ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με ΚΥΑ που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εσωτερικών, Υποδομών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης δόθηκε παράταση μέχρι τις 30-9-2015 στην κατάθεση αίτησης για άδεια χρήσης νερού για αγροτική χρήση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε εξάλλου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ αναφέρονται τα εξής:

-Υπενθυμίζουμε στους χρήστες ύδατος την υποχρέωσή τους για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
-Η ανάγκη αυτή προκύπτει για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.
-Επίσης για διευκόλυνση όλων η σχετική διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
-Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι χρήστες ύδατος να προβούν άμεσα στις σχετικές απλουστευμένες ενέργειες, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Στη συνέχεια η εγκύκλιος δίνει αναλυτικές οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους για την κατάρτιση του φακέλου και την υποβολή της σχετικής αίτησης άδειας χρήσης νερού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ μετά τις 30-9-2015 το πρόστιμο για εκπρόθεσμες αιτήσεις θα διαμορφώνεται ως εξής:
50 ευρώ το μήνα για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 31-12-2015 και
1000-2000 ευρώ για μετά την 1-1-2016.

Η αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού προϋποθέτει να έχει γίνει προηγουμένως καταγραφή του σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.).
Να θυμίσουμε επίσης ότι η προθεσμία για την εγγραφή των σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. έχει λήξει και όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμη αίτηση επιβαρύνονται με παράβολο 100 ευρώ

e horos logo