ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

georgika farmaka

Με την 8197/90920/2013 ΚΥΑ των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίστηκε το σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.


Με βάση το χρονοδιάγραμμα που θέτει η ΚΥΑ (άρθρο 12) από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά όλοι οι επαγγελματίες χρήστες υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να προμηθεύονται γεωργικά φάρμακα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι γεωπόνοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής ή Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.
 Με βάση τα παραπάνω το ΥΠ.Α.Α.Τ. ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ένα ενημερωτικό έντυπο που απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων.
 Ολόκληρο το έντυπο μπορείτε να δείτε εδώ.
Επίσης σε αυτήν εδώ τη σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. μπορείτε να δείτε όλο το ενημερωτικό υλικό που έχει αναρτήσει το Υπουργείο σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 
 Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε μερικές από τις σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη γίνει στη νομοθεσία της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων ή που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη:
 1. Από 1/1/2014 έγινε υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταγραφή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματίες χρήστες. Να τονίσουμε εδώ ότι η έννοια του επαγγελματία χρήστη, σύμφωνα με διευκριστική εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., περιλαμβάνει όχι μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά και όλους όσους είναι επαγγελματίες παραγωγοί, δηλαδή παράγουν αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση.
 2. Στις 18 Νοεμβρίου 2014 έληξε η μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των καταστημάτων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 159/2013. Ήδη όλα τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων πρέπει να συμμορφώνονται με τις συγκεριμένες προδιαγραφές. Περισσότερα για τις προδιαγραφές των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων μπορείτε να δείτε εδώ.
 3. Έχει ψηφιστεί ήδη από τον Αύγουστο, με την υπ' αριθ. 9497/104760/2013 Απόφαση του Αναπληρωτή ΥΠ.Α.Α.Τ., η υποχρεωτική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. Ωστόσο η συνταγογράφηση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα γιατί σύμφωνα με το τελευταίο άρθρο της απόφασης: "Η υποχρέωση έκδοσης συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου ισχύει ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση δημιουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων» από το ΥΠ.Α.Α.Τ."
 Το Υπουργείο πάντως έχει δεσμευτεί ότι από τις αρχές του 2015 η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συνταγογράφηση θα είναι έτοιμη και το νέο σύστημα θα μπεί σε λειτουργία.

e horos logo