Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τη βελτίωση των υποδομών, την στήριξη των αγροτών και τη συνδρομή της προς άλλους φορείς.

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε με την προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη, δρομολόγησε νέα σημαντικά έργα και οριστικοποίησε την υλοποίηση ενός ακόμη μεγάλου

αριθμού έργων, των οποίων οι διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Τα έργα αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο, ανακατασκευές τμημάτων του, κατασκευές κόμβων για βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ως επίσης και νέες παρεμβάσεις που διευκολύνουν τις παραγωγικές μονάδες σε

διάφορες περιοχές της Ηπείρου.

Επίσης δύο έργα αφορούν οδικές προσβάσεις προς δύο Ιερές Μονές- Θρησκευτικά μνημεία και άλλα με τα οποία αντιμετωπίζονται προβλήματα άλλων υπηρεσιών και φορέων με τελικούς ωφελημένους εργαζόμενους και πολίτες.

Αναλυτικά:

Αποκαταστάσεις ζημιών/βελτιώσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Από την Ο.Ε. ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ηπείρου:

 

Α΄ Διάθεση 2.400.000 ευρώ για πέντε νέα έργα:

 

Εγκρίθηκαν πιστώσεις 2,4 εκ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για τα παρακάτω πέντε νέα έργα- βελτιώσεις των οδικών δικτύων: Διακλάδωση Ανατολικού Ζαγορίου έως κόμβο Ζαγορίου- Εγνατίας (700.000 ευρώ),

Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας (Πηγές έως όρια Ηπείρου 500.000 ευρώ), Ε.Ο. Άρτας- Πατρών (όρια Ηπείρου 300.000 ευρώ), Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων (όρια Ηπείρου 500.000 ευρώ), Γέφυρα Καλογήρου- Πρέβεζα 400.000 ευρώ.

 

Β’ Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο:

 

 • «Αποκατάσταση οδοστρώματος μετά από κατολίσθηση στη Χ.Θ. 84+ 500 της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης (θέση Ντέρτι)», προϋπολογισμού 250.000 €. Ανάδοχος Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Γ΄ Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο:

 

 • «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού 500.000 €. Ανάδοχος Βασίλειος Κούγκουλης.

 

Δ΄ Εγκρίθηκε επίσης η δημοπράτηση των εξής:

 • Διαγραμμίσεις στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου: από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα, από Ιωάννινα έως Γέφυρα Καλογήρου, από κόμβο Ελεούσας έως Παλιουρή, από Δρίσκο έως Δεμάτι, Άρτα – Καρδίτσα, Άρτα

 • – Τρίκαλα, συνολικού προϋπολογισμού 446.400 ευρώ.

 • «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα» προϋπολογισμού 500.000 €.

 

Βελτιώσεις/Αποκαταστάσεις τμημάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου

Εκτεταμένες παρεμβάσεις δρομολογήθηκαν και σε νέα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

Α΄ Δημοπρατήσεις νέων έργων

 

 • «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό» προϋπολογισμού 520.000 €

 • «Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.» προϋπολογισμού 250.000 €.

 • «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου» προϋπολογισμού 250.000 €.

 • «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», προϋπολογισμού 78.000 €

 • «Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις Επαρχιακές οδούς Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» προϋπολογισμού 72.000 €.

Β΄ Ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τα έργα:

 

 • «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια Νομού» Άρτας, προϋπολογισμού 620.000€. Ανάδοχος Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.

 • «Βελτίωση βατότητας δρόμου Αγίου Σπυρίδωνα – Στρογγυλής Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 160.000€. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας

 • «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω Καλεντίνης» προϋπολογισμού 74.400 €. Ανάδοχος Λ. Βερλέκης &ΣΙΑ Ο.Ε.

 • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο Ζαγορίου», προϋπολογισμού 73.500€ . Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Γ΄ Αναδείχτηκανεπίσηςοιπροσωρινοίανάδοχοιτωνέργων:

 • «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβου Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 50.000. Ανάδοχος Ευαγγελία Καλλία.

 • «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης οικισμού Αλώνια στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 70.000 €. Ανάδοχος ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.

Βελτίωση προσβάσεων προς Ιερές Μονές Σέλτσου

 

και Προφήτη Ηλία Πρέβεζας

 

Αποφάσεις για δύο έργα που βελτιώνουν την πρόσβαση σε Ιερές Μονές που αποτελούν σημεία αναφοράς για τις Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας, έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.

 • Συγκεκριμένα κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και οδεύει προς υπογραφή η σύμβαση με τον ανάδοχο για τη β΄ φάση (τελικό τμήμα) της πρόσβασης προς την ιστορική Μονή Σέλτσου Άρτας. Το έργο έχει

 • προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και ανάδοχος είναι η ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.

 • Για το δεύτερο έργο, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος. Πρόκειται για το έργο: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», προϋπολογισμού 90.000 € με ανάδοχο τον Ι. Καραμπιτιάνη.

 

Συνεχίζεται η βελτίωση των αγροτικών υποδομών

 

Οριστικοί Ανάδοχοι:

 • «Αποκατάσταση - βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλα ΠΕ Άρτας (Β' φάση)», προϋπολογισμού

 • € 200.000. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.

 • «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροδιατροφικές μονάδες του Δήμου Αρταίων (ΔΕ Γραμμενίτσας – ΔΕ Βλαχερνών) και του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Πέτα)», προϋπολογισμού 148.800€. Ανάδοχος Απόστολος Παπαϊωάννου.

 • «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αρδευτική διώρυγα στην Τ.Κ. Καλοβάτου», προϋπολογισμού 53.000€. Ανάδοχος Απόστολος Παπαϊωάννου.

 • «Συντήρηση-βελτίωση του δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες από Τ.Κ. Καλαμιάς έως Ιόνια Οδός», προϋπολογισμού € 56.000. Ανάδοχος Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.

 • «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στη θέση Δολιανών του (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», προϋπολογισμού € 28.855. Ανάδοχος Γεώργιος Τζοβάρας.

 • «Επισκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού € 15.500. Ανάδοχος Κ. Κράψης.

Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

 • «Βελτίωση–αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες μέσω της ΕΟ 3, θέση Θανασέικα Άρτας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.

 • «Επένδυση τάφρου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καλογερικού», προϋπολογισμού € 70.000.. Ανάδοχος Κατασκευαστική Χαρμπής &ΣΙΑ Ο.Ε.

 • «Αποκατάσταση οδοποιίας και βελτίωση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Μιχαλιτσίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Ευάγγελος Παπαθανασίου.

 • «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

 • έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ. Ανάδοχος Μ.Πατσιούρα.

Δημοπρατήσεις νέων έργων:

 • «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Ράμιας Άρτας» προϋπολογισμού 98.000 €

 • «Επέκταση δικτύων ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των πτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 59.460

 

Μελέτη για νέα οδική πρόσβαση προς την Κρυοπηγή Πρέβεζας

 

Η Ο.Ε. ενέκρινε το Πρακτικό για την «Επείγουσα μελέτη νέας οδού πρόσβασης προς Δ.Δ. Κρυοπηγής Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 125.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Ανάδοχος είναι η Σύμπραξη Μελετητών ΙΡΙΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί- Θεοχάρης Παπαδιαμάντης- Ευαγγελία Μιχαηλίδου- Γεωεφαρμογή – Νικόλαος Δερέκας.

 

Συνδρομή σε άλλους φορείς της Ηπείρου

Στο πλαίσιο της συνδρομής της Περιφέρειας προς άλλους φορείς της Ηπείρου, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε σήμερα τις εξής αποφάσεις:

Α. Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος (ΠερικλήςΖώτος) για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», προϋπολογισμού 59.000,00 €.

Β΄Επιμελητήριο Άρτας

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος (Ευθύμιος Βάρφης) για το έργο «Εργασίες ανακαίνισης στο επιμελητηριακό κτίριο Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000.

Γ΄ ΕΚΑΒ Ιωαννίνων

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος (Α &Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.) για το έργο «Εργασίες επισκευής στο τηλεφωνικό κέντρο και σε βοηθητικούς χώρους του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 22.630 €.

Δ΄ ΠΕΑΚ Ιωαννίνων (Κολυμβητήριο Ιωαννίνων)

Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (POOLSPORTE.E.) για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών βατήρων εκκίνησης κολύμβησης» στο Κολυμβητήριο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) προϋπολογισμού € 74.400.

 

 

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου και επικεφαλής της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής παράταξης Ορίζοντες Ηπείρου Σπύρος Ριζόπουλος παρουσίασε τη Μεγάλη Δευτέρα στην Ηγουμενίτσα, το ψηφοδέλτιο για την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας.

Σε αυτό μετέχουν οι:

 • Ανυφαντής Σπύρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος

 • Βέτου Άννα, Επιχειρηματίας - Παραγωγός Αγροτικών Προϊόντων

 • Βλάχος Σπύρος, Επιχειρηματίας - Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας - Πρέβεζας

 • Γκαμπρέλας Δημήτριος, Επιχειρηματίας

 • Ζώης Δημήτρης, Εκπαιδευτικός

 • Κοσιώρης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός - Διευθυντής ΕΠΑΛ Φιλιατών

 • Κοτσώνη Αλέκα, Πρόεδρος Κέντρου Πρόληψης Αριάδνη - Εκπαιδευτικός

 • Κυβράνογλου Βασιλική, Ελεύθερη Επαγγελματίας

 • Μόσχου Μαρία, Εκπαιδευτικός / Δημοσιογράφος - Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών

 • Μπαζίνα Αικατερίνη, Ιδιωτική Υπάλληλος

 • Τάτση Μάγδα, Ιατρός

 

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Σπύρος Ριζόπουλος είπε μεταξύ των άλλων:

Η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι τόσο ουσιαστική όσο και συμβολική. Όπως ακριβώς κάναμε στην Άρτα έτσι και σήμερα εδώ επιλέξαμε να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση -μαζί με το bonus- του ψηφοδελτίου στη Θεσπρωτία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο Ανυφαντή γιατί είναι μια βασική εικόνα όσων συστρατεύονται μαζί μας. Άνθρωποι καθαροί που έχουν ως βασικό στόχο τη μεγάλη αλλαγή στην Ήπειρο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη βρέθηκε μαζί μας, με πολλούς άλλους, παρά τις πιέσεις και τους εκβιασμούς. Τα έχουμε αντιπαρέλθει όλα και έως σήμερα αριθμούμε 75 υποψηφίους σε όλη την Ήπειρο. Είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένος και υπόχρεος απέναντί τους.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώνουν τα συστήματα διαφθοράς και διαπλοκής στην Ήπειρο θα είμαστε δυνατοί, θα είμαστε πρώτοι και θα καταφέρουμε -με αυτή την πρωτιά- να δείξουμε το δρόμο μιας άλλης εποχής στην Ήπειρο η οποία δυστυχώς έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι τελευταία στην ανάπτυξη και πρώτη στην ανεργία.

Για το σχέδιο e

Έχω μπροστά μου το σχέδιο e. Είναι εμπνευσμένο μέσα από την έννοια της Ηπείρου και έχει στηθεί πάνω σε τρεις παραδοχές.

Η μία είναι ότι προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα μετά από διερεύνηση δύο ετών στην Ήπειρο και με την πολυετή μου εμπειρία ως εξωτερικός συνεργάτης δημόσιας διοίκησης να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τελικά πόσο μεγάλο είναι το εύρος της δημόσιας διοίκησης. Και πόσο η δημόσια διοίκηση καταπιέζει την τοπική αυτοδιοίκηση στο να μην προχωρά σε καινοτόμες προτάσεις.

Ανακαλύψαμε κάτι πολύ απλό. Έχουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση που έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να δουλέψει σκληρά. Έχει κρυφτεί πίσω από μία ψευδαίσθηση ότι αυτά δεν γίνονται διότι «είναι του κεντρικού κράτους». Έτσι, βρήκαμε ένα τεράστιο περιθώριο διαμόρφωσης πολιτικών προτάσεων. Και ότι έχουμε προτείνει γίνεται με τη λογική ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος, διάταγμα ή υπουργική απόφαση που απαγορεύει οτιδήποτε προτείνουμε αυτή τη στιγμή.

Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι το βασικό μας στοίχημα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι ένα θέμα που στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν το ακουμπά κανείς λέγοντας ότι αυτό δεν αφορά την Περιφέρεια και τους δήμους. Εμείς το κάναμε έμπρακτα.

Το τρίτο κομμάτι είναι η πλήρης αποκατάσταση αυτού που θεωρούμε ότι είναι δουλειά του Περιφερειάρχη. Θεωρούμε ότι λόγω του πελατειακού κράτους, της έλλειψης γνώσης, εμπειριών, ανικανότητας και διαπλοκής του απερχόμενου Περιφερειάρχη, η Ήπειρος έχει κυβερνηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε μία λογική και μία παραδοχή όπου έχουμε αντικαταστήσει τα μεγάλα περιφερειακά έργα με τα «μικρά» έργα, εξίσου σημαντικά και καθημερινά τα οποία θα έπρεπε να εξαντλούνται στο πλαίσιο των δήμων.

Σε αυτό το ζήτημα λοιπόν, θα αποκαταστήσουμε πλήρως τη σχέση αξιοπρέπειας και μέσα στον πέμπτο άξονα του προγράμματός μας, τον άξονα της διακυβέρνησης, έχουμε βάλει και τη δημιουργία της επιτροπής παρακολούθησης έργων. Μέσα από αυτήν θα ακούει ο κάθε δήμαρχος τι ανάγκες υπάρχουν στους υπόλοιπους δήμους και όλοι μαζί θα αποφασίζουν για τις προτεραιότητες.

 

Σε αυτό το πλαίσιο προτάξαμε πέντε άξονες. Βέβαια και άλλοι υποψήφιοι μπορεί να έχουν τους ίδιους άξονες. Αλλά σταματούν εκεί. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

 • Ο πρώτος άξονας είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι και μία από τις βασικές παραδοχές.

 • Ο δεύτερος είναι τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός.

 • Ο τρίτος είναι ανάπτυξη ενέργεια και υποδομές.

 • Ο τέταρτος είναι η πρωτογενής παραγωγή.

 • Και ο πέμπτος είναι η αλλαγή στη στρατηγική μιας χρηστής διακυβέρνησης στα οικονομικά της περιφέρειας γιατί θεωρούμε ότι από την διάρθρωσή του ο προϋπολογισμός είναι εντελώς λάθος, φέτος θα είναι ελλειμματικός. Από το καθεστώς των απ’ ευθείας αναθέσεων και από την έλλειψη οράματος στην υλοποίηση των προτάσεων.

Για την Περιφερειακότητα και τα μεγάλα έργα

Η έννοια των μεγάλων έργων έχει ως στόχο την έμμεση ή άμεση στήριξη της περιοχής. Έχουμε 18 δήμους και εδώ έχει συντελεστεί ένα έγκλημα καθώς οι δήμοι είναι τόσο μικροί αλλά συγχρόνως και τόσο συνεκτικοί που ακριβώς λόγω των τοπικιστικών συγκρούσεων ο καθένας προσπαθεί να πάρει ένα κομμάτι που όμως δεν υπάρχει.

Μπορεί η κάθε περιοχή να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά όμως σαν οικονομία επειδή είναι συμπαγής και μικρή -υπολογίστε ότι το σύνολο των ψηφοφόρων της Ηπείρου δεν ξεπερνάει την Πάτρα- είναι αυτοκτονικό να προσπαθείς, λειτουργώντας πελατειακά για να ελέγχεις τους δημάρχους, να τα μοιράζεις κομμάτι κομμάτι διαμορφώνοντας υπολανθάνουσες αναπτυξιακές διαδικασίες.

Για παράδειγμα: Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αναρχία στην κτηνοτροφία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κονδύλια στις Βρυξέλλες για τα κτηνοτροφικά πάρκα και να μην προσπαθεί κανείς να τα αξιοποιήσει. Η ιδέα για τα κτηνοτροφικά πάρκα προέκυψε από την κοινωνική διαβούλευση και δεν μου ήρθε γιατί είμαι σοφός. Εκεί μου εξηγήθηκε ότι η οργανωμένη κτηνοτροφία δίνει δυνατότητα επιδότησης των υποδομών και αυτό βγάζει από το «λούκι» όλους εκείνους που θέλουν να κινηθούν ανεξάρτητα. Κινείσαι ανεξάρτητα αλλά σε ένα πλαίσιο με πολλαπλή αξιοποίηση.

Στο θέμα των κάμπων: Εγώ δεν βλέπω Σούλι, κάμπος. Υπάρχουν 6 κάμποι σε όλη την Ήπειρο και τα βασικά προβλήματα είναι οριζόντια. Έχουμε τόσα ποτάμια, βρέχει τόσο πολύ και δεν υπάρχει νερό.

Και έρχομαι και λέω. Δεν μπορεί να μπλοκάρονται οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί οι αγρότες χρωστάνε νερό. Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο και πρέπει να τον σπάσουμε. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα χωροταξικό σχέδιο νερού. Βασικός στόχος να δώσουμε νερό όσο πιο φτηνό γίνεται. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ενέργεια. Και ενώ στο φορολογικό πλαίσιο δεν μπορώ να κάνω κάτι, το 40% του κόστους λειτουργίας μιας μονάδας είναι το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει. Πρέπει να μειώσω το κόστος. Τι να το κάνω αν υπάρχει αγροτικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ και δεν τηρείται. Δεν μπορώ να περιμένω από το κράτος πότε θα αποφασίσει. Όταν πήγα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ενημερώθηκα ότι λόγω έλλειψης επενδύσεων έχει κολλήσει το τρίτο κομμάτι, των αποθηκευτικών χώρων Lng, από όπου θα εφοδιάζονται τα μεγάλα τάνκερ που κινούνται με φυσικό αέριο.

Δεν μπορεί λοιπόν να φτάνει το φυσικό αέριο έως εδώ και να μην μπορεί να αναπτύξω ένα δίκτυο για να φτάσει στα σπίτια, στους αγρότες και στις βιομηχανίες. Και αυτό είναι απίστευτο κίνητρο για προσέλκυση επενδύσεων.

Συνεπώς το ζήτημα δεν είναι τι θα κάνεις για τη Θεσπρωτία. Το ζήτημα είναι τι σχεδιάζεις για όλη την Ήπειρο και πως αυτό «κουμπώνει» στη Θεσπρωτία.

Ένα άλλο παράδειγμα, είναι το project του Αχέροντα. Χάθηκαν απίστευτα χρήματα στη μελέτη. Την έφτιαξαν και μετά είπαν πάμε να βρούμε τα λεφτά για την εφαρμογή της.

Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι «200 στρώματα μελέτες και υλοποίηση κανείς». Εγώ λοιπόν τι έκανα; Την πήρα, ως αρχές, και πήγα στην Παρευξείνια τράπεζα την οποία δεν γνωρίζει κανείς στην Ήπειρο. Είναι κομμάτι ενός οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Ο οργανισμός έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη και η τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Ρώτησα λοιπόν: αυτό που λέγεται Αχέροντας μπορείτε να το χρηματοδοτήσετε;

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον απερχόμενο περιφερειάρχη

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες πρέπει να σας το πω. Με τι χροιά τόνου και φωνής. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Η ερώτησή σας είναι σωστή. Αλλά εγώ δεν μπαίνω στην πολιτική για να ρίξω νερό στον ηθικό αυτουργό που κατέστρεψε την Ήπειρο.

Η πολιτική είναι σαν τη μετοχή. Η προηγούμενη πορεία μιας μετοχής δεν προεξοφλεί το μέλλον. Και εν τοιαύτη περιπτώσει έρχονται οι πολιτικές μετοχές του απερχόμενου και λένε: τι έχεις κάνει; Τίποτε. Τι θεωρείς περιφερειακό έργο; Τη λακκούβα. Έχουμε ανεργία; Ναι. Φεύγει ο κόσμος; Ναι. Έχουμε άνεργους επιστήμονες; Ναι. Ερημώνουν τα χωριά; Ναι. Είναι η ανάπτυξη στον πάτο; Ναι.

Άρα, από εκεί και πέρα αν με ρωτάτε τι θα κάνουν οι πολίτες δεν το ξέρω. Επειδή με ρωτήσατε αν θα συνεργαστώ μαζί του, εμένα με ενδιαφέρει ο δικός μου καθρέφτης. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρώ ηθικό αυτουργό αυτής της κατάστασης.

Εγώ έχω καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Με πρακτικά πράγματα τα οποία γίνονται. Μπορεί να φαίνονται μεγαλεπήβολα. Μπορεί να φαίνονται δύσκολα. Όμως, δεν έχουμε τις ίδιες καταβολές, δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες, δεν έχουμε τις ίδιες γνωριμίες.

Εγώ λοιπόν όλα αυτά δεν τα βάζω μέσα στον ντορβά μιας ψευτοπολιτικής επετηρίδας που δεν με εκφράζει. Δεν με αφορούν. Γι αυτό και βλέπω ότι υπάρχει και το τεράστιο άγχος της άμυνας του απερχόμενου ο οποίος λέει «από την πρώτη Κυριακή ή πάω σπίτι μου».

Τι θα πει πας σπίτι σου. Σε τίμησαν τόσες φορές. Τη μοναδική φορά που οι Ηπειρώτες συνειδητοποιούν ότι υπάρχει αντίπαλο δέος και ότι υπάρχει αλλαγής, πας σπίτι σου; Τότε μην κατεβαίνεις. Τι κατεβαίνεις; Απ’ αυτή την αλαζονεία και μόνο δεν θα έπρεπε να βρει ούτε ψηφοδέλτιο στις κάλπες.

Άρα, πετάω τη μπάλα πίσω στην κοινωνία. Εγώ δεν θα το κάνω εύκολο σε κανέναν. Γιατί με ενδιαφέρει να πω τα σωστά.

Και αν θέλετε, εγώ έχω ήδη πετύχει. Δεν πρόκειται να τον αφήσω επί τέσσερα χρόνια ακόμη κι αν θεωρητικά είμαι στην αντιπολίτευση να κάνει ότι θέλει και το ξέρει. Εκ των πραγμάτων η απλή αναλογική μου δίνει τη δυνατότητα του ρυθμιστή. Συνεπώς η κοινωνία πρέπει να αποφασίσει αν με θέλει ρυθμιστή ή με θέλει μπροστάρη να δώσω έναν τόνο ανάπτυξης που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η κοινωνία θα το αποφασίσει, αλλά δεν μπορεί να μου επιβάλλει καμία συνεργασία. Εγώ με ηθικούς αυτουργούς και πολιτικούς εγκληματίες δεν συνεργάζομαι.

Τώρα αν με ρωτάτε τι θα κάνει ο κ. Καχριμάνης μετά την ήττα. Θα παραιτηθεί από επικεφαλής του συνδυασμού του, αυτό προβλέπω ότι θα γίνει, γιατί δεν εκπροσωπεί εσάς, τον εαυτό του εκπροσωπεί.

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης “Κοινό των Ηπειρωτών” του Γιώργου Ζάψα, θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χωριά των Ιωαννίνων ως εξής:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/04

 

1ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Τέροβο, Αγία Τριάδα, Βαρλαάμ, Μυροδάφνη, Πέρδικα

2ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.ΟΟ

Καλπάκι, Άνω Ραβένια, Γεροπλάτανος, Δολιανά, Κάτω Ραβένια, Νεγράδες

 

ΤΡΙΤΗ 16/04

 

1ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Θεριακίση, Κοπάνη, Μελιά, Χάνι Τερόβου, Κουκλέσι

2ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Ασπράγγελοι, Άνω Πεδινά, Αρίστη, Βίτσα, Ελαφότοπος, Κάτω Πεδινά, Μεσοβούνι, Μονοδένδρι.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04

 

1ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Δερβίζιανα, Αλεποχώρι Μπότσαρη, Αχλαδέα, Βαργιάδες, Γεωργάνοι, Έλαφος, Μπεστιά, Παλαιοχώρι Μπότσαρη, Πεντόλακκος, Ρωμανό.

2ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Δροσοπηγή, Κεφαλοχώρι, Λαγκάδα

 

ΠΕΜΠΤΗ 18/Ο4

 

1ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Μικρό Περιστέρι, Μεγάλο Περιστέρι, Χρυσοβίτσα.

2o Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Βουτσαράς, Βροσίνα, Βρυσούλα, Γιουργάνιστα, Γκρίμποβο, Γρανίτσα, Γρανιτσοπούλα, Δεσποτικό.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04

 

1ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Ζάλογγο, Καλοχώρι, Κούρεντα, Πολύδωρο, Ραδοβίζι, Χίνκα.

2ο Κλιμάκιο, Ώρα 19.00

Ζίτσα, Καρίτσα, Λίθινο, Πρωτόπαππα.

Άκρως διαφωτιστική για την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο αλλά και τις προκλήσεις των επόμενων ετών, υπήρξε η εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Διαχείριση των Απορριμμάτων - η εξέλιξη του ζητήματος στην Ήπειρο», που διοργάνωσε η περιφερειακή παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» το πρωί του Σαββάτου, στον πολυχώρο «Δ. Χατζής» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας Ανδρεαδάκης και ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑν) Δημήτρης Πολιτόπουλος.

Ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιώργος Ζάψας στον χαιρετισμό του, σημείωσε: «Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ξεκάθαρα δικαίωμα και υποχρέωση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Φορέων της (ΦΟΔΣΑ). Σήμερα, εντελώς στρεβλά, λόγω αδυναμίας και δυσκολιών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθεί στο έργο της, όλο το έργο, εκτός της συλλογής, προγραμματίσθηκε, μελετήθηκε και εκτελέσθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτή η ημερίδα αποτελεί συμβολή στον διάλογο που απουσίασε. Εστιάζουμε στα προβλήματα και δεσμευόμαστε με την εκλογή μας στη Περιφέρεια Ηπείρου να κάνουμε όλες τις ενέργειες πού απαιτούνται για τη μεταφορά της διαχείρισης στο φυσικό και νόμιμο χρήστη, τον ΦΟΔΣΑ», σημείωσε.

Η παράταξη ευχαριστεί για την παρουσία τους ομιλητές, την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη, τους Βουλευτές Ιωαννίνων Χρήστο Μαντά και Γιάννη Στέφο, τους εκπροσώποZυς της αυτοδιοίκησης, καθώς και τους εκπροσώπους υποψηφίους παρατάξεων στην Περιφέρεια και τους Δήμους.

Την υποψηφιότητα της εκπαιδευτικού Αγγελικής Φωτεινού ανακοίνωση η παράταξη του υποψηφίου Περιφερειάρχη Γιώργου Ζάψα. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: "Μια ακόμη άξια και ικανή γυναίκα, που προσέφερε με τις γνώσεις και τις ικανότητές της στην εκπαίδευση της Περιφέρειας ενισχύει τον συνδυασμό της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Ο επικεφαλής και υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιώργος Ζάψας έχει τη χαρά να υποδέχεται στην παράταξη την Αγγελική Φωτεινού, με την οποία θα δώσουν από κοινού τη μάχη στις εκλογές του Μαΐου.

Η Αγγελική Φωτεινού είναι εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, απόφοιτος του Τμήματος Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διετέλεσε Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου από το 2015 έως το 2019".

 

Μια νέα πρόσκληση για «Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο» δίνει στη δημοσιότητα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Η πρόσκληση – συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.000.000 ευρώ – αφορά σε άμεσες επεμβάσεις μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους και υψηλού οφέλους, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και σε

 

μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας, υψηλότερου κόστους και μεγαλύτερου χρόνου υλοποίησης σε τμήματα/θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της

 

Περιφέρειας.

 

Ειδικότερα, μέσω της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 

 • Επεμβάσεις Βραχυπρόθεσμες - Η υλοποίησή τους είναι εφικτή στο διαθέσιμο πλάτος ζώνης απαλλοτρίωσης ενώ περιλαμβάνει εν γένει συγκεκριμένες εργασίες μικρής κλίμακας σε μέγεθος και κόστος. Αυτές αφορούν

 • εργασίες που είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα επιμέρους οδικά τμήματα/ θέσεις που

 • παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση ατυχημάτων.

 • Επεμβάσεις Μεσοπρόθεσμες – Η υλοποίησή τους απαιτεί εκπόνηση μελετών μιας ή περισσότερων κατηγοριών, όπως τοπογραφικών, οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογίας, γεωτεχνικών, στατικών, κλπ. και κυρίως τη

 • συντέλεση απαλλοτριώσεων.

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας για την κατασκευή ΕΕΛ στον πρώην Δήμο Ζαλόγγου και υποέργα οδικής ασφάλειας

 

Τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)» της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων

 

πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. Ο προϋπολογισμός του

 

υποέργου ανέρχεται σε 3.252.108 ευρώ.

 

Επίσης, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της Περιφέρειας με έγγραφό της προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των υποέργων:

 

 • «Αστυνομικά αυτοκίνητα», προϋπολογισμού 333.600 ευρώ

 • «Φορητά ραντάρ», προϋπολογισμού 13.578 ευρώ

 • «Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων», προϋπολογισμού 13.570 ευρώ.

Τα υποέργα εντάσσονται στην πράξη «Εξοπλισμός αστυνομικών υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου για δράσεις οδικής ασφάλειας».

 

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Αριθμ. Γ2α/οικ.9649 Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 480/Β/18-02-2019) εγκρίθηκε η μετατροπή δύο (2) θέσεων ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» σε δύο (2) θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Νευρολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των δύο (2), θα γίνει ύστερα από κλήρωση.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 23-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ. (26ης Οκτωβρίου 64).

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 06-05-2019 έως και 17-05-2019.

 

 

Ο επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου και υποψήφιος Περιφερειάρχης Σπύρος Ριζόπουλος παρουσίασε σήμερα στα Ιωάννινα, το πρόγραμμα του συνδυασμού του για την διακυβέρνηση της Ηπείρου την τετραετία 2019-2023.

Αυτό που τόνισε αναπτύσσοντας όλους τους άξονες και τις πτυχές της πρότασης  -δέσμευσης που θα αλλάξει την Ήπειρο είναι το ότι φιλοδοξεί να είναι Περιφερειάρχης όλων των Ηπειρωτών, των Μεγάλων Έργων, της Ανάπτυξης και της Εργασίας.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Σπύρου Ριζόπουλου και οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

 

Ριζόπουλος: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα, για εμένα είναι μία πάρα-πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Σας μοίρασα το πρόγραμμά μας το οποίο, αυτή τη στιγμή, το έχετε σε μία μορφή που είναι στο τελευταίο στάδιο εκτύπωσης, το οποίο βαίνει προς το τυπογραφείο. Κατά παρέκκλιση ζήτησα να δημιουργηθεί αυτή η εκτύπωση για να μπορέσω να σας το δώσω.

Θα σας πω ποια είναι η προσωπική μου επιθυμία και θα το εκτιμούσα εάν μπορούμε να το σεβαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επειδή δεν το έχω γράψει μόνος μου και έχει μπει πολλή ψυχή, πολλή δουλειά. Υπήρχε ένα σκεπτικό κάποια πράγματα που είπαμε στην πορεία, επανεξετάζοντάς τα, είδαμε ότι θέλουν πολύ μεγαλύτερες διαδικασίες, οπότε δεν συμπεριλήφθησαν. Κάποια πράγματα αυτονόητα δεν συμπεριλήφθησαν, αλλά επάνω από όλα θα ήθελα με αυτή την αφορμή να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου στα Γιάννενα που τρέχει όλο αυτό τον καιρό και μαζί μου συγκεντρώναμε αυτές τις πληροφορίες στις συζητήσεις.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην Αθήνα, οι οποίοι με βοήθησαν πολύ στην οργάνωση και τη σύνταξή του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δημάρχους στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι οποίοι μας πρόσφεραν το χρόνο τους να μας εξηγήσουν τη δική τους αντίληψη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όπως αντιλαμβάνονται εκεί το δικό τους ρόλο και το δικό τους έργο. Θέλω να ευχαριστήσω τους Προέδρους των Επιμελητηρίων, θέλω να ευχαριστήσω το συντονιστή της Αποκεντρωμένης όπου την τελευταία στιγμή, μετά από κάποιο κομμάτι συζήτησης που κάναμε σχετικά με το πρόγραμμα, μπόρεσε και μου ενίσχυσε κάποιες απόψεις και το πιο σημαντικό ότι τελικώς μπορούμε να λέμε στη ζωή πάρα πολλά πράγματα.

Το βασικό και κυρίαρχο στοιχείο το οποίο είναι πιο σημαντικό ακόμα και από το ρεαλισμό των προτάσεων –και αυτό μου έκανε εντύπωση– είναι ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο στην πολιτική δεν γίνεται εάν δεν το διεκδικήσεις.

Μπήκα στο προσκήνιο της πολιτικής για να διεκδικήσω, και να διεκδικήσω για την Ήπειρο. Είναι σαφές ότι η περιφερειακότητα αντιπροσωπεύει μία τελείως διαφορετική αντίληψη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το εάν είναι η αντίληψη εκείνη, την οποία θα την επικροτήσει ο Ηπειρώτικος λαός θα μας το δείξει η κάλπη. Όλες οι συναντήσεις που κάναμε συγκλίνουν στο ότι δεν υπάρχει, ιδίως για την Ήπειρο, άλλη επιλογή. Όχι μόνο διότι είμαστε τελευταίοι στην ανάπτυξη και πρώτοι στην ανεργία, αλλά διότι την περιφερειακότητα την προτάσσει ουσιαστικά και το τρομερό πλαίσιο πλεονεκτημάτων το οποίο διαθέτει η Ήπειρος, με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά μόνο στον Περιφερειάρχη διότι, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τώρα και πριν αλλάξει η πολιτική αντίληψη και η νοοτροπία, όπου σιγά-σιγά όλοι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει κανένα νόημα η λογική της στήριξης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργεί μόνη της, ακηδεμόνευτα και ανεξάρτητα, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε εμείς. Συνεπώς, σε αυτή τη διαδικασία η περιφερειακότητα πιστεύω ότι είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα αναδιατάξει το συνολικό σκεπτικό, εφόσον βρεθούμε την 1η Σεπτεμβρίου στη θέση της Περιφέρειας.

Οι βασικές παραδοχές επάνω στις οποίες στηρίχτηκε η διαμόρφωση του προγράμματος, όπως σας είπα, πρώτον είναι η περιφερειακότητα και η έννοια των πολύ μεγάλων έργων. Η έννοια των πολύ μεγάλων έργων προκύπτει από την εξής τεχνοκρατική και χρηματοοικονομική παραδοχή. Η Ήπειρος είναι πάρα-πάρα πολύ συμπαγής και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Εάν μπορούσε κανείς να τραβήξει μία νοητή γραμμή από τη θάλασσα στο βουνό, θα έβλεπε ότι δεν μας παίρνει επάνω από 20 λεπτά. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο με σαφήνεια μπορώ να σας πω ότι δεν το διαθέτουν πάρα πολλοί στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως, επειδή υπήρχε πολύ έντονο το στοιχείο του τοπικισμού και έχουν διαμορφωθεί διάφορες κοινωνικές εστίες μέσα στην Ήπειρο, οι οποίες αργότερα, με πολιτική παρέμβαση, όπως ήταν ο Καλλικράτης, ενώθηκαν, ενώ ουσιαστικά ο τοπικισμός δεν έχει απαλειφθεί, από την άλλη όμως η συνένωση είναι απαραίτητη για να ενισχύσει το οικονομικό μοντέλο.

Δράττομαι της ευκαιρίας να πω ότι θέλουμε μία περαιτέρω ένωση και εκεί προκύπτουν τα πολύ μεγάλα έργα της περιφερειακότητας τα οποία ξεπερνούν τα όρια ενός Δήμου. Είναι αδύνατο να δημιουργήσει κανείς αναπτυξιακό μοντέλο εάν προσπαθήσει να διαμορφώσει ανάπτυξη στις 18 διαφορετικές εστίες, όπως είναι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή. Κατακερματισμένες οικονομίες σε μία τόσο συμπαγή περιοχή είναι καταστροφικό και έχει τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε τώρα. Μπορεί όμως ο κατακερματισμός της ανάπτυξης να μην ωφελεί την ανάπτυξη ως ζητούμενο, σαφέστατα όμως ωφελεί τις πελατειακές σχέσεις, διότι ο κατακερματισμός της πολιτικής, ουσιαστικά, επιβάλλει τη σχέση κατευθείαν με τον πελάτη-πολίτη και όχι με τον πολίτη. Αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα απαντήσει και σε ένα άλλον καρκίνο, τον οποίο μας αρέσει να τον βαφτίζουμε με ωραία λόγια, την πολιτική της ωραίας πόρτας. Συνεπώς, το πρώτο μεγάλο δεδομένο είναι τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία, με τη λογική τους, θα μπορέσουν στο σύνολο να προσφέρουν τα πλεονεκτήματά τους σε όλη την Ήπειρο χωρίς καμία διάκριση.

Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα υπάρξει απόλυτα διακριτή λειτουργία μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων. Υπάρχει ένα μοντέλο και αυτό προέκυψε μέσα από τις συνομιλίες και τις ανταλλαγές απόψεων με τους Δημάρχους, το οποίο δυστυχώς ήταν το κακό κομμάτι της συνομιλίας μας, γιατί αφορά την έννοια της παραπολιτικής, ότι η άσκηση εξουσίας σήμερα γίνεται καθαρά με τρόπους εκβιαστικούς, ότι θα μου δώσεις για να πάρω, η συναλλαγή μεταξύ Περιφερειάρχη και Δημάρχου και όταν ο Δήμαρχος δεν υπακούει, τότε τον παρακάμπτουμε και πηγαίνουμε στον Κοινοτάρχη. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η διακυβέρνηση στην Ήπειρο είναι απλά άρρωστος.

Για να σταματήσει αυτός ο καρκίνος έχουμε ήδη αποφασίσει ότι πρέπει να είναι διακριτοί αυτοί οι ρόλοι. Οπότε και μία από τις βασικές ερωτήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε είναι, θα είστε ο Περιφερειάρχης της λακκούβας; Θα είμαι ο Περιφερειάρχης των πολιτών. Η δουλειά μου είναι να στηρίζω τους Δημάρχους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στους Δήμους τους. Η λακκούβα δεν είναι θέμα Περιφερειάρχη, η λακκούβα είναι θέμα Δημάρχου και η δουλειά μου είναι να τον ενισχύω για να μπορέσει να κάνει εκείνος τη δουλειά του καλύτερα, όπως εκείνος νομίζει.

Μόνο όταν υπάρχει διακριτή σχέση μεταξύ των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης θα μπορέσει να γίνει η δουλειά, διότι η πελατειακή σχέση τεχνοκρατικά δημιουργεί κι ένα άλλο ζήτημα, ότι όπου υπάρχει συναρμοδιότητα δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Συνεπώς, θα είμαστε κοντά στον πολίτη, θα ακούμε τα προβλήματά του, θα τα μεταφέρουμε στους Δημάρχους, εκείνοι με τη σειρά τους θα μας τα μεταφέρουν στην περίφημη Επιτροπή Παρακολούθησης, που είναι μία από τις προτάσεις που θα βρείτε στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης που είναι μία από τις ενότητες, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον της Ηπείρου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα είναι ένα βασικό εργαλείο διαχωρισμού αυτών των εξουσιών. Πρώτον, θα δώσει ώθηση στο να ενισχυθούν οι Δήμαρχοι και, δεύτερον, θα δώσει και τη δυνατότητα στους Δημάρχους, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη, να αντιληφθούν όλοι –και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό– ο ένας ο Δήμαρχος ποιες είναι οι εκκρεμότητες των άλλων.

Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα-πάρα πολύ, είναι η αλλαγή του σκεπτικού του προϋπολογισμού και ο εξορθολογισμός των οικονομικών. Μία πρώτη ανάγνωση της ομάδας τεκμηρίωσής μας αποδεικνύει ότι και φέτος ο προϋπολογισμός στην Ήπειρο θα τρέξει μείον. Αυτό έρχεται σε άμεση σύγκρουση με το γεγονός ότι ανακοινώνονται έργα για τα οποία, ουσιαστικά, δεν μπορώ και δεν πιστεύω να υπάρχουν τα χρήματα για να πληρωθούν. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα αυτό το οποίο εξήγησα με αφορμή το σκάνδαλο του κ. Πέτσιου, που σημαίνει ότι πολύ απλά και πρακτικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο και το είδα από μακριά να έρχεται, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, για να μην πω και νωρίτερα, που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του απερχομένου, ο δημόσιος κορβανάς έχει ταυτιστεί με τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας.

Άρα λοιπόν, όπως εξήγησα και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν πολλά φίλτρα εξορθολογισμού, γιατί πάρα πολύ απλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα τα λίγα χρήματα τα οποία υπάρχουν, σε συνδυασμό με την ανάγκη να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και τις διασυνδέσεις για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε χρήματα κατευθείαν ή επενδύσεις. Ο αγώνας θα είναι ένας αγώνας τόλμης, δυναμικής, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι θα έρθουμε σε σύγκρουση με το κατεστημένο, δεν μας απασχολεί, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα, παρά μόνο να κερδίσουμε, προσφέροντας στην Ήπειρο τα χαμένα χρόνια της.

Οι πέντε άξονες που προκύπτουν από αυτές τις παραδοχές, τις οποίες μπορεί να δείτε εάν ανοίξετε στη σελίδα 3, κάτω δεξιά. Ο πρώτος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Η καταπολέμηση της ανεργίας, πέραν της διαμόρφωσης συγκεκριμένων πλαισίων για να μπορέσεις να υποδεχτείς καταρχήν τη διαδικασία της καταγραφής, είναι μία ολόκληρη αλυσίδα ενεργειών που οδηγούν εκεί. Το ζητούμενο είναι, στα πλαίσια της περιφερειακότητας και της αντίληψης της αλυσίδας αυτής, με προτάσεις η περιφερειακότητα, να μπορέσει αυτή η αλυσίδα να κλειδώσει όσο πιο νωρίς για να αρχίσει να φαίνεται άμεσα στους δείκτες της ανεργίας.

Ο δεύτερος άξονας είναι τουρισμός-πολιτισμός-αθλητισμός. Καταλαβαίνετε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε την πρωτογενή παραγωγή είτε τον τουρίστα είτε τον επενδυτή τον αντιλαμβάνομαι ως επισκέπτη ή καταναλωτή. Συνεπώς, όταν αντιλαμβάνεσαι τον ενδιαφερόμενο έτσι, υπάρχουν δύο ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσεις, πρώτον, πώς θα τον φέρεις και, δεύτερον, εδώ που θα τον φέρεις τι θα βρει, για να μπορέσεις να ελέγξεις τι θα πει όταν φύγει ή εάν θα ξαναγυρίσει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εδώ η πρόκληση είναι μεγάλη, η Ήπειρος είναι εσωστρεφής, η κοινωνία είναι εσωστρεφής, το πολιτικό σύστημα εσκεμμένα επένδυσε σε αυτή την εσωστρέφεια, οπότε η προσαρμογή θα πρέπει να είναι άμεση, διότι οι δύο οδικοί άξονες δεν είναι η αρχή και το τέλος της εξωστρέφειας, διότι την Ήπειρο δεν την πιάνεις οδικώς παρά μόνο εάν μιλάμε για Έλληνες.

Άρα, λοιπόν, το ενδιαφέρον της στρατηγικής να αλλάξουμε όλο το σκεπτικό του πώς πιάνεις την Ήπειρο οδηγεί στον τρίτο άξονα, ο οποίος έχει μέσα δύο βασικά στοιχεία, πέραν της ανάπτυξης που είναι αυτονόητο, την ενέργεια και τις υποδομές. Η ενέργεια συνδέεται με το κόστος, το οποίο το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί η Ήπειρος είναι φτωχή και πρέπει να θερμαινόμαστε με φθηνό κόστος, και πρέπει, επίσης, η ενέργεια να είναι και ένα κίνητρο για την προσέλευση επενδύσεων. Γιατί λέω ενέργεια; Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να συζητώ για μείωση φορολογικών συντελεστών, διότι, πολύ απλά, είναι εκτός της αρμοδιότητάς μου. Η ενέργεια, όμως, αποτελεί το 40% της βιομηχανίας και είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί με την ανάγκη του, πολύ απλά, να ζεσταθεί ο κόσμος.

Οι υποδομές δεν θα είναι μέσα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης έργων, όπως γίνονται αυτή τη στιγμή που ανακοινώνονται συνεχώς οδικά έργα που κανείς δεν ξέρει πού είναι, κανείς δεν τα βλέπει και κανένας δεν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει ένα value for money πλαίσιο στο οποίο να μπορεί να συσχετίσει το κόστος με το παραδοτέο. Οι υποδομές θα έρθουν να υπηρετήσουν τον δεύτερο άξονα. Δεν φτιάχνονται για να φτιαχτούν, ούτε φτιάχνονται για να εξυπηρετηθούν πέντε άνθρωποι, και εάν είναι να φτιαχτούν για να εξυπηρετήσουν πέντε ανθρώπους, αυτό θα αφορά τους Δήμους.

Ο τέταρτος άξονας είναι η πρωτογενής παραγωγή. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, εδώ μιλάμε για την αντιστροφή της υπάρχουσας στρατηγικής. Υπάρχει μία λογική, η οποία έχει μία επικοινωνιακή έκφραση, η οποία λέγεται «από το χωράφι στο ράφι» και αντιλαμβανόμενος τον παγκόσμιο καταναλωτή, πιστεύω ότι εδώ έχει γίνει ένα τεράστιο εθνικό στρατηγικό λάθος –προσέξτε, δεν αναφέρομαι μόνο σε περιφερειακό, θα φθάσω και σε αυτό– έχουμε την εντύπωση ότι έχοντας την ψευδαίσθηση του ομφαλού της γης, ότι θα επιβάλλουμε εμείς στην παγκόσμια κοινωνία τι ακριβώς πρέπει να παίρνει από εμάς και σε ποιο κόστος. Αυτό το αποφασίζει το «ράφι» και το αποφασίζει ο καταναλωτής, και αυτοί, ουσιαστικά, είναι εκείνοι οι οποίοι επηρεάζουν και τις χρηματαγορές. Οι χρηματαγορές είναι εκείνες οι οποίες καθορίζουν και το κόστος των πρώτων υλών, διότι όσοι από εσάς γνωρίζετε από οικονομικά και πιστεύω ότι μπορούμε να συζητούμε σε αυτή τη βάση, υπάρχει μία αγορά προϊόντων, την οποία δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς, η οποία λέγεται commodities, η οποία, ουσιαστικά, αξιολογεί και το προϊόν και τα παράγωγά του. Και αυτό είναι το οποίο, κατά κάποιον τρόπο, επιβάλλεται από το τι θέλει ο καταναλωτής, δεν είναι αυθαίρετο, πέραν προϊόντων τα οποία επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες, όπου εκεί ουσιαστικά υπάρχει επιρροή και του κόστους. Συνεπώς, δεν μπορεί κανείς να μιλά για το τι πρωτογενή παραγωγή θέλει, εάν δεν έχει στο μυαλό του το τι ακριβώς θέλει ο καταναλωτής.

Πάμε στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης, που σας είπα και πριν, έχει πάρα πολλές δράσεις. Ένα βασικό κομμάτι, το οποίο έχει αποφευχθεί πάρα πολύ από τη νυν Περιφερειακή Αρχή, είναι η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εγώ την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τη βλέπω σε ένα κομμάτι καταπολέμησης της σπατάλης και σε ένα άλλο κομμάτι τη βλέπω για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Μέσα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα φύγουμε από τη λογική των απευθείας αναθέσεων και θα πάμε στη λογική των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, την οποία πλατφόρμα, ενδεικτικά και συμβολικά, λόγω της τεράστιας αξιοπιστίας που έχει δείξει διαχρονικά στην Ελλάδα η ονομασία, θα την αποκαλέσουμε, εφόσον φυσικά μας το επιτρέψει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως domain, e-moma.

Η δεύτερη ηλεκτρονική δράση θα είναι το Epirus booking. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε; Ένα βασικό πράγμα το οποίο μας έχει απασχολήσει σε συνδυασμό με τον άξονα 2 και 3, και έχει να κάνει με την παραδοχή την οποία εξήγησα, ότι το ζήτημα με την εξωστρέφεια είναι ότι πρέπει να έχεις υπόψη σου τι θα έρθει και πώς θα το υποδεχθείς, είναι ένα διττό πρόβλημα το οποίο είναι η σχέση κότας-αυγού. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ προβλέπω ότι η επισκεψιμότητα στην Ήπειρο θα εξελιχθεί άναρχα, διότι, πρώτον, δεν υπάρχει καμία προετοιμασία στη μετάβαση της φιλοσοφίας της εξωστρέφειας, άρα δεν υπάρχει κανένα είδος υποδομής, για αυτό και υπάρχει η ψευδαίσθηση, την οποία παρακολουθώ όταν διαβάζω «βούλιαξαν τα Γιάννενα» και όταν βουλιάζουν τα Γιάννενα μιλάμε για 15 ημέρες το χρόνο και γυρίζουμε τη Δευτέρα και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι που βούλιαξαν τα Γιάννενα δύο ημέρες το μήνα. Όταν λέμε να βουλιάξουν τα Γιάννενα, η Άρτα, η Ηγουμενίτσα, ο Αχέροντας, η Πρέβεζα, εννοούμε όσο γίνεται από τις 365 ημέρες περισσότερη επισκεψιμότητα, που εμένα με ενδιαφέρει, ακριβώς λόγω του πόσο συμπαγής είναι η Ήπειρος, να μπορώ να το έχω ή στο βουνό ή στη θάλασσα.

Άρα, λοιπόν, τι πρέπει να κάνω; Πρέπει να αντιμετωπίσω ένα βασικό ζήτημα το οποίο λέγεται «κλίνες». Τι άλλο πρέπει να κάνω; Πρέπει να αξιοποιήσω στη διαδικασία της αξιοποίησης των άυλων ενεργειών, να επενδύσω στον τουρισμό. Το να περιμένω να επενδύσω σε πεντάστερα είναι μία διαδικασία την οποία θα τη δω να ολοκληρώνεται στη δεύτερη τετραετία. Το να βοηθήσω, όμως, τις απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες καταρρέουν, παίρνοντας τις προκλήσεις που δημιούργησε η Airbnb σε περιπτώσεις όπως η Λισαβόνα και η Βαρκελώνη, όπου ουσιαστικά, δυστυχώς, από την άναρχη λειτουργία των Airbnb αυξήθηκαν τα ενοίκια στο Θεό και έτσι χτυπήθηκε ο κοινωνικός ιστός, πάντοτε σε όλα, εάν μαθαίνεις και έχεις τα μάτια σου ανοικτά, μπορείς να μάθεις, να δεις και να προσαρμόσεις τις δικές σου ανάγκες.

Βασικό μας μέλημα, να προλάβουμε να δούμε εάν μπορούμε, σε διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλες, να αλλάξουμε την ουρά του παρόντος προγράμματος, για να μπορέσουμε να επιδοτήσουμε όλα εκείνα τα παραδοσιακά σπίτια που βρίσκονται στα χωριά, τα οποία θέλουν να λειτουργήσουν μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο, και αμέσως να συνδεθούν σε πλατφόρμα, την οποία θα ελέγχει απόλυτα η Περιφέρεια Ηπείρου. Θέλει ένα σχεδιασμό, όσο εύκολο είναι, άλλο τόσο δύσκολο είναι, και όσο δύσκολο είναι, άλλο τόσο εύκολο είναι. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία αυτή θα έχει και ως ένα βασικό στόχο αυτό το πράγμα να έχει και κάποια ανταποδοτικά οφέλη για την Περιφέρεια, διότι και η Περιφέρεια χρειάζεται τους πόρους για να μπορέσει να κάνει την κοινωνική πολιτική που θέλει.

Συζήτησα στη συνάντηση που είχα με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων ότι πάρα πολλές από αυτές τις δράσεις, ακριβώς διότι δεν θέλω να εμπλακώ σε διαδικασίες πελατειακές, αλλά και γιατί πάρα πολλά Επιμελητήρια έχουν τις προϋποθέσεις και τα εργαλεία για να ενταχθούν ως πραγματικοί θεματοφύλακες σε αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά θα γίνονται από κοινού με την Περιφέρεια και τη διαχείριση της έγκρισης των προτάσεων θα την έχουν τα ίδια τα Επιμελητήρια. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσω να επανεργοποιήσω ένα άλλο κομμάτι παραγωγής πολιτικής, το οποίο πιστεύω ότι είναι και η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας στην Περιφέρεια, τη διαμόρφωση και την επαναλειτουργία των θεσμών, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, κατά τα δικά μου δεδομένα, έχουν καταστρατηγηθεί τελείως.

 

Έκανα αυτή τη συνοπτική παρουσίαση, όπως με ψιλοχλεύασε και ο κ. Μπούρχας σε άρθρο του πριν από ένα μήνα, ότι κράτησε μία ώρα και πέντε λεπτά η συνέντευξη τύπου και μπαίνοντας μέσα μου είπε «Τώρα, θα κάτσουμε κανένα πεντάωρο εδώ;». Όχι, δεν θα καθίσετε πέντε ώρες. Πίσω θεώρησα σωστό να βάλω και κάποιες ερωταπαντήσεις. Κατά κοινή λογική είναι αυτά τα οποία μας ρωτούν. Τις απάντησα. Εγώ θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε, επειδή είναι πολύ σύνθετο το πρόγραμμα και επειδή καταλαβαίνω ότι το δικό μου το όραμα δεν είναι απαραίτητο να είναι αποδεκτό από όλους, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι το μέλλον στην Ήπειρο, πιστεύω ότι οι Ορίζοντες Ηπείρου μπορούν να το φέρουν σε πέρας. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα εάν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε σκληρά από την πρώτη ημέρα και θα ήθελα –και θα το δεχόμουν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά– εάν μετά την πρώτη μας ομιλία στην Αθήνα, που είναι τη Δευτέρα, προς τους ετεροδημότες στο ΕΒΕΑ, στο οποίο είσαστε όλοι καλεσμένοι και θα χαρώ να σας δω εκεί, θα ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε κατ’ ιδίαν και να έρθετε με οργανωμένες, προετοιμασμένες τις απαντήσεις σας, για να μπορέσω να δώσω –και on the record και off the record και ό,τι θέλετε– τις απαντήσεις τις οποίες τόσο πολύ θέλω να δώσω, αλλά θέλω να τις δώσω όσο εμπεριστατωμένα γίνεται και εφόσον σας έχει δοθεί ο χρόνος να μελετήσετε το πρόγραμμα. Διότι εάν προχωρήσουμε σε ερωταπαντήσεις, αυτή τη στιγμή, θα μπούμε σε μία διαδικασία δικής μου υπαγόρευσης, ενώ αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι οι δικές σας απορίες.

Επίσης, θα προσπαθήσω να κάνω το εξής. Επειδή δεν θέλω να σας βάλω σε ταλαιπωρία, το συνειδητοποίησα τώρα, θα προσπαθήσω να ενημερώσω τους γραφίστες που το έστησαν, εάν μπορούν να μου στείλουν το κείμενο αυτού του πράγματος σε ανοικτό Word, για να μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Αυτό μπορεί να πάρει μερικές ώρες, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξέρετε ότι, επειδή ερωτήθηκα και από συναδέλφους σας και από παράγοντες, εάν θεωρώ τα προγράμματα τόσο απαραίτητα. Ξέρετε πολύ καλά, για να μη γελιόμαστε, έχοντας κάνει δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια ως επαγγελματίας του είδους, το 62% των ψηφοφόρων αποφασίζει βάσει προσώπου. Το 33% αποφασίζει βάσει προγράμματος και οι υπόλοιποι, που είναι ρεαλιστές, αποφασίζουν βάσει προσωπικής σχέσης. Εγώ θα μείνω στο ότι προσπαθώντας να αλλάξω τα δεδομένα, προσπαθώ να εισάγω μία διαφορετική νοοτροπία. Προς Θεού, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αυτή είναι η νοοτροπία την οποία αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να την ενστερνιστούν οι Ηπειρώτες. Όμως, δεν θα σεβόμουν τον εαυτό μου, δεν θα σεβόμουν τα δύο χρόνια που έχω μπει δρομολογημένα σε αυτή τη δουλειά, εάν δεν είχα διαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο μπορούσα να το επεξηγήσω.

Το να μην κατανοεί κανείς το πόσο σύνθετο είναι, ή το να μου πει, ξέρεις, αυτά στην Ήπειρο δεν γίνονται, είναι άλλης τάξης ζήτημα. Υπάρχει ένας καμβάς τον οποίο ή θα τον αποδεχτούμε ή θα τον απορρίψουμε. Ξέρετε, τα πιο ωραία διλήμματα στη ζωή, είναι απλά, αλλά είναι και σκληρά, είναι ναι ή όχι. Δεν έχω μάθει στη ζωή μου σαν άνθρωπος να κινούμαι στο γκρίζο. Έχω μία πρόταση, είναι καθαρή, πιστεύω σε αυτή, πιστεύω ότι βασικό μου μέλημα είναι να μπορέσω να μπω σε μία διακυβέρνηση, μαζί με τους συνεργάτες μου και μαζί με ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο συνεργασιών να αλλάξουμε την Ήπειρο και σε αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Για εμένα είναι μονόδρομος. Συνεπώς, σας δίνω αυτό, εξαιρετικά ικανοποιημένος, νιώθω δικαιωμένος, οι πόρτες που έπρεπε να ανοίξουν, να με κάνουν πιο σοφό, άνοιξαν, με υποδέχτηκαν με πάρα πολύ σεβασμό, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.

Προσβλέπω, με όλους εκείνους, μία άψογη συνεργασία από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, αλλά από εδώ και πέρα, από σήμερα, ξεκινά το πιο δύσκολο κομμάτι του πώς θα πείσουμε τους Ηπειρώτες ότι το μέλλον είναι η περιφερειακότητα. Οι Ηπειρώτες, είτε απαντώντας επί των συγκεκριμένων προτάσεων είτε αφαιρετικά, όπως συνηθίζουν να μου λένε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, από τελευταίοι, τι χειρότερο μπορεί να γίνει, άντε να πάμε προτελευταίοι. Άρα, δεν έχουμε κανένα λόγο να μη δοκιμάζουμε και σε εσάς. Όπως καταλαβαίνετε, εμένα αυτό δεν μου αρκεί.

Σας ευχαριστώ, η πρώτη μας ομιλία θα είναι τη Δευτέρα, η τελευταία μας ομιλία δεν έχει ανακοινωθεί, έχει κλειδωθεί όπως οι υπόλοιπες τρεις. Θα ανακοινώνονται εν καιρώ. Η πρόθεσή μας είναι, όπως βλέπετε, ενδιαμέσως να πάμε σε όσο γίνεται περισσότερα σημεία της Ηπείρου. Το πρόγραμμά μας, να ξέρετε, κατεγράφη, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας μπούσουλας, δεν παύει όμως να είναι δυναμικό. Δηλαδή, γι’ αυτό και σε πολλές περιπτώσεις όπου προσπαθήσαμε να εμπνεύσουμε την περιφερειακότητα και σε επίπεδο νομών, το οποίο να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα να το κάνω, αλλά έπρεπε να το κάνω διότι είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσεις το αμιγώς τοπικιστικό στοιχείο το οποίο υπάρχει. Ωραία, δεν το έκανα ανά Δήμους, αλλά το έκανα ανά Νομούς. Και πολλές φορές εκεί έβαλα τη λέξη ενδεικτικά, και προέκυψαν πέντε προτάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκύπτουν άλλες πέντε μέσα από την περιφερειακότητα, που είναι απαραίτητο να γίνουν για να στηρίξουν τα μεγάλα έργα της περιφερειακότητας.

Επίσης, να ξέρετε, θα είμαι ο Περιφερειάρχης που θα διεκδικήσω από το κεντρικό κράτος. Δεν απορρίπτω ούτε τις νομικές διεκδικήσεις, ακόμα και σε σύνθετα ζητήματα, όπως είναι τα κληροδοτήματα. Δεν με ενδιαφέρει να αναδειχθώ σε Περιφερειάρχης παιδί πολιτικού σωλήνα, με ενδιαφέρει να δουλέψω για την Ήπειρο. Συνεπώς, για εκείνους που τους απασχολεί το τι είδους διακυβέρνηση θα ασκήσω από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, θα σας το πω απλά, εκείνοι που θα σεβαστούν τους Ηπειρώτες, θα έχουν το σεβασμό μας, εκείνοι που δεν θα το κάνουν, θα αντιμετωπίσουν ένα είδος σύγκρουσης το οποίο δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους, γιατί είναι επάνω από όλα οι Ηπειρώτες. Σε αυτό δεν πρόκειται να ρίξω νερό στο κρασί μου για κανέναν και για τίποτε, για κανέναν Πρωθυπουργό και καμία κυβέρνηση. Συνεπώς, θα είναι μία συναρπαστική τετραετία, θα τη ζήσουμε όλοι μαζί, θα αφήσουμε τις διαφωνίες μας, τις προεκλογικές, στην άκρη την επόμενη ημέρα των εκλογών και όσοι πιστοί προσέλθετε.

Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε άλλη συνέντευξη τύπου πριν το Πάσχα, εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή Σαρακοστή, εύχομαι καλή ξεκούραση με τους δικούς σας, απολαύστε τους, για να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε με δυναμισμό μέσα στις ημέρες που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να συναντηθώ με όποιον θέλει, όπου θέλει, όσο θέλει, απλά με υπομονή μετά την Αθήνα, γιατί τώρα φεύγω, πάω να δω, οργάνωση, ιστορίες, κακό, με μεγάλη χαρά. Θα ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να το μελετήσετε, μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ.

Δημοσιογράφος: Θα γίνει κάποια παρουσίαση του προγράμματος ή θα…;

Ριζόπουλος: Όχι, δεν θα γίνει εν είδει εκδήλωσης. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια, δηλαδή σε αυτά τα δύο χρόνια δεν εμφανιζόμαστε για πρώτη φορά. Εάν καθίσει κανείς και συνθέσει όλα όσα έχουμε πει στα δύο χρόνια, θα δει ότι το μόνο το οποίο κάναμε, τα πήραμε, τα αναδιατάξαμε και τα διαμορφώσαμε ατάκτως ειρημένες προτάσεις σε συγκεκριμένες παραδοχές. Μπορώ να σας πω ότι το αρχικό υλικό ξεκίνησε από 220 σελίδες, δουλέψαμε τρεις εβδομάδες για να φτάσει στις 48 σελίδες, για να μπορέσει από εκεί και πέρα να μπει σε μία τυπωμένη μορφή. Παρουσίαση προγράμματος εν είδει εκδήλωσης δεν θα γίνει, διότι εμείς, με τις διαβουλεύσεις που κάναμε, δώσαμε τον αέρα που έπρεπε, έχουμε ήδη κάνει τέσσερις κεντρικές ομιλίες που παρουσιάσαμε προγραμματικούς άξονες πριν καν ξεκινήσουν οι εκλογές. Οι ομιλίες μας θα είναι ένα σύνθετο κομμάτι προγραμματικών και τελικής ευθείας, αυτό επιλέγουμε και, εν τοιαύτη περιπτώσει, έτσι δουλεύω εγώ.

Καταλαβαίνω ότι η κοινή λογική που επικρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ότι κάνω δύο εκδηλώσεις, κάνω παρουσίαση προγράμματος μαζί με υποψηφίους και κάνω μία τελική ομιλία. Εγώ για να αντιμετωπίσω την έλλειψη της αναγνωρισιμότητας, που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα σε μία διεκδίκηση, για αυτό και ξεκίνησα νωρίς, για αυτό και έκανα πολλές εκδηλώσεις μέσα σε αυτή τη διετία και συνεχίζω. Προχθές με κάλεσαν στο Σιστρούνι, όπου με περίμεναν 70 άτομα στη Λάκκα που ήταν από Σιστρούνι και Ρωμανό. Την πρόταση για την ολοκλήρωση του δρόμου ήταν αυτονόητο να τη βάλω, αλλά προέκυψαν και άλλα ζητήματα πηγαίνοντας εκεί, ας πούμε γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους αποκλεισμένους από το πρόγραμμα του Αχέροντα, γιατί, εν τοιαύτη περιπτώσει, το δυνατό κομμάτι το πήρε ο Δήμος Σουλίου.

Δηλαδή, η γοητεία του προγράμματος έχει και κάτι άλλο, δεν σταματά μόνο σε αυτό το οποίο σας έχει διανεμηθεί, δηλαδή μπορεί στην πορεία να προκύψει κάτι. Εδώ είναι και η άλλη διαφορά. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα, είμαι αρκετά ασφαλής σαν άνθρωπος να αναγνωρίζω πότε κάνω λάθος και είμαι αρκετά ασφαλής σαν άνθρωπος όταν κάποιος ξέρει καλύτερα από εμένα να πάω να τον ρωτήσω. Μέχρι παρεξηγήσεως, όλοι με ρωτούν για τη συνάντηση με τον Καρυπίδη και τους λέω ότι για εμένα ο άνθρωπος αυτός έκανε κάτι πολιτικά το οποίο εγώ το θαυμάζω. Μιλάμε για την ανεργία, να το πω διαφορετικά, μου λέει ο άνθρωπος –με όλη την ειρωνεία της φράσης– ότι ο πνεύμονας ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας ήταν η ΔΕΗ. Τραγική ειρωνεία η φράση, η ΔΕΗ κατακερματίζεται, απομακρύνεται από το λιγνίτη, πρέπει να πάει στις ανανεώσιμες, τα επιμέρους κομμάτια πωλούνται. Η δομή της Περιφέρειας, όπως καταλαβαίνετε, ήταν απολύτως προσαρμοσμένη στο λιγνίτη, προσαρμοσμένη στη ΔΕΗ. Είναι, ας πούμε, αντί για αυτά τα πενιχρά αποτελέσματα που θα έχουν τα αποτελέσματα των πετρελαίων εδώ, εάν είχαμε, ας πούμε, οικόπεδα φυσικού αερίου, όπως στην Κύπρο, εάν έρχονταν τώρα, αναγκαστικά δεν θα έπρεπε να αλλάξει η μορφή λειτουργίας της Περιφέρειας; Θα έπρεπε να προσαρμοστείς σε αυτόν που σου φέρνει τα λεφτά. Εδώ έγινε το αντίθετο.

Άρα λοιπόν υπάρχει, πέραν της κρίσης, που ουσιαστικά δεν έχουν αντικατασταθεί βασικός κορμός του δημοσίου υπαλληλικού προσωπικού, το προσωπικό αυτό είναι παλιό και δεν μπορεί να προσαρμοσθεί στα δεδομένα της ανάγκης της Δυτικής Μακεδονίας να βρει περιφερειακό προϊόν αλλού. Έρχεται ο άνθρωπος και λέει ότι εγώ θα κινηθώ έτσι. Για να κινηθώ έτσι, πρέπει να προσλάβω καινούριους επιστήμονες, δεν μπορώ να τους πάρω μέσω ΑΣΕΠ, μπορώ να τους πάρω μέσω ΟΑΕΔ. Για πόσα χρόνια; Για τρία χρόνια. Τι επιστήμονες θα είναι αυτοί; Είναι αποκλειστικά επιστήμονες εστιασμένοι σε αυτό το οποίο εκείνος αντιλαμβάνεται ως νέο προϊόν.

Αυτό εγώ πήγα να το δω, πήγα να το ζητήσω, πήγα να μάθω, τι έκανες, ρε μεγάλε; Δηλαδή, έτσι θα λειτουργώ. Δηλαδή ακούς κάτι, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην έχει νόημα, όταν πηγαίνεις και το ακούς δεύτερη και τρίτη φορά σού λέει κάτι, δεν μπορείς να το αγνοείς, δεν μπορείς να είσαι αλαζονικός στην παραγωγή της πολιτικής, πρέπει να ακούς. Με ρωτούν, ας πούμε, με ποιους θα συνεργαστώ. Χθες το βράδυ ήμουν στο κανάλι σας και εξηγούσα το εξής, πώς θα συνεργαστώ, εγώ δεν περιμένω την απλή αναλογική να μου πει πώς θα συνεργαστώ. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία, επικεφαλής της μίας παράταξης να είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στον ΟΑΕΔ και να μη συνεργαστείς μαζί του. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να παράξεις αναπτυξιακό μοντέλο, να θέλεις να βοηθήσεις θεσμικά τα Επιμελητήρια να κινηθεί το ΠΕΠ μέσα από εκεί, να είναι επικεφαλής της παράταξης άνθρωπος ο οποίος είναι κατά βάση επιμελητηριακός και να μη συνεργαστείς μαζί του. Δηλαδή το ζήτημα είναι ποιος θα έχει το πρόσταγμα και ποιος θα διαμορφώσει το τελικό πλαίσιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκεί είναι που θέλω να εστιάσω. Ο Ριζόπουλος είναι αυτός που είναι.

Το εύκολο ερώτημα είναι το εξής, Ριζόπουλος ή Καχριμάνης, νέο ή παλιό; Ωραία, ας φύγουμε από αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα, ok, ας φύγουμε όμως από αυτό. Εγώ θέτω άλλο ερώτημα, περιφερειακότητα ή τι άλλο; Εγώ δεν έχω ακούσει αυτή τη στιγμή ακόμα το άλλο. Εάν δείτε, μη γελιόμαστε, εγώ είμαι σίγουρος ότι στους πέντε άξονες πιστεύω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο. Άρα, λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι οι άξονες, αυτό σημαίνει ότι κατά μία βάση συμφωνούμε. Τι διαφέρει; Ο βαθμός αλαζονείας του καθενός που θέλει να εκλεγεί. Σεβαστό και αυτό, θέλεις να εκλεγείς. Το ερώτημα είναι μέσα σε ποιο πλαίσιο για να ικανοποιεί τι; Εκεί βγαίνω εγώ και λέω, ωραία, φέρτε τους άξονες, περιφερειακότητα, τέλος.

Μου λένε, ας πούμε, για το πρόγραμμα «Πίνδος». Να σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας κανένα λόγο να επισκεφθεί την Ήπειρο, δεν εννοώ για τις 20 ημέρες. Δεν έχει κανένα λόγο. Έρχεται γιατί έχει συγγενείς ή γιατί είναι φθηνός προορισμός ή γιατί κατάγεται από κάπου. Μέσος όρος διαμονής ένα βράδυ, ενάμισι, δύο. Τώρα που δεν υπάρχουν και συνέδρια, δεν γίνονται ούτε συνέδρια. Έρχομαι, λοιπόν, εγώ και λέω, ρε παιδιά, εδώ υπάρχουν αναξιοποίητα κομμάτια. Τώρα, δεν φταίω εγώ που αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργούν οι Άλπεις. Τι να κάνουμε, το ξέρω. Ξέρω ότι όταν πας στις Άλπεις δεν λες ούτε ιταλικές, ούτε αυστριακές, ούτε γαλλικές, ούτε ελβετικές, λες Άλπεις. Εάν δε πας μέσα στις Άλπεις, θα δείτε ότι τα δρομάκια στα οποία κυκλοφορούν τα πανάκριβα 4x4 δεν είναι αυτοκινητόδρομοι. Μην κοιτάτε που εμείς έχουμε φάει τα δρομάκια στη μάπα και διψάμε να δούμε αυτοκινητόδρομο. Δεν λειτουργεί έτσι η Δύση και ο τουρίστας που ψάχνεις, θέλει ένα πράγμα, θέλει κιγκλίδωμα, θέλει διαγράμμιση, θέλει άσφαλτο στρωμένη. Δεν θέλει να φεύγει με 200, θέλει να απολαμβάνει την περιήγηση.

Και ρωτώ, λοιπόν, εγώ, πώς θα τα φτιάξω; Βέβαια, όταν μία απευθείας ανάθεση στοιχίζει δέκα φορές αυτό που πρέπει, έρχομαι και λέω, ελάτε, κομμένα αυτά, e-moma. E-moma τι θα πει; Μάλιστα. Θα βοηθήσω, επίσης, και όλους εκείνους τους επαγγελματίες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά, γιατί δουλεύουν δέκα, οι άλλοι με τα μηχανήματα κάθονται. Θέλεις να πάρεις 2 χιλιόμετρα δρόμο; Μπες μέσα και χτύπα το, δεν θέλω να έχω εγώ σχέση. Θέλω να αγοράσω άσφαλτο; Μπες μέσα και χτύπα το. Έτσι βοηθώ την ανεργία, στρώνω δρόμο, βοηθώ το τουριστικό προϊόν.

Για αυτό σας είπα ότι η αλυσίδα είναι σύνθετη, απλά να μπορείς να τη δεις. Πόσο θα τη δουν οι ψηφοφόροι στο σύνολό της; Δεν το ξέρω, γιατί είναι άδικο να ζητάμε και κάτι τέτοιο, διότι εμένα μου πήρε τόσο καιρό να το φτιάξω, και με τις όποιες εμπειρίες και γνώσεις έχω. Άρα, λοιπόν, η δουλειά μας είναι να μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε φραγκοδίφραγκα σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρόγραμμα «Πίνδος», ας πούμε, είναι ένα πρόγραμμα ΣΔΙΤ, είναι υπηρεσιών, δεν είναι δρόμος, μπαίνεις από την Άρτα και βγαίνεις στην Κόνιτσα. Μπράβο. Εάν βγεις στην Κόνιτσα και την κάνεις προορισμό, δεν πρέπει να σε απασχολήσει η άρση από την απομόνωση; Μάλιστα. Δεν πρέπει να σε απασχολήσει σε επίπεδο υποδομής πώς θα συνδεθεί εκεί που είναι απομονωμένη; Μάλιστα. Δεν πρέπει να σε απασχολήσει πώς θα συνδεθεί η Εγνατία με τα Ζαγόρια; Δεν πρέπει να σε απασχολήσει εάν μετά από τα Ζαγόρια μπορείς να φτάσεις στην Κόνιτσα; Εκεί η υποδομή υπηρετεί το μεγαλύτερο σκοπό, τον προορισμό. Δεν φτιάχνεις δρόμο από το πουθενά, που δεν ξέρεις τι είναι και γιατί, και γιατί χρεώθηκε όσο χρεώθηκε. Αυτό θα πει ότι οι υποδομές υπηρετούν τη στρατηγική. Οι υποδομές δεν είναι η στρατηγική.

Ευχαριστώ. Περιμένω με αγωνία το ενδιαφέρον σας να τα πούμε.

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την ανανέωση και απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με την

 

60740/1027/21-3-95 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, θα διεξαχθούν:

 

 • Οι εξετάσεις ανανέωσης τη Δευτέρα 27/5/2019 και ώρα 09:00

 • Οι εξετάσεις ανανέωσης τη Δευτέρα 3/6/2019 και ώρα 09:00

 

στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για λόγους απρόσκοπτης διενέργειας των εξετάσεων οι σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών την Υ/Δ του διευθυντή σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά

(παράβολο συμμετοχής κλπ) των υποψηφίων έως και τις 17/5/2019. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα δηλωθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης “Κοινό των Ηπειρωτών” του Γιώργου Ζάψα, θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χωριά των Ιωαννίνων ως εξής:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 ώρα έναρξης περιοδείας 18.30

 

1ο κλιμάκιο υποψηφίων: Ζωοδόχος, Πετράλωνα, Λοφίσκος, Ανάργυροι Γραμμένο.

2ο κλιμάκιο: Ηλιόκαλη, Πλατανιά, Καραδήμα, Δροσοχώρι, Χαροκόπι.

3ο κλιμάκιο: Καστρίτσα, Λογγάδες, Βασιλική.

 

ΠΕΜΠΤΗ 11/4 ώρα έναρξης περιοδείας 18.30

 

1ο κλιμάκιο υποψηφίων: Αβγό, Κρυφοβό, Μουσιωτίτσα.

2ο κλιμάκιο: Ροδοτόπι, Άνω – Κάτω Λαψίστα. Νεοχώρι, Λιγοψά.

3ο κλιμάκιο: Πετσάλι, Ασφάκα, Μεταμόρφωση.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4 ώρα έναρξης περιοδείας 18.30

 

1ο κλιμάκιο υποψηφίων: Κρύα, Κρανούλα, Περίβλεπτος.

2ο κλιμάκιο: Λιγκιάδες, Μάζια, Κρυόβρυση.

3ο κλιμάκιο: Δραμεσιοί, Μελιγγοί, Δωδώνη, Μαντείο, Ψήνα ,Τύρια.

Την Κυριακή 14 Απριλίου, το πρωί, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιώργος Ζάψας και κλιμάκιο υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων θα επισκεφθούν τα Πράμαντα.

 

Ένα νέο έργο μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας, εντάχθηκε με σημερινή απόφαση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

 

Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ. Κ. Κόνιτσας και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) συνολικού προϋπολογισμού 8.532.974,38

 

ευρώ.

 

Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

 

Με το έργο αυτό ολοκληρώνονται τα δίκτυα αποχετεύσεως- βιολογικών καθαρισμών σε όλους τους μεγάλους οικισμούς και σε οικισμούς που βρίσκονται σε

 

ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που αποτελούσε βασική προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής.

 

Η πράξη που εντάχθηκε στο «Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020» περιλαμβάνει:

 

- κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κόνιτσας συνολικού μήκους 27.320m (26.908m αγωγών ελεύθερης επιφάνειας και 412m

 

καταθλιπτικών αγωγών), καθώς και την κατασκευή 3 αντλιοστασίων και

 

- μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Κόνιτσας με τον αγωγό διάθεσης.

 

 

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2019/2020 στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013

 

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι:

Έως και τη Δευτέρα27 Μαΐου 2019 θα κατατίθενται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2019/2020 και στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων που είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο ή για τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, την προστασία των ντόπιων ποικιλιών (Ντεμπίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι), την εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον και την εισαγωγή σύγχρονων αμπελουργικών καλλιεργητικών τεχνικών και τη διαφύλαξη παλιών (καλλιέργεια σε αναβαθμίδες).

Τα μέτρα που ενισχύονται είναι:

 1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση

 2. Φύτευση νέων αμπελώνων

 3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

 2. Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου

 3. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών

 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το 2019

 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 6. Φωτοτυπία φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.

 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου και IBAN.

 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια. Για τα ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια όταν ο παραγωγός ενταχτεί στο πρόγραμμα θα απαιτηθεί συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης άνω των 9 ετών.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr – Ενημέρωση Αγροτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο και στο γραφείο στους Στέφο Λ., Βασδέκη Ε. & Δέμκα Β. και στο τηλέφωνο 2651 0 87114.

 

Εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης των οδικών υποδομών στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες προωθούνται με σημερινές αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε με την προεδρία του Περιφερειάρχη κ.

 

Αλέξανδρου Καχριμάνη. Το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο (3.430.000 €) είναι η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ) για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού Τετρακώμου- Φράξου- Καστανιάς.

 

Προσωρινοί ανάδοχοι αναδείχθηκαν επίσης και για την κατασκευή δύο κόμβων στο εθνικό οδικό δίκτυο στο πλαίσιο προγραμματισμού της Περιφέρειας για την βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών. Πρόκειται για κόμβο στην

 

Πλαταριά (επί της Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό 640.000 ευρώ και προσωρινό ανάδοχο την ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.) και στην Ελεούσα Άρτας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας (με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και

 

προσωρινό ανάδοχο την Αστική Κατασκευαστική Α.Ε.).

 

Επίσης δρομολογήθηκαν έργα για αποκαταστάσεις ζημιών, στηθαίων και διαγραμμίσεων.

 

Εκτός των υποδομών, η Ο.Ε. έλαβε αποφάσεις και για έργα περιβάλλοντος και αγροτικών υποδομών.

 

Αναλυτικά:

Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

Προσωρινοί ανάδοχοι αναδείχτηκαν για τα έργα

 • «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιάς» προϋπολογισμού 3.430.000 €. Ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.

 • «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας» προϋπολογισμού 275.000 €. Ανάδοχος ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

 • «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», προϋπολογισμού 640.000 €. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

 • «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας (θέση Ελεούσα- Εργατικές κατοικίες) προϋπολογισμού 850.000 ευρώ. Ανάδοχος ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

 • «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω Καλεντίνης», προϋπολογισμού 600.000 €. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.

 • «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβέλιστας», προϋπολογισμού € 50.000. Ανάδοχος Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.

 • «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 70.000,00 €. Ανάδοχος Β. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

 • «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 70.000. Ανάδοχος Ι. Μπουκουβάλα. .

 • «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Κ. Κούγκουλης.

 • «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Φράστα της Τ.Κ Αγνάντων μέσω της επαρχιακής οδού 22», προϋπολογισμού € 65.000. Ανάδοχος Ιωάννης Χρόνης.

 • «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Στεφάνης καθώς και στις θέσεις Ταράνα και Καλαμίτσι Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 160.000 €. Ανάδοχος Ιωάννης Καραμπιτιάνης.

Κατακύρωση διαγωνισμών

Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών και προχωρούν οι διαδικασίες για την υπογραφή συμβάσεων για τα παρακάτω έργα:

 • «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 200.000. Ανάδοχος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.

 • «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 €, Ανάδοχος Κων. Γκεσούλης.

 • «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

 • «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών» προϋπολογισμού 378.000,00 €. Ανάδοχος Σ.ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε..

 • «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία» προϋπολογισμού 498.000 €. Ανάδοχος Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε.

 • «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Τραπεζάκι Τ.Κ. Διστράτου μέσω της επαρχιακής οδού αριθμ. 18», προϋπολογισμού 65.000,00 €. Ανάδοχος Γ. Μπαζούκης.

 • «Ασφαλτόστρωση πεδινού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 33.700 €. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.

 • «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου παραπλεύρως τάφρου στην περιοχή Περάνθης» προϋπολογισμού 15.000 €. Ανάδοχος Παναγ. Στεφάνου.

 • «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπης – Κανάλι - Εθνική οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.

 • «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Λούτσας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.200 €. Ανάδοχος Άγγελος Τσιμπίκης.

 

 

Δημοπρατήσεις νέων έργων

Τα νέα έργα που, μεταξύ άλλων, δημοπρατούνται με σημερινές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα εξής:

 • «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», προϋπολογισμού 250.000 €.

 • «Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», προϋπολογισμού 176.000 €.

 • «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000.

 • «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Πηγή Τετρακώμου – Πετράλωνα μετά από έντονες πλημμύρες», προϋπολογισμού 74.400€.

 • «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση Γυαλός της Τ.Κ. Κομμένου», προϋπολογισμού 74.400 €.

 • «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί της Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρα Καλογήρου στη διασταύρωση για μουσικό σχολείου και επί της ΕΟ Παραμυθιάς - Γλυκής» προϋπολογισμού 74.400 €.

 • «Ολοκλήρωση δασικών δρόμων με την ανακατασκευή-βελτίωση του καταστρώματος για την αντιπυρική προστασία του δημόσιου δάσους ΤΚ Παλαιόπυργου Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 15.000 €.

 

Καταπολέμηση του δάκου στην Π.Ε. Πρέβεζας

Σε διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 146.012,48 ευρώ., προχωρά η Περιφέρεια με απόφαση της Ο.Ε.

 

Αντικατάσταση σωλήνων δικτύου ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΠΕ 100 Φ500 PN 12,5 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα Α3-Α4) του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού 63.215,00 €, ενέκρινε η Ο.Ε. Ανάδοχος αναδείχτηκε η ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε..

 

Επισκευή φράγματος για το αρδευτικό Κλειδωνιάς

Τέλος, με άλλη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου για την «Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

More Articles ...

e horos logo

  tsiolis

podilata

 

 KarzPreveza

 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με επιστολή της  προς Προέδρους Αδελφοτήτων, Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών, ζητάει από κάθε σύλλογο που λειτουργεί χορευτικό τμήμα να προτείνει δύο

 

ζευγάρια χορευτών προκειμένου να πάρουν μέρος σε παράσταση της ΠΣΕ στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 3 Οκτωβρίου.

 

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή που έχει θέμα: 'Επιλογή χορευτών για την παράσταση της ΠΣΕ στο Ηρώδειο' αναφέρονται τα εξής:

 

Αγαπητοί συμπατριώτες

 

Η ΠΣΕ στις 3 Οκτωβρίου 2018 έχει προγραμματίσει εκδήλωση ηπειρώτικης Παράδοσης και Πολιτισμού στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Μεταξύ των  συντελεστών της εκδήλωσης θα είναι και χορευτικά

 

που θα αποδώσουν ηπειρώτικους χορούς και θα απαρτίζονται από χορευτές των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων μελών μας.

 

Προκειμένου να συγκροτηθούν τα χορευτικά αυτά παρακαλείσθε κάθε σύλλογος, να μας προτείνει με ευθύνη του, δύο ζευγάρια χορευτών, των καλύτερων, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου

 

ώρα 11 πρωινή, στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                                                                      Γιώργος Δόσης                                                                    Κώστας Γαβριήλ

 

Μετά την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και τη Νότιο Αφρική, άνοιξε επίσημα η αγορά της Αργεντινής για το ελληνικό ακτινίδιο, καθώς έλαβε την τελική έγκριση της αρμόδιας Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας (SENASA).

Είχε προηγηθεί αίτημα, που απέστειλε το Φεβρουάριο του 2015 η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής), ζητώντας πρόσβαση του ελληνικού ακτινιδίου στην αγορά της Αργεντινής και την υποβολή σχετικού φακέλου με όλη την τεχνική τεκμηρίωση. Μόλις το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του φακέλου, καθώς και οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες.

Η επίσημη απάντηση ήρθε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες και, πρακτικά, μια νέα αγορά είναι διαθέσιμη στους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς. Οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου του ΥπΑΑΤ για τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων που αφορούν στην εξαγωγή.

Ανάλογα αιτήματα πρόσβασης ελληνικών φρούτων έχουν κατατεθεί και προς άλλες Τρίτες Χώρες, όπως Κορέα, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία και Ταϊβάν για ακτινίδια, πυρηνόκαρπα, επιτραπέζια σταφύλια και εσπεριδοειδή, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ και αναμένονται σχετικές απαντήσεις.

Σημειώνεται ότι η εξασφάλιση πρόσβασης σε αγορές Τρίτων Χωρών αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μπορεί να πάρει αρκετά χρόνια. Για τον λόγο αυτό, το ΥπΑΑΤ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα Γραφεία των Εμπορικών Ακολούθων των κατά τόπους Ελληνικών Πρεσβειών και το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να επισπεύδονται – κατά το δυνατόν – οι σχετικές διαδικασίες.

Το ΥπΑΑΤ εργάζεται εντατικά για το άνοιγμα νέων αγορών στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, προκειμένου οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες εξαγωγής και ευκαιρίες για την αύξηση του εισοδήματός τους.

Όπως ανακοίνωση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας "Πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 16 Απριλίου 2019) συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών – μελών της ΠΣΕ μετά από πρόσκληση του ΔΣ της Πανηπειρωτικής «για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα θέματα που απασχολούν την Ηπειρωτική αποδημία».

Στη συνάντηση κυριάρχησε η διάθεση και θέληση όλων να συμβάλουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας και δράσης, αλλά και αγωνιστικής τακτικής για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα σωματεία και εν γένει την ηπειρώτικη αποδημία.
Από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας συμμετείχε ο Γεώργιος Κουρτέσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα προβολής των θεμάτων της περιοχής, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της. Επίσης πως αναγκαία καθίσταται η συμμετοχή της Πανηπειρωτικής στις εκδηλώσεις της περιοχής (Σέλτσο, Καραϊσκάκεια κλ.). Ενημέρωσε την Πανηπειρωτική για την προσπάθεια αναστήλωσης της γέφυρας του Κοράκου και ζήτησε οι σχέσεις της Πανηπειρωτικής με την τοπική διοίκηση να είναι άμεσες και συχνές.
Ακολούθησε ο Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της συγκοινωνίας και την αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Επίσης τόνισε πως φέτος «…θα περπατήσουμε, θα διαβούμε το γεφύρι της Πλάκας που άρχισαν ήδη οι εργασίες αναστήλωσής του», και στάθηκε στην ιδιαίτερη συμβολή της ΠΣΕ στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τα έργα. Επίσης ζήτησε, αναφερόμενος και στην προηγούμενη θετική εμπειρία, να συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ στα ΔΣ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
Από την Ομοσπονδία Καλαμά μίλησε ο πρόεδρος Κώστας Στεργίου και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως περιβαλλοντικά, εξόρυξης υδρογονανθράκων, εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μόλυνσης του Καλαμά. Τα χαρακτήρισε μείζονα προβλήματα, ζοφερά, που αφορούν το μέλλον του τόπου και ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Πανηπειρωτικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Από την Ομοσπονδία Μουργκάνας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κανακόπουλος. Πρότεινε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής να κοινοποιούνται στις Ομοσπονδίες και αυτές ακολούθως να ενημερώνουν τα σωματεία. Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο τμήμα της νεολαίας αναδεικνύοντας την θετική εμπειρία από τα 2 τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5, που διοργάνωσαν αδελφότητες και κατέθεσε προτάσεις για την προώθηση βιβλίων που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα την περιοχή της Μουργκάνας.
Τέλος, από την Ομοσπονδία Κόνιτσας μίλησε ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρτσέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διάσωσης των Κοινοτικών Αρχείων, στο σοβαρότατο ζήτημα της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων και στην άμεση επαφή της Συνομοσπονδίας με όλες τις αποδημικές οργανώσεις του ελληνισμού, όπου γης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στη διάθεση όλων των πατριωτών και οπωσδήποτε με πνεύμα κατανόησης και ηπειρώτικης ομοθυμίας από κοινού θα «παλέψουμε και θα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς». Δεσμεύτηκε δε, για την συστηματική και οργανωμένη θεματική συνέχιση της επαφής με τις Ομοσπονδίες.
 
Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας"

 

Την Κυριακή, 17-3-2019 πραγματοποιήθηκαν, με ενιαίο ψηφοδέλτιο (κατά πάγια τακτική), οι εκλογές του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας. 
 
Αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων εκλέχθηκε ο Βαγγέλης Νάνος.
 
Την Τρίτη, 26-3-2019 συνεδρίασε το νέο ΔΣ και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πάνης
 
Αντιπρόεδρος: Τάσος Γάτσιος
 
Γ. Γραμματέας: Αλέξης Τσαπάρας
 
Ταμίας: Κώστας Αρετάκης
 
Μέλη: Μαρία Τσομή
 
            Θοδωρής Κορωναίος
 
            Θανάσης Κατωγιάννης.
 
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας ευχαριστεί τα μέλη που πήραν μέρος στην εκλογική διαδικασία και καλεί όλους τους γεωπόνους να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του Συλλόγου και στη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεών του.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο φεστιβάλ χορωδιών στην Πανηπειρωτική. Χοροδιδάσκαλος ο Βαγγέλης Κώτσος

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369