ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σύμφωνα με υπόμνημα των καλλιεργητών – ελαιοπαραγωγών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Πάργας, Ανθούσας, Αγιάς Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας και Πέρδικας, καθώς και του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας,  το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί όξυνση του προβλήματος πρόκλησης ζημιών από αγριόχοιρους σε καλλιέργειες που βρίσκονται στις ορεινές εκτάσεις του Δήμου Πάργας και του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέρδικας Π.Ε. Θεσπρωτίας.


Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα η γρήγορη και ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων έχει προκαλέσει την πυκνότητα της παρουσίας τους στις καλλιέργειες για αναζήτηση τροφής με αποτέλεσμα να προκαλούν τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες.
Συγκεκριμένα, εκτός των τραυματισμών των ίδιων των καλλιεργητών που παρασύρονται από τα αγριογούρουνα παρατηρούνται καταστροφές:
- Των ελαιοδικτύων που χρησιμοποιούνται στα κτήματα για τη συγκομιδή των καρπών.
- Των περιφράξεων των κτημάτων.
- Των αναβαθμίδων των ξερολιθιών και
- ξερίζωμα των μικρών δένδρων και των κηπευτικών.
Σε πρόσφατη ενημέρωση προς τη Βουλή των Ελλήνων, του υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (30/10/2014, αρ.πρωτ.:294), με θέμα την «αντιμετώπιση ζημιών σε καλλιέργειες από αγριογούρουνα», αναφέρεται ότι οι ζημιές που προξενούνται σε καλλιέργειες από επιδρομές αγριογούρουνων, περιοχών προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar και καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.) Στο ίδιο έγγραφο αναφερόταν ότι οι υπηρεσίες του ΕΛ.ΓΑ. «εξετάζουν την πρόταση που έχει κατατεθεί από διάφορους φορείς για επιχορήγηση αγροτών για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Επίσης σε άλλο έγγραφο προς τη Βουλή των Ελλήνων (4/11/2014, αρ.πρωτ.:2462) αναφέρεται: «η ρύθμιση των υπερπληθυσμών των ειδών της άγριας πανίδας τα οποία προκαλούν καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες γίνεται βάσει της Δασικής νομοθεσίας με ειδικά συνεργεία κυνηγών τα οποία συγκροτούνται από την αρμόδια Δασική αρχή κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (παρ. 2α του άρθρου 259 του ΝΔ 86/69)».

Κατόπιν των παραπάνω:
-  Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των αγροτών των περιοχών που πλήττονται;
-  Θα επεκταθεί άμεσα η ασφαλιστική κάλυψη ζημιών από αγριογούρουνα, που σήμερα ο κανονισμός καλύπτει μόνο στις περιοχές RAMSAR;
-  Θα ενταχθεί στο πλαίσιο της ενεργητικής προστασίας που ασκεί ο ΕΛΓΑ η επιχορήγηση 100% της αγοράς και εγκατάστασης ηλεκτροφόρας γραμμής περίφραξης σε καλλιέργειες για την προστασία τους από επιδρομές αγριογούρουνων και να συμπεριληφθεί αυτή στην Απόφαση Επιχορήγησης Μέσων Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ;
-  Θα χαρακτηριστεί από τον ΕΛΓΑ ο κίνδυνος από αγριόχοιρους σαν ασφαλίσιμος, διότι δεν είναι απόλυτα προβλέψιμος και δεν εντοπίζεται σε συγκεκριμένο κάθε φορά και στενό γεωγραφικό πλαίσιο;

Οι βουλευτές

Βασίλειος Γιόγιακας


Στέργιος Γιαννάκης

e horos logo