ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΛ.Γ.Α.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με 8μηνες συμβάσεις και το ιδιαίτερο με την Ανακοίνωση αυτή είναι ότι ο ΕΛΓ.Α. δεν προσδιορίζει πού θα απασχοληθούν οι προσληφθέντες αλλά αναφέρει ότι θα τεθούν στη διάθεση του ΕΛ.Γ.Α. και η απασχόλησή τους θα γίνεται σε οποιοδήποτε από τα 13 υποκαταστήματα παρουσιάζονται ανάγκες. Για το λόγο αυτό εξάλλου διευκρινίζεται ότι οι προσλήψεις θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση με τα καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

Για τον ίδιο λόγο στη συγκεκριμένη Ανακοίνωση δεν υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας ως κριτήριο ταξινόμησης των υποψηφίων.
Παρουσιάζεται δηλαδή και πάλι το φαινόμενο που είχαμε σχολιάσει και παλιότερα σε άρθρο μας όπου οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν μία αίτηση χωρίς να ξέρουν εκ των προτέρων ούτε πού ούτε πότε θα δουλέψουν. Επί της ουσίας οι προσληπτέοι θα ενταχθούν σε έναν ενιαίο πίνακα από το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. θα καλεί κατά διαστήματα για δουλέιά κάποιους ανάλογα με τις ανάγκες του.
Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης είναι:
1. Το πτυχίο (γεωπόνου ή κτηνίατρου),
2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και
3. Η πιστοποιημένη γώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασία κειμένου β)υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 27-7-2015.
Ολόκληρη την Ανακοίνωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

e horos logo