηρεσίες

που δεν υπήρχαν όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου.

Η μία είναι αυτή της Δημοτικής Αστυνομίας και η άλλη αφορά μια πλήρως οργανωμένη Νομική Υπηρεσία με δύο μόνιμους δικηγόρους οι οποίοι συνεπικουρούνται

από ασκούμενους.

«Δώσαμε δύο δύσκολες μάχες για να συγκροτήσουμε δύο νευραλγικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ιωαννιτών. Είμαι ευτυχής γιατί το

κατορθώσαμε και έχουμε πλέον στη διάθεσή μας δύο απαραίτητες για την λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών δομές», κατέληξε ο κ. Μπέγκας.

 

Συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Ιωαννίνων, Μωυσή Ελισάφ, είχε σήμερα ο νυν Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, μετά από πρόσκληση που απηύθυνε ο πρώτος.

Σε αυτή βρέθηκαν και οι προσφάτως εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι των δύο παρατάξεων.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επόμενη Δημοτική περίοδο με τον κ. Μπέγκα να τονίζει πως φιλοσοφία της «Ενότητας Πολιτών Νέα

Γιάννενα» είναι, οι όποιες εξελίξεις ακολουθήσουν να γίνουν προς όφελος του Δήμου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η παράταξή του απέδειξε στην πράξη, ως Δημοτική Αρχή, πως πολιτικά, αλλά κυρίως ουσιαστικά είναι υπέρμαχη των συνεργασιών και

συνεργειών, εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, με στόχο τη δημιουργία της απαραίτητης και κρίσιμης δυναμικής που απαιτείται για την επίτευξη μικρών και

μεγάλων στόχων.

Ο κ. Μπέγκας και τα μέλη της νέας Δημοτικής ομάδας της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα», ζήτησαν, πέραν των γενικών προθέσεων που διατυπώθηκαν εκ μέρους της

παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή», να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις – πλαίσιο συνεργασίας.

 

ΧΡ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Ενισχύουμε με έργα τους αγρότες και τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα»

Άρχισαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στο Γλυκόριζο από το Δήμο Αρταίων. Το έργο προϋπολογισμού 360.000 ευρώ, αφορά την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορα σημεία στις περιοχές Γλυκορίζου και Κεραματών, συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων περίπου.

Το έργο αυτό θα βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, ενώ με τη βελτίωση της βατότητας προς τις αγροτικές καλλιέργειες, θα ενισχυθούν οι παραγωγοί και κατ’ επέκταση θα ενισχυθεί η τοπική μας οικονομία.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος δήλωσε: «Το έργο αυτό που πραγματοποιείται είναι πολύ σημαντικό για τους αγρότες. Οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων αποτελούν πρώτη

 

προτεραιότητα για εμάς, καθώς έτσι βοηθάμε τους αγρότες και τους κτηνό-πτηνοτρόφους της περιοχής μας να ενισχύσουν την παραγωγή τους και κατ’ επέκταση το εισόδημά τους. Για αυτό αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική

 

ευκαιρία που υπάρχει. Το εν λόγω έργο ασφαλτόστρωσης των 4 χιλιομέτρων που έχει ξεκινήσει, εντάσσεται στο έργο των 50 χιλιομέτρων ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων σε όλος το εύρος του Δήμου Αρταίων, που έχουν

 

δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα ».

 

Την πλήρη αντίθεσή του στη λειτουργία μονάδας βιοαερίου στην Τ.Κ. Μαζαρακίου εξέφρασε ομόφωνα με την αριθμ. 120 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου, στην τελευταία του συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2019 παρουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας και κατοίκων.

Το σώμα κλήθηκε να αποφανθεί για την έγκριση από την Περιφέρεια Ηπείρου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος 0,499 mw με φορέα υλοποίησης την «Ενεργειακή Ηπείρου Ε.Π.Ε.».

Αφού αναπτύχτηκαν από τους εκπροσώπους της εταιρείας οι απόψεις σχετικά με τη μελέτη, εκφράστηκαν από το σώμα σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες που αφορούν μεταξύ άλλων στο κίνδυνο μόλυνσης του ποταμού Καλαμά σε περίπτωση οριακών καιρικών συνθηκών και στην υποβάθμιση της περιοχής. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι η πρόταση της εταιρείας έρχεται σε αντίθεση με το σχεδιασμό του Δήμου για τις χρήσεις γης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τη θέση του Δήμου ανέλυσε ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Λάμπρου Ελευθέριος θέτοντας σημαντικά ερωτήματα προς το μελετητή και υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι το σύνολο σχεδόν των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στο Βόρειο κομμάτι του Δήμου με αποτέλεσμα η μεταφορά των πρώτων υλών να επιβαρύνει αφενός τους οικισμούς με οσμές και αφετέρου να αυξάνει το κόστος μεταφοράς του υλικού, γεγονός που είναι κρίσιμο στην συγκεκριμένη επιχείρηση σύμφωνα με την μελέτη. Επίσης, ο ήδη επιβαρυμένος Καλαμάς , που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την σχεδιαζόμενη επιχείρηση, θα κινδυνεύει με μόλυνση σε περιπτώσεις πλημμύρων, καταρρακτωδών βροχών κ.λπ. σε ένα χρονικό ορίζοντα 30 ετών εξαιτίας της τεράστιας συσσώρευσης υλικών.

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαζαρακίου κ. Νικόλαος Ζηκόπουλος καθώς και κάτοικοι του χωριού που εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στην επένδυση και ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο να καταψηφίσει την πρόταση έγκρισης της μελέτης.

Την ίδια πρόταση κατέθεσε ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κων/νος Καψάλης τονίζοντας: «Επιμένουμε ότι τον πρώτο λόγο σε τέτοια θέματα έχει η Τοπική Κοινωνία. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων όμως η συγκεκριμένη πρόταση αφορά μία θέση που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και είναι εμφανής από τις γύρω Τοπικές Κοινότητες. Επίσης είναι κοντά σε οικισμούς, θα υπάρχει πρόβλημα με την υδροδότηση ενώ τα οχήματα μεταφοράς των υπολειμμάτων θα διέρχονται από κατοικημένες περιοχές. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο σημείο ο Δήμος Πωγωνίου σχεδιάζει τη μετατροπή του σε ζώνη υψηλής παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα η εγγύς περιοχή δραστηριοποιείται στην γεωργία (αναδασμός) και θα μπορούσε να αναπτυχθεί και η αλιεία. Εμείς δεν τον ονειρευόμαστε έτσι τον Καλαμά ο οποίος πρέπει να είναι πόλος ανάπτυξης. Πόλο έλξης θα πρέπει να αποτελεί και το Κάστρο της Χρυσόρραχης που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την εν λόγω θέση» σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος Πωγωνίου θα εξετάσει εκ νέου μία καινούρια πρόταση της εταιρείας σε διαφορετικό σημείο.

Την αρνητική ψήφιση του θέματος ζήτησε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γκόγκος που χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» την τοποθεσία σημειώνοντας ότι κακώς επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θέση.

Το λόγο ζήτησαν επίσης ο Αντιδήμαρχος κ. Θανάσης Φωτίου που σημείωσε: «Δεν συναινώ δίπλα στο ποτάμι και στην καρδιά του Δήμου μας να εγκρίνουμε τέτοιου είδους μονάδα» και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μάτσιας που είπε: «Ακούσαμε μόνο τις θέσεις της Εταιρείας, για να εκφράσω θετική άποψη έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας και επίσημα επιστημονικά στοιχεία, δεν θα μπορέσω να δώσω τη θετική μου ψήφο για το θέμα αυτό». Τέλος ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Παναγιώτης Καραγιάννης δήλωσε: «Εκφράζουμε την ξεκάθαρη αντίθεσή μας στην εγκατάσταση ιδιωτικής μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου και πιθανά κατασκευής και εμπορίας pellet στο Δήμο μας, είτε στην θέση “Κουτάδες”, είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση μπορεί να προταθεί εκ νέου από την εταιρεία».

 

Σε Δελτίο Τύπου του Δήμου Ιωαννιτών αναφέρονται τα εξής: "Αδιάκοπη είναι η προσπάθεια του Τμήματος Πρασίνου και του τομέα Κινητικότητας του Δήμου

 

Ιωαννιτών σε ότι αφορά τον προγραμματισμό και την ωρίμανση έργων – παρεμβάσεων, όπως τόνισε σήμερα με δηλώσεις της η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη

 

Βασιλείου.

 

Η κ. Βασιλείου αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες που έχει προχωρήσει το Τμήμα Πρασίνου και συγκεκριμένα στο στάδιο ωριμότητας μελετών που αφορούν έργα τα

 

οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2019.

 

Τμήμα Πρασίνου

 

Όπως ανέφερε, σε ότι αφορά τον Τομέα Πρασίνου κι έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα θωράκισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση του

 

ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του έργου «προστασία ανάδειξη και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του

 

δασυλλίου Γορίτσας (Εφύρας – Ζευγάρια), προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

 

Η μελέτη περιλαμβάνει καθαρισμό φυτικού υλικού – φύτευση νέου – αναβάθμιση ομβροδεξαμενών και πυρόσβεσης, δημιουργία μονοπατιών – τοποθέτηση καθισμάτων

 

– ανάπλαση του χώρου του παλιού πυροβολείου με την τοποθέτηση σκιάστρων και καθισμάτων.

 

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ευπρεπισμένο, επισκέψιμο, ασφαλές, ανθεκτικό αστικό δασύλλιο.

 

Παράλληλα κάνουμε προσπάθειες και ήδη βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για ανεύρεση χρηματοδότησης και χορηγιών για αναδάσωση με πλατύφυλλα και τραχεία

 

πεύκη σε έκταση 30 περίπου στρεμμάτων σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαννιτών», σημείωσε η κ. Βασιλείου.

 

Παράλληλα, ετοιμάζεται η μελέτη προμήθειας αστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει τραπεζοκαθίσματα, παγκάκια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πινακίδες για να

 

τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους πράσινους χώρους.

 

Τομέας Κινητικότητας

 

Στον τομέα της Κινητικότητας έχουν αποστείλει στα αρμόδια Υπουργεία για εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις βάση νομοθετικού πλαισίου το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» του Δήμου μας και αναμένονται οι εξελίξεις γιατί δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν η νέα κυβέρνηση θα δρομολογήσει αλλαγές ώστε να μπορέσει να λάβει την τελική έγκριση παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης, παρόλο που έχουν στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για υποβολή στο Πρόγραμμα Φιλόδημος από τον Μάιο για χρηματοδότηση προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση σύγχρονων στεγάστρων στάσεων αστικών μεταφορών προϋπολογισμού 150.000 ευρώ που αφορά την προμήθεια 45 στεγάστρων, ακόμη δεν υπάρχει έγκριση ή έστω κάποια απάντηση.

Εξάλλου, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ύψους 150.000 ευρώ με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» και αφορά στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το συγκρότημα της Ακαδημίας η οποία περιλαμβάνει ανάπλαση και επέκταση πεζοδρομίων, προσβασιμότητα, τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης με τοποθέτηση θερμοπλαστικών υλικών στις διαβάσεις, καθώς και τοποθέτηση αστικών αντικειμένων και πρασίνου επί των πεζοδρομίων.

Τέλος, η κ. Βασιλείου δήλωσε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών είναι έτοιμος, με προτάσεις, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στις δράσεις που εμπίπτουν στον τομέα της Κινητικότητας στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην πρόσκληση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η Περιφέρεια Ηπείρου.

«Εργαζόμαστε μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μας με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, με έργα και παρεμβάσεις αναβάθμισης της καθημερινότητας. Ελπίζουμε να αξιοποιηθούν κατάλληλα την επόμενη δημοτική περίοδο», κατέληξε στις δηλώσεις της η κ. Βασιλείου.

Οι «διαβεβαιώσεις» πολιτικών παραγόντων τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν θα γίνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες στα διοικητικά όρια του Ζαγορίου, φαίνεται ότι

ήταν κενό γράμμα. Συνεργεία της αναδόχου εταιρείας εμφανίστηκαν ξανά σε δασώδη περιοχή των Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο μετά

τις δημοτικές εκλογές απόπειρα ερευνών σε ιδιωτικές και δημόσιες εκτάσεις κοντά στην «Βρύση του πασά» στα όρια της Κοινότητας Ασπραγγέλων, αλλά η αντίδραση

του Δήμου και κατοίκων, προσωρινά, σταμάτησε την διαδικασία.

Μεσολάβησε στις 24 Ιουνίου 2019 νέα αρνητική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για γεωφυσικές σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και πιθανής

εξόρυξης στα όρια του Δήμου, καταγγέλλονταν η παραβίαση από την ανάδοχο κοινοπραξία του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης και ταυτόχρονα καλούνταν το

αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παρέμβει για το σταμάτημα ερευνών. Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο προειδοποίησε και για προσφυγή στη

δικαιοσύνη (κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων), αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Δήμος Ζαγορίου έχει ζητήσει να μην γίνουν έρευνες όχι μόνο στις δημοτικές

εκτάσεις, αλλά και σε όλες τις άλλες εντός των ορίων του.

Η προφορική διαβεβαίωση του τότε (ήταν πριν τις εκλογές) Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μιχ. Βεροιόπουλου, προς τον Δήμαρχο Βασίλη Σπύρου

μέσω της πρώην υφυπουργού Παιδείας και νυν βουλευτή Μερόπης Τζούφη, ήταν ότι δόθηκε εντολή να σταματήσουν οι έρευνες. Τέτοιο έγγραφο-απόφαση, παρόλο

που ζητήθηκε, δεν έφτασε ποτέ στο Δήμο…

Επίσης, δεν τηρήθηκε η διαβεβαίωση που μετέφερε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης από την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία επικοινώνησε, και προέβλεπε

ότι θα σταματήσουν εντελώς οι έρευνες στο Ζαγόρι.

Εκτός αυτών υπάρχει και ζήτημα παραβιάσεων των κανόνων που διέπουν μια προστατευόμενη περιοχή όπως είναι το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου (απαγορεύσεις

αυτή την εποχή λόγω αναπαραγωγής των πουλιών), καθώς και οι εκκρεμότητες στη δικαιοσύνη (ΣτΕ) για τις περιοχές Natura κλπ.

Εκ των πραγμάτων και των γεγονότων αποδεικνύεται ότι δεν εγκαταλείπονται ή δεν σταματούν οι έρευνες στο μικρό τμήμα μήκους 15,5 χιλιομέτρων (δηλαδή 4% του

συνολικού προγράμματος των 500 χιλιομέτρων) του Ζαγορίου που αφορά η όλη διαδικασία, κατά μήκος της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης («Βρύση πασά»,

Καλπάκι, όρια Αρίστης) και ένα τμήμα της στον κάμπο των Κάτω Πεδινών, μια περιοχή με μεγάλη σεισμικότητα.

 

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων ο Δήμος Ζαγορίου, στο πλαίσιο των ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της σταθερής άρνησης φορέων και κατοίκων,

ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την ανάδοχο κοινοπραξία να σταματήσουν κάθε επέμβαση στην περιοχή του Ζαγορίου, ανεξάρτητα από

το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί, όπως πάντα, απέναντι σε κάθε ενέργεια και απόπειρα που βλάπτει τα συμφέροντα της

περιοχής, το φυσικό περιβάλλον, τον τουρισμό στον οποίο επένδυσε η περιοχή και τις ασχολίες των κατοίκων.

 

More Articles ...

e horos logo

  tsiolis

podilata

 

 KarzPreveza

 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με επιστολή της  προς Προέδρους Αδελφοτήτων, Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών, ζητάει από κάθε σύλλογο που λειτουργεί χορευτικό τμήμα να προτείνει δύο

 

ζευγάρια χορευτών προκειμένου να πάρουν μέρος σε παράσταση της ΠΣΕ στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 3 Οκτωβρίου.

 

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή που έχει θέμα: 'Επιλογή χορευτών για την παράσταση της ΠΣΕ στο Ηρώδειο' αναφέρονται τα εξής:

 

Αγαπητοί συμπατριώτες

 

Η ΠΣΕ στις 3 Οκτωβρίου 2018 έχει προγραμματίσει εκδήλωση ηπειρώτικης Παράδοσης και Πολιτισμού στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Μεταξύ των  συντελεστών της εκδήλωσης θα είναι και χορευτικά

 

που θα αποδώσουν ηπειρώτικους χορούς και θα απαρτίζονται από χορευτές των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων μελών μας.

 

Προκειμένου να συγκροτηθούν τα χορευτικά αυτά παρακαλείσθε κάθε σύλλογος, να μας προτείνει με ευθύνη του, δύο ζευγάρια χορευτών, των καλύτερων, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου

 

ώρα 11 πρωινή, στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                                                                      Γιώργος Δόσης                                                                    Κώστας Γαβριήλ

 

Σάρκα και οστά παίρνει η πρωτοβουλία της γαλακτοβιομηχανίας ΗΠΕΙΡΟΣ για τη δημιουργία μιας πρότυπης φάρμας αιγοπροβάτων σε ιδιόκτητη έκταση 47 στρεμμάτων, στην Καμπή Άρτας, 800 μέτρα μόλις από το εργοστάσιο της εταιρείας στον Αμμότοπο. Σήμερα, έχει ήδη προχωρήσει η κατασκευή των κτισμάτων, που θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Αυγούστου, ενώ η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με στόχο η φάρμα να είναι πλήρως λειτουργική τον Νοέμβριο του 2019.
Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση, σκοπός της «Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ» είναι να συμβάλλει στην εξέλιξη συγκεκριμένων φυλών αιγοπροβάτων μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής των πιο ανθεκτικών και παραγωγικών ζώων καθώς επίσης να εφαρμόσει πρότυπες μεθόδους σταυλισμού, διατροφής και άμελξης που να συντελούν σε αυξημένη παραγωγή γάλακτος υψηλής διατροφικής αξίας και υγιεινής. Παράλληλα, κύριο μέλημα της δραστηριότητας της «Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ» αποτελεί η διασφάλιση της ευζωίας των ζώων (animal welfare) καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον.
Η τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμη στους υπάρχοντες, αλλά και στους εν δυνάμει, συνεργάτες-κτηνοτρόφους της ΗΠΕΙΡΟΣ, στηρίζοντας έμπρακτα με αυτό τον τρόπο τη λειτουργία των μονάδων τους, μέσω της βελτίωσης του ζωικού τους κεφαλαίου και την αύξηση παραγωγής γάλακτος υψηλής ποιότητας.

 

ΠΗΓΗ: https://geoponiprevezas.blogspot.com

Όπως ανακοίνωση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας "Πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 16 Απριλίου 2019) συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών – μελών της ΠΣΕ μετά από πρόσκληση του ΔΣ της Πανηπειρωτικής «για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα θέματα που απασχολούν την Ηπειρωτική αποδημία».

Στη συνάντηση κυριάρχησε η διάθεση και θέληση όλων να συμβάλουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας και δράσης, αλλά και αγωνιστικής τακτικής για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα σωματεία και εν γένει την ηπειρώτικη αποδημία.
Από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας συμμετείχε ο Γεώργιος Κουρτέσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα προβολής των θεμάτων της περιοχής, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της. Επίσης πως αναγκαία καθίσταται η συμμετοχή της Πανηπειρωτικής στις εκδηλώσεις της περιοχής (Σέλτσο, Καραϊσκάκεια κλ.). Ενημέρωσε την Πανηπειρωτική για την προσπάθεια αναστήλωσης της γέφυρας του Κοράκου και ζήτησε οι σχέσεις της Πανηπειρωτικής με την τοπική διοίκηση να είναι άμεσες και συχνές.
Ακολούθησε ο Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της συγκοινωνίας και την αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Επίσης τόνισε πως φέτος «…θα περπατήσουμε, θα διαβούμε το γεφύρι της Πλάκας που άρχισαν ήδη οι εργασίες αναστήλωσής του», και στάθηκε στην ιδιαίτερη συμβολή της ΠΣΕ στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τα έργα. Επίσης ζήτησε, αναφερόμενος και στην προηγούμενη θετική εμπειρία, να συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ στα ΔΣ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
Από την Ομοσπονδία Καλαμά μίλησε ο πρόεδρος Κώστας Στεργίου και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως περιβαλλοντικά, εξόρυξης υδρογονανθράκων, εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μόλυνσης του Καλαμά. Τα χαρακτήρισε μείζονα προβλήματα, ζοφερά, που αφορούν το μέλλον του τόπου και ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Πανηπειρωτικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Από την Ομοσπονδία Μουργκάνας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κανακόπουλος. Πρότεινε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής να κοινοποιούνται στις Ομοσπονδίες και αυτές ακολούθως να ενημερώνουν τα σωματεία. Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο τμήμα της νεολαίας αναδεικνύοντας την θετική εμπειρία από τα 2 τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5, που διοργάνωσαν αδελφότητες και κατέθεσε προτάσεις για την προώθηση βιβλίων που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα την περιοχή της Μουργκάνας.
Τέλος, από την Ομοσπονδία Κόνιτσας μίλησε ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρτσέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διάσωσης των Κοινοτικών Αρχείων, στο σοβαρότατο ζήτημα της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων και στην άμεση επαφή της Συνομοσπονδίας με όλες τις αποδημικές οργανώσεις του ελληνισμού, όπου γης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στη διάθεση όλων των πατριωτών και οπωσδήποτε με πνεύμα κατανόησης και ηπειρώτικης ομοθυμίας από κοινού θα «παλέψουμε και θα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς». Δεσμεύτηκε δε, για την συστηματική και οργανωμένη θεματική συνέχιση της επαφής με τις Ομοσπονδίες.
 
Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας"

 

Η Υδρα, η Ναύπακτος, το Ναύπλιο και η Μονεμβασιά έχουν τα πρωτεία φέτος στον πασχαλινό τουρισμό (Μ. Παρασκευή ώς Δευτέρα του Πάσχα), σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates, ενώ στην Ήπειρο ο πιο δημοφιλής προορισμός είναι τα Ιωάννινα με την πληρότητα να αγγίζει το 90%. Ένας δεύτερος και ελαφρώς οικονομικότερος προορισμός για την Ήπειρο, είναι το Μέτσοβο με την πληρότητα να φτάνει στο 77%.

Η έρευνα αφορά ανεξάρτητα διαμερίσματα με το σήμα του ΕΟΤ και βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και την πρώτη του Απριλίου.

 Σε μια χρονιά που αναμένεται νέο ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, τα στοιχεία δείχνουν ενθαρρυντικά, αλλά τα ερωτήματα για το εάν υπάρχουν επαρκείς υποδομές στη χώρα μας και πόσο μεγάλες είναι οι παρενέργειες των βραχυχρόνιων μισθώσεων παραμένουν.
 

Σύμφωνα με την έρευνα, η πληρότητα στα καταλύματα αρκετών δημοφιλών προορισμών είναι αυξημένη σε σχέση με το 2018 και σε αυτό βοηθά ο θρησκευτικός τουρισμός: ορθόδοξοι από τα Βαλκάνια και τη Ρωσία που θέλουν να περάσουν το Πάσχα στη χώρα μας, αλλά και καθολικοί από χώρες της δυτικής Ευρώπης που δείχνουν προτίμηση στα νησιά Σύρο, Τήνο και Κέρκυρα.

Ο συνδυασμός μάλιστα με την Πρωτομαγιά, επιτρέπει σε αρκετούς τουρίστες να επεκτείνουν την παραμονή τους ή να πάρουν πιο εύκολα την απόφαση για ένα ταξίδι, καθώς θα έχουν περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν στη βάση τους.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο φεστιβάλ χορωδιών στην Πανηπειρωτική. Χοροδιδάσκαλος ο Βαγγέλης Κώτσος

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369