ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αναρτήθηκε χθές (26-4-2016) στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" κατανέμεται το εποχιακό προσωπικό Δακοκτονίας στους ελαιοκομικούς νομούς της χώρας. Συνολικά θα προσληφθούν 689 άτομα από τα οποία 150 θα είναι τομεάρχες δακοκτονίας (γεωπόνοι)  και οι υπόλοιποι εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (παγιδοθέτες, εργάτες αποθήκης κλπ.)

 

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής : Oι τομεάρχες δακοκτονίας μέχρι 5,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα εκατόν ενενήντα (190) άτομα για 1,38 μήνες (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και τα τριακόσια σαράντα εννέα (349) για 2,43 μήνες (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) η δε απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30‐11‐2016. 

Ειδικά για την Π.Ε. Πρέβεζας εγκρίνεται η πρόσληψη 2 γεωπόνων-τομεαρχών δακοκτονίας, 12 εργατών με έως 60 ημερομίσθια και 1 εργάτη με έως 34 ημερομίσθια. 

Οι σχετικές διαδικασίες για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα ξεκινήσουν άμεσα και οι σχετικές προκηρύξεις αναμένεται να εκδοθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

e horos logo