ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Μωυσή Ελισάφ, με θέμα τα αντιπλημμυρικά έργα, απέστειλε ο πρόεδρος δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης της μείζωνος μειοψηφίας κ. Θωμάς Μπέκας.

Ανάλογη επιστολή απέστειλε και προς την Αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας. Στην επιστολή του αναφέρει: 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται σε ολόκληρο τον πλανήτη αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη Χώρα μας.

Με αφορμή τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσε ο μεσογειακός τυφώνας "Ιανός" σε πολλές περιοχές της χώρας μας, καθώς και τις αναφορές που έγιναν στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του

λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, εξαιτίας της φημολογούμενης χωροθέτησης ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου σε οικόπεδο κοντά στο Πανηπειρωτικό Στάδιο, σας παραθέτω έγγραφο που είχε αποστείλει η Δημοτική μας Αρχή τον Αύγουστο του 2018

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη εκπόνησης ενός συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

Το έγγραφο συνοδεύεται και από μια σειρά παρατηρήσεων αλλά και προτάσεων τις οποίες κατέθεσε ο Δήμος μας, χωρίς ωστόσο ως σήμερα να λάβει κάποια απάντηση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επειδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον συνήθη στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι δεν χωράει άλλη καθυστέρηση προκειμένου να καταλήξουμε στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το Λεκανοπέδιο και ελπίζω να αναλάβετε

γρήγορα πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή.

Άποψή μας είναι ότι για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να γίνει αναλυτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου η παράταξή μας κι εγώ προσωπικά θα είμαστε παρόντες σε ότι χρειαστεί καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στην προσπάθεια

να εκπονηθεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αντιμετώπισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που θα λαμβάνει υπόψη του τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και τις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

 

Με εκτίμηση

ο επικεφαλής της παράταξης Θωμάς Κ. Μπέγκας

 

Π Ρ Ο Σ

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

κ. Βασίλειο Μιχελάκη

ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε κύριε Μιχελάκη,

 

Οι πλημμύρες του 2010 ανέδειξαν με έντονο τρόπο το πρόβλημα των πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισής του.

 

Στην παρούσα φάση, και στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των σχεδίων διαχείρισης

 

Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας σύμφωνα με τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν στους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας. Έχει προηγηθεί η

 

σύνταξη της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας, και έχουν καταρτιστεί οι  Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Προσχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).

 

Σύμφωνα με το Προσχέδιο Διαχείρισης των κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου που έχει συνταχθεί σε αυτό το στάδιο, έτσι όπως παρουσιάστηκε στη διαβούλευση στα Ιωάννινα την 20η/10/2017, σημαντικό

 

μέρος του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αποτελεί ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

 

Η αντιμετώπιση των πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, στηρίζεται μέχρι σήμερα στις μελέτες που συντάχθηκαν σε παλαιότερες δεκαετίες και οι οποίες στόχο είχαν την αξιοποίηση της περιοχής μέσω της εκτέλεσης των

 

απαραίτητων έργων έγγειων βελτιώσεων (ρύθμιση πλημμυρών, αποξήρανση και απόδοση προς καλλιέργεια νέων εκτάσεων, υποβιβασμός υπόγειας στάθμης των υδάτων, εξασφάλιση άρδευσης κλπ.) Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει

 

ότι εκτεταμένες περιοχές του λεκανοπεδίου (π.χ. ζώνη συνολικές έκτασης 2500στρ. στις περιοχές χαμηλού υψομέτρου της υπολεκάνης της Λαγκάτσας) δρούν ως ζώνες ανάσχεσης πλημμυρών, προορίζονται δηλαδή να

 

πλημμυρίζουν, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικότερα προβλήματα.

 

Σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες το φαινόμενο των πλημμυρών του 2010 δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μεμονωμένο, καθώς η περίοδος επαναφοράς υπολογίζεται να είναι της τάξης της δεκαετίας. Θα πρέπει μάλιστα να τονισθεί ότι η

 

ανώτατη στάθμη πλημμύρας του 2010 δεν είναι η μέγιστη δυνατή που μπορεί να παρουσιασθεί, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μελέτες. Ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων που θα οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη ανώτατη στάθμη

 

πλημμύρας από αυτή του 2010, θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ πιθανός. Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για απώλεια ανθρώπινων ζωών θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.

 

Έκτοτε έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων σε αυτές τις περιοχές (αλλαγές χρήσης γης, κατασκευή εγκαταστάσεων διαφόρων τύπων, μεγάλα έργα εντός του λεκανοπεδίου), χωρίς ενδεχομένως να

 

έχουν ληφθεί υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις οι προβλέψεις των προηγούμενων μελετών.

 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ένας σύγχρονος σχεδιασμός αντιμετώπισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που θα λαμβάνει υπόψη του τις νέες συνθήκες και τις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

 

Είναι επομένως στοιχειώδης και απαραίτητη η άμεση οριοθέτηση των ζωνών ανάσχεσης πλημμυρών, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος, τα νεότερα υδρολογικά δεδομένα, αλλά και τις αλλαγές που έχουν ήδη συμβεί.

 

Είναι επίσης απαραίτητος ο σχεδιασμός και η άμεση εφαρμογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και η εκπαίδευση υπηρεσιών και πολιτών στην αποτελεσματική εφαρμογή του.

 

Δίνεται σήμερα η δυνατότητα στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ να σχεδιασθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα αντιμετώπισης πλημμυρών, που θα ανταποκρίνεται στις νέες οικονομικές και κοινωνικές

ανάγκες και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ήδη εκδηλώνονται.

Ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της έκτασης και της πολυπλοκότητας των προβλημάτων θεωρεί επιβεβλημένη τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να διερευνήσουμε την καλύτερη δυνατή μορφή αυτής της συνεργασίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια των δράσεων που προτείνονται από τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών.

Με την ευκαιρία αυτή σας παρουσιάζουμε επίσης μια πρώτη λεπτομερέστερη αξιολόγηση των προβλημάτων αντιμετώπισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

ΘΩΜΑΣ Κ. ΜΠΕΓΚΑΣ

 1. Παρατηρήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

 1. Εισαγωγή

Αφορμή για την παρούσα ανάλυση στάθηκε η ανάρτηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ Ηπείρου στον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 1. Ιστορικό.

Ο βασικός σχεδιασμός της αντιμετώπισης των πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, έχει γίνει ήδη από τις δεκαετίες 1930-1960 στα πλαίσια μελετών που συντάχθηκαν εκείνη την εποχή και οι οποίες ως βασικό στόχο είχαν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής Ιωαννίνων. Τα έργα περιλάμβαναν την εξασφάλιση της άρδευσης, την αποστράγγιση – αποχέτευση της περιοχής και την κατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση και βελτίωση των καλλιεργειών και η βελτίωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν εκείνη την περίοδο είναι οι ακόλουθες:

 1. Προκαταρκτικόν υπόμνημα αποξηράνσεως λίμνης Λαψίστης.

(M. MAC DONALD 1931)

 1. Οριστικά σχέδια αποξηράνσεως λίμνης Λαψίστης (M. MAC DONALD 1931)

 2. Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων λεκάνης Ιωαννίνων. (Δ. Βασιλάτου 1950)

 3. Εδαφολογική μελέτη (Ι. Καντακουζηνού – Θ. Φουντούκη 1952)

 4. Οριστική μελέτη αρδευτικών – αποστραγγιστικών έργων Ζώνης Α. (Γ. Μπουσίου 1951)

 5. Οριστική μελέτη αρδευτικών – αποστραγγιστικών έργων Ζώνης Β. (Γ. Μπουσίου 1954)

 6. Εδαφολογική αναγνωριστική έκθεσις και γεωργοτεχνικά στοιχεία

(Φ. Φουντούκη – Γ. Γιασιμακοπούλου 1961)

 1. Ανασύνταξις οριστικής μελέτης αρδευτικών έργων λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Κ.Μ. Ζέρη και Σ.Α. Δάλλα 1961-1965)

 

Οι μελέτες εκείνες αντιμετώπιζαν με ενιαίο τρόπο το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού, σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση πλημμυρών ήταν τα εξής:

 • Διασφάλιση απευθείας απορροής των όμβριων της λεκάνης της Λαγκάτσας, που μέχρι τότε ήταν μια κλειστή λεκάνη, μεγάλο μέρος της οποίας καλυπτόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από όμβρια, μέσω διάνοιξης σήραγγας μήκους 1005m περίπου και παροχής 18m3/sec (με ελεύθερη ροή).

 • Δημιουργία περιοχής ανάσχεσης πλημμυρών συνολικού εμβαδού περίπου 2500στρ. στην περιοχή της Λαγκάτσας. Η περιοχή αυτή είχε σχεδιασθεί να πλημμυρίζει σε περίπτωση μεγάλων βροχοπτώσεων, καθώς η παροχετευτικότητα της σήραγγας ήταν συγκριτικά μικρή.

 • Αντιμετώπιση της λίμνης ως ταμιευτήρα για τη διασφάλιση των αναγκαίων προς άρδευση ποσοτήτων κατά την ξηρά περίοδο. Με βάση τις ανάγκες αυτές καθορίστηκε το υψόμετρο του θυροφράγματος στην περιοχή του Περάματος και ο κανονισμός λειτουργίας του.

 • Διοχέτευση των πλεοναζόντων υδάτων της λίμνης, μέσω του παραπάνω θυροφράγματος προς τον ποταμό Καλαμά, μέσω της σήραγγας της Λαψίστας μεγίστης παροχής 40m3/sec, και αποξήρανση της ομώνυμης αβαθούς λίμνης.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

 • Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, ήταν και πρέπει να παραμείνει ενιαίος.

 • Καθώς έχουν προκύψει διαφορετικές ανάγκες, έχουν τροποποιηθεί οι χρήσεις γης, και έχουν εγκαταλειφθεί παλαιότερες, απαιτείται επανακαθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων.

 • Απαιτείται επικαιροποίηση των υδρολογικών αναλύσεων και της συνολικής λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος.

Οι πλημμύρες του 2010, έφεραν στο προσκήνιο τα παραπάνω θέματα, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρξει ένας ενιαίος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του φαινομένου των πλημμυρών στο σύνολο του λεκανοπεδίου.

Tο φαινόμενο των πλημμυρών του 2010 δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μεμονωμένο, καθώς η περίοδος επαναφοράς υπολογίζεται να είναι της τάξης της δεκαετίας, ενώ η ανώτατη στάθμη πλημμύρας του 2010 δεν είναι η μέγιστη δυνατή που μπορεί να παρουσιασθεί, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες,. Ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων που θα οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη ανώτατη στάθμη πλημμύρας από αυτή του 2010, θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ πιθανός.

 1. Χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και δεν έχουν σκοπό να περιγράψουν με πληρότητα τις ζώνες επικινδυνότητας.

 • Το υψόμετρο του πυθμένα της τάφρου της Λαγκάτσας στο μέσο του τμήματός της από τη διέλευσή της κάτω από την Εθνική Οδό μέχρι την είσοδο της σήραγγας είναι περίπου 471.80. Το υψόμετρο του φυσικού εδάφους στην ίδια περιοχή είναι 472.00. Κατά συνέπεια η περιοχή μεταξύ Πανηπειρωτικού σταδίου και Ανατολής πλημμυρίζει με τις πρώτες βροχοπτώσεις. Τμήμα του ρυμοτομικού σχεδίου Ανατολής βρίσκεται εντός της περιοχής χαμηλών υψομέτρων.

 • Το υψόμετρο της πλατείας μπροστά από το κλειστό γυμναστήριο στο Πανηπειρωτικό στάδιο είναι περίπου 473,50. Ένα συντηρητικό υψόμετρο ανώτατης στάθμης πλημμύρας είναι το 476,00. Εύλογα κανείς αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος ακόμη και σε νεώτερες κατασκευές.

 • Το υψόμετρο φυσικού εδάφους στην περιοχή των πλημμυρών στην Πεδινή κοντά στην Εγνατία Οδό είναι 472,50, ενώ το χαμηλότερο υψόμετρο της στρώσης κυκλοφορίας της οδού (ερυθρό υψόμετρο) είναι το 475,50, με αποτέλεσμα η ίδια η Εγνατία Οδός να κινδυνεύει με κατάκλιση γεγονός που έχει πράγματι επισυμβεί.

 • Σε τμήματα του οδικού δικτύου παραλίμνιων περιοχών δεν έχουν κατασκευασθεί φρεάτια υδροσυλλογής, ενώ ο σχεδιασμός της απαγωγής των ομβρίων σε αυτές τις περιοχές προβλέπει έξοδο προς τη λίμνη με υψόμετρο πυθμένα αρκετά χαμηλότερο από τη μέση στάθμη της λίμνης.

 1. Αρμοδιότητες.

Αρμόδια για την κατάρτιση και εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 είναι η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι αρμοδιότητες ενός πλήθους φορέων στα στάδια πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης πλημμύρας καθορίζονται στο υπ. Αρ. 6658/21.10.2014 ΓΓΠΠ.

Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για τη στενή συνεργασία των αρμόδιων φορέων, έτσι ώστε να προωθούνται άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα στάδια από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση.

 1. Υφιστάμενες Μελέτες.

Σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα παρακάτω:

 

 • Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Ε.Ε. η Έκθεση Προκαταρκτική Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας.

 • Ολοκληρώθηκε ο προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

 • Ανατέθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων οι μελέτες καθορισμού των Χαρτών Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρας, μεταξύ άλλων για τα Υδατικά

 • Διαμερίσματα Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

 • Παρουσιάστηκε στα Ιωάννινα, στα πλαίσια της διαβούλευσης, το Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμύρας του ΥΔ Ηπείρου.

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων πλημμύρας, στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας περιλαμβάνεται και η Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων με κωδικό GR05RAAK0009 έκτασης 180Km2.

 

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο η ζώνη περιλαμβάνει τις πεδινές περιοχές γύρω από τη Λίμνη Παμβώτιδα και την τάφρο Λαψίστας. Αν και στο σχέδιο 5 της ίδιας έκθεσης στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας φαίνεται να

 

περιλαμβάνονται και οι περιοχές της Λαγκάτσας και του Κουτσελιού, στο κείμενο δεν εντοπίστηκαν αναφορές σε αυτές τις περιοχές. Επίσης στα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη δεν περιλαμβάνονται οι παλαιότερες μελέτες που

 

καθόρισαν ουσιωδώς το σύστημα ανάσχεσης πλημμυρών του λεκανοπεδίου.

 1. Σύντομος σχολιασμός επί των κειμένων της διαβούλευσης.

Στο σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που παρουσιάστηκε στα Ιωάννινα στα πλαίσια της διαβούλευσης, επιβεβαιώνεται ως Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας η χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων με κωδικό GR05RAAK0009 έκτασης 180Km2.

 

Στην αναλυτικότερη περιγραφή της ζώνης αν και αναφέρεται ότι ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου, εντούτοις λείπει οποιαδήποτε αναφορά στη λεκάνη της Λαγκάτσας. Ακόμη, στους οικισμούς που

 

βρίσκονται εντός της ζώνης δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί της Πεδινής, των Σεισμοπλήκτων κ.λπ. όπου όμως έχουν συμβεί σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης στα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται οι παλαιότερες μελέτες που καθόρισαν ουσιωδώς το σύστημα αντιμετώπισης πλημμυρών του λεκανοπεδίου.

 

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμφανίζονται επίσης στα σχέδια κατακλυζόμενων εκτάσεων για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50, 100 και 1000 ετών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις πλησίον της λίμνης περιοχές και τις περιοχές γύρω

 

από την τάφρο Λαψίστας. Επιπλέον, στον χάρτη περιοχής μελέτης (Εικόνα 7.6) δεν περιλαμβάνονται αυτές οι περιοχές, ενώ στους κόμβους εισόδου προς τη λίμνη (J5,J6,J7,J11) δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται η σήραγγα της Λαγκάτσας.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην διερεύνηση των φαινομένων, ενδεχομένως δεν ελήφθησαν υπόψη όλες οι ζώνες ανάσχεσης πλημμυρών που είχαν καθορισθεί ήδη από τη δεκαετία του ’50.

 1. Χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και για τα οποία απαιτείται η άμεση υλοποίηση έχουν ως εξής:

 

 • Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

 • Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

 • Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών.

 • Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Κατάρτιση Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο.

 • Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας εμπλεκομένων φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.

 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης έναντι πλημμυρικού κινδύνου.

 • Εναρμόνιση των σχεδίων χωροταξικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού με τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρών.

 • Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε πόλεις και οικισμούς εντός της ζώνης πλημμύρας.

 • Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας των παραλίμνιων περιοχών της Λίμνης Ιωαννίνων.

 • Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων.

 • Προώθηση βέλτιστων πρακτικών με μέτρα Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων σε αστικές περιοχές.

 • Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης.

 • Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών δικτύων.

 • Μέτρα προστασίας από διαρροή ρύπων μετά από πλημμύρα.

 • Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης εντός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

 • Αποκατάσταση εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές.

 • Μετεγκατάσταση ή προστασία δραστηριοτήτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων κρίνεται ως επαρκής, θα πρέπει όμως να ενταθούν οι προσπάθειες για την άμεση υλοποίησή τους.

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

emailcontact

 

 

 KarzPreveza

 

Το έθιμο με τα κάλαντα του Λαζάρου αναβίωσε και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Μακρίδης μαζί με τον Δημήτρη Ξαξίρη κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, με ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια και με τη συνοδεία των κουδουνιών, έψαλλαν πτυχές της ζωής του Λαζάρου στο Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ.

Πρόκειται για ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, τη νίκη της ζωής, την επικράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την Άνοιξη.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους κ. Μακρίδη και Ξαξίρη για την κίνηση αυτή, σημειώνοντας ότι «Μας δίνουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τα έθιμα μας, ενόψει Πάσχα σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά».

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 5-7-2021 θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Η εποχή αυτή συμπίπτει με την περίοδο που ολοκληρώνεται η πήξη του πυρήνα του ελαιοκάρπου στις βρώσιμες ελιές ενώ έχει ξεκινήσει η πήξη του πυρήνα και στις ελαιοποιήσιμες, και επομένως έχουν ξεκινήσει οι “γόνιμες” δακοπροσβολές. 
 
 Ο ψεκασμός θα είναι δολωματικός, θα γίνει σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των ψεκασμών στις διάφορες Τοπικές Κοινότητες καθώς και η συνολική διάρκεια θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες. 
 
 Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα είναι: 
Άγιος Γεώργιος, Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Άσσος, Βρυσούλα, Γαλατάς, Εκκλησιές, Θεσπρωτικό, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κοτσανόπουλο, Κρανιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μελιανά, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Νέα Κερασούντα, Νέα Σαμψούντα, Νέα Σινώπη, Νικολίτσι, Νικόπολη, Παπαδάτες, Πολυστάφυλο, Ριζά, Ριζοβούνι, Ρωμιά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Τρίκαστρο, Φλάμπουρα, Χειμαδιό, Ωρωπός.  
 Καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς: 
1. Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των συνεργείων στις Τοπικές Κοινότητες για τις ακριβείς ημερομηνίες ψεκασμού των περιοχών τους. 
2. Να έχουν ανοιχτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.  
3. Να συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα συνεργεία και με την υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος.  
 
 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
 

Στις 24 Ιανουαρίου 2021 συναντήθηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου με τον Ελληνο-αμερικανό γερουσιαστή της πολιτείας του RhodeIsland κ. Λεωνίδα Ραπτάκη. Η συνάντηση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πόλη Westerly, RI. Ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον κ. Ραπτάκη για το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο που ετοιμάζει η ΄Ενωση Παγκοσμίων Ελληνικών Εθνικοτοπικών Οργανώσεων (ΠΣΕΕΟ) και το οποίο προγραμματίζεται για την 1η Αυγούστου 2021 στην Αθήνα. Ακόμη ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον κ. Ραπτάκη για τις προσπάθειες που κάνει το Συμβούλιο στον χώρο της προώθησης των νεοφυών επιχειρήσεων. Οι δύο άντρες συζήτησαν και για το θέμα της συνεργασίας της ΠΑΔΕΕ και του Συμβουλίου.

Ο κ. Ραπτάκης από την πλευρά του ενημέρωσε τον κ. Δήμου για την συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων από το κρατίδιο του RhodeIsland στη νέα κυβέρνηση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ JoeBiden, για τον οποίο είναι πεπεισμένος ότι θα έχει θετική επίδραση στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

 

 

Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

Την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου. Μετά τη λήξη των αρχαιρεσιών τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα, με την θέση του Προέδρου να καταλαμβάνει ο Γιώργος Κωστάκης, ενώ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Ρέμος, Γραμματέας η Λένα Καραγιάννη, Ταμίας η Λίνα Μπέκα και μέλη οι Νίκος Κουτσούπας, Ελεάννα Τσουμάνη και Χρήστος Μουρεχίδης. Σε κοινή τους δήλωση, όλα τα μέλη του νέου ΔΣ, τόνισαν ότι θα τιμήσουν την ψήφο των συναδέλφων και με όρεξη, επιμονή και με την βοήθεια καθενός μέλους της Ένωσης, οραματίζονται να υλοποιήσουν γρήγορα και ευέλικτα προτάσεις και ιδέες, από όπου και αν προέρχονται, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων του Ζαγορίου. Τέλος, ευχαρίστησαν τα απερχόμενα μέλη του ΔΣ για την προσφορά τους στην Ένωση και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την προσπάθεια και την συνεργασία σε όλα τα σημεία για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου στην περιοχή.

Πωλείται οικοδομήσιμο γωνιακό οικόπεδο 1.300 τ.μ. στην Ελεούσα Ιωαννίνων επί της οδού Σωκράτη Νο 16 στην τοποθεσία Πλήχτες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τηλ.6947373713.
._2.jpg._3_1.jpg