ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με έγγραφο που ανάρτησε στις 30 Απριλίου στον ιστότοπό του το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. ανακοινώνεται ότι ξεκινάει η λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Η ψηφιακή εφαρμογή είναι αναρτημένη στις "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" του Υπουργείου με την ονομασία "Διενέργεια Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ".


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους εξουσιοδοτημένους φορείς (Εξεταστικά Κέντρα) προκειμένου να συνεννοηθούν για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημέρες και ώρες εξετάσεων, διαδικασία πληρωμής παραβόλου κλπ.)

e horos logo