ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους Αθλητικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώσει ο Δήμος Αρταίων.


Οι ενδιαφερόμενοι Σύλλογοι οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, με αριθμό πρωτοκόλλου από το Δήμο Αρταίων έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 (υπόψη κας Μέλιου, τηλ.: 26813 62139, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για επιχορήγηση
1.Αίτηση
2.Προϋπολογισμός 2016 (Έσοδα & Δαπάνες μεταξύ των οποίων και όλες οι δράσεις του Συλλόγου για το 2016 μαζί με το κόστος τους)
3.Καταστατικό του συλλόγου με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου
4.Απολογισμός 2015 (Δράσεις του συλλόγου που έγιναν το 2015)
Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
1.Γραμμάτιο είσπραξης
2.Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης.
3.Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης.
4.Aριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

e horos logo