ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σε κάμψη βρίσκεται η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για μια τετραετία, από το 2009 μέχρι το 2013

Ειδικά στην Ήπειρο, καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση των χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων (στον όρο «γεωργία» περιλαμβάνεται όλη η σχετική δραστηριότητα) σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, σε τέσσερα χρόνια οι χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις στην Ήπειρο μειώθηκαν κατά 22,4%, ποσοστό ιδιαίτερα μεγάλο αν σκεφτεί κανείς ότι η επόμενη Περιφέρεια στις μειώσεις, η Δυτική Ελλάδα, ακολουθεί με τα μισά ποσοστά, 14,4% από αυτά που καταγράφονται στην Ήπειρο. Συνολικά, στο σύνολο της χώρας παρουσιάζεται μείωση 1,9%, τόσο τόσο του συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων όσο και του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 723.007 το 2009 και σε 709.449 το 2013, ενώ οι εκμεταλλεύσεις με ΧΓΕ ανέρχονται σε 716.823 το 2009 και σε 703.535 το 2013.


Η μεγαλύτερη μέση ΧΓΕ ανά εκμετάλλευση καταγράφεται στην Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος είναι η τελευταία στην κατάταξη των 13 Περιφερειών.
Στην Ήπειρο καταγράφονται 30.559 γεωργικές εκμεταλλεύσεις συνολικά, 1,5% λιγότερες από ό,τι το 2009. Φυσικά, ρόλο παίζει και η μέση χρησιμοποιούμενη έκταση εκμεταλλεύσεων, μιας και η Ήπειρος δεν είναι πεδινή περιοχή, ούτε διαθέτει μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην κατάσταση της μέσης χρησιμοποιούμενης έκτασης, η Ήπειρος είναι τρίτη από το τέλος.
Από τις 30.559 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι 8.729 είναι αμιγώς γεωργικές και οι 3.984 είναι αμιγώς κτηνοτροφικές.
Εδώ, υπάρχει ένα ενδιαφέρον μετρήσιμο στοιχείο: οι αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αυξήθηκαν στην Ήπειρο κατά 900 περίπου, σε σχέση με το 2009, αλλά η έκταση που χρησιμοποιούν αφενός ήταν μικρή, αφετέρου μειώθηκε κιόλας στο πέρασμα της τετραετίας.
Τι καλλιεργούμε όμως στην Ήπειρο και τι παράγουμε περισσότερο; Οι περισσότερες εκτάσεις καταλαμβάνονται από δενδρώδεις καλλιέργειες και οι λιγότερες από αμπελώνες, με τη σχέση μεταξύ τους να ξεπερνάει το ένα προς έξι, στα στρέμματα. Οι αμπελώνες, στο πέρασμα της τετραετίας έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό. Αρδευόμενες εκτάσεις είναι οι περισσότερες από τις καταγεγραμμένες.

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αγελάδες έχουν αυξηθεί κατά 11,9%, από 1.103 σε 1.234. Ο αριθμός αυτός δεν αναφέρεται στον ακριβή αριθμό των ζώων, αλλά στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, σημαντικά μειωμένες είναι οι εκμεταλλεύσεις με πουλερικά, στα οποία πάντως η Ήπειρος παραμένει πρώτη πανελλαδικά, με 8.323.766 πουλερικά που παράχθηκαν μόνο το 2013. Η παραγωγή ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το 2009, κατά 21,4%. Τα δε βοοειδή ήταν επίσης μειωμένα κατά 1.000 περίπου και η μοναδική κατηγορία με αύξηση, ήταν οι χοίροι.

Η πίεση που δέχεται η οικονομία φαίνεται και στους αριθμούς των απασχολούμενων. Μέσα σε μια τετραετία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας, στην Ήπειρο έχουν μειωθεί κατά 1,6% οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και κατά 29,5% οι μόνιμοι εργάτες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Άλλο τόσο σχεδόν (23,3%) μειώθηκαν οι εποχικοί εργάτες και κατά 28,3% οι λοιποί.

e horos logo