ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια" και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) η Διακήρυξη για την ανάδειξη εργολάβων για τη διενέργεια των ψεκασμών Δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 109.035,81 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και αφορά τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας. Στην διακήρυξη έχουν συμπεριληφθεί όλες οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο φετινό πρόγραμμα Δακοκτονίας, και συγκεκριμένα:

Από τον Δήμο Πρέβεζας οι Τ.Κ.: Ν. Σαμψούντας, Ν. Σινώπης & Αρχαγγέλου, Μύτικα, Μιχαλιτσίου, Φλαμπούρων, Νικόπολης, Καναλίου & Καστροσυκιάς, Μυρσίνης & Μεγαδένδρου, Καμαρίνας, Κρυοπηγής, Εκκλησιών, Άνω Ράχης, Ριζών, Χειμαδιού, Λούρου, Ωρωπού, Σφηνωτού, Στεφάνης, Βρυσούλας & Τρίκαστρου, Κοτσανόπουλου, Άνω & Κάτω Ρευματιάς και Σκιαδά

Από το Δήμο Πάργας η Τ.Κ. Δεσποτικών


Από το Δήμο Ζηρού οι Τ.Κ.: Νικολιτσίου, Θεσπρωτικού, Άσσου, Πολυστάφυλου, Κρανιάς, Παπαδατών, Γαλατά, Μελιανών, Ριζοβουνίου, Ρωμιάς, Αγ. Γεωργίου και Νέας Κερασούντας.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών έχει οριστεί μέχρι τις 20/5/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και η (ηλεκτρονική) αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/5/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο κατάστημα της Π.Ε. Πρέβεζας. Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απυθύνονται στα γραφεία της Π.Ε. Πρέβεζας-Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ. 2682360291 (αρμόδια Αναστασία Ναστούλη) ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2682024768 (αρμόδιος: Αλέξιος Τσαπάρας)

e horos logo