ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους απέκτησαν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα η προκαταβολή του φόρου περιορίζεται στο μισό, έστω και αν δεν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά.

Σύμφωνα και με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή (το λεγόμενο "μίνι φορολογικό") και τις οποίες διευκρινίζει η σχετική εγκύκλιος (ΠΟΛ 1120/2015) που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Εσόδων, Κατερίνα Σαββαϊδου, η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες μειώνεται στο μισό, δηλαδή από 55% στο 27,5%. Για τους νέους αγρότες, οι οποίοι υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα περισσότερο στο 13,75%.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: «Συνεπώς, σε όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση για πρώτη φορά και ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή του φόρου περιορίζεται στο 1/4, δηλαδή περιορίζεται κατά 1/2 επειδή υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά βάσει της παρ.1 του άρθρου 69 και επιπλέον κατά 1/2 επειδή ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που έκανε δεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) η Πρόωρη Συνταξιοδότηση των αγροτών θα θεωρείται εισόδημα οπότε και θα υπαχθεί σε αυτήν τη κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) οπότε και θα φορολογηθεί. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η καταβαλλόμενη αποζημίωση σε όσους έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό καθεστώς ενθάρρυνσης της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας αγρότες, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της ως αποζημίωσης, φέρει, ως παροχή, τα εννοιολογικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του εισοδήματος (σταθερή πηγή, περιοδικότητα παροχής – που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μηνιαία) και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται φορολογικά.

Επίσης σύμφωνα με την γνωμοδότηση η πρώορη συνταξιοδότηση που προβλέπεται από τον κανονισμό (1096/88) και τον ν.2040/92 ικανοποιεί τον ίδιο σκοπό που ικανοποιεί και η σύνταξη και που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση εισοδήματος στους απόμαχους της εργασίας λόγω της επέλευσης του γήρατος.

e horos logo