ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

To Tμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχει με 18 εργασίες και ανακοινώσεις στο 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου του 2015.

Ειδική Συνεδρίαση του Συνεδρίου την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει αφιερωθεί στο ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος σε συνεργασία με την Ιατρική Ιωαννίνων, το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., όπου για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου για την πρωτεωμική ταυτοποίηση του γάλακτος των Ελληνικών αυτόχθονων φυλών αιγών και προβάτων που είναι το σημαντικότερο τμήμα της πιστοποίησης των τελικών προϊόντων τους ως ΠΟΠ., τις βιολειτουργικές και ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του γίδινου γάλακτος Ελληνικών φυλών αιγών, και τις ποιοτικές διαφορές του γάλακτος μεταξύ τεσσάρων φυλών προβάτων και δύο γιδιών.
Επιπλέον, παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα των προγραμμάτων πράσινο κοτόπουλο και πράσινο χοιρινό με τη συμμετοχή τω αντίστοιχων εταιριών: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, ΠΙΝΔΟΣ, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας και ΒΙ.Κ.Η., όπου επίσης για πρώτη φορά θα αναπτυχθούν οι τεχνικές και τεχνολογίες παραγωγής ορνίθειου και χοιρινού κρέατος με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Καλούνται όλοι οι επιστήμονες και ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες συνεδρίες, και για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία και το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2681050200 και στον ιστότοπο  http://www.eke2015.gr

e horos logo