ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Περιφερειακή Παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» κατά την συζήτηση της επένδυσης «ΥΠΕΡΑΓOΡΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΕΠΕ» στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, της 1ης Σεπτεμβρίου 2020, καταψήφισε την χωροθέτηση της μονάδας με συγκεκριμένο σκεπτικό λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη δυναμικότητα της (1600 μοσχάρια πάχυνσης) και την ήδη κορεσμένη περιοχή εγκατάστασης ανάμεσα στα χωριά του κάμπου Λαψίστας – Ροδοτοπίου κ’ Νεοχωρίου, εκτιμώντας πως η φέρουσα ικανότητα σε πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχει καλυφθεί προ πολλού. Αντιπροτείνουμε την χωροθέτηση της υπό συζήτηση μονάδας σε υπάρχουσες «σταλίζουσες» εγκαταστάσεις (μονάδες ευρισκόμενες σε αδράνεια) της ευρύτερης περιοχής και εκτός του λεκανοπεδίου. Με την ευκαιρία, επαναφέρουμε την πρόταση για επανενεργοποίηση παλαιότερης απόφασης της νομαρχίας Ιωαννίνων για απαγόρευση χωροθέτησης νέων μονάδων, με εξαίρεση την ενδεχόμενη επέκταση υφισταμένων (ή και μετεγκατάσταση προβληματικών), εντός του λεκανοπεδίου, η οποία ανεστάλη από την περιφερειακή Αρχή χωρίς επαρκή και πειστική αιτιολόγηση. Η πρόταση μας αυτή συνδέεται με την πάγια θέση της Παράταξης που απευθύνεται προς την διοίκηση της Περιφέρειας και σε όλους τους δήμους για την ανάγκη εκπόνησης μελέτης με αντικείμενο: «Καθορισμός περιοχών αποκλεισμού εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων μεταποίησης τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων και σταδιακής απομάκρυνσης υφιστάμενων μονάδων, αλλά και οριοθέτηση ζωνών ανάπτυξης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα».

Επί του περιεχομένου της ΜΠΕ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς και δεν δικαιολογείται η επεξεργασία και η διάθεση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων, καθόσον προβλέπεται μικρός κοπροσωρός για το μέγεθος της μονάδας και θα απαιτηθεί μεγαλύτερη στρεμματική έκταση για την διασπορά της κόπρου από την αναφερόμενη στην ΜΠΕ. Ακόμα και εάν υπήρχε εναλλακτικός τρόπος διάθεσης της, π.χ. για την παραγωγή βιοαερίου και πάλι δεν αντιμετωπίζεται η επεξεργασία τόσων μεγάλων ποσοτήτων κοπριάς.

Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβούσα σύγκρουση κατοίκων που διαβιούν στην περιοχή και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που φιλοξενεί ή θα φιλοξενήσει η ευρύτερη περιοχή της ΒΙΠΕ, η οποία σχετίζεται με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που ολοένα χειροτερεύει από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των επιχειρήσεων μεταποίησης και την αυξανόμενη ρύπανση του Καλαμά. Η μόνη διέξοδος είναι η προσωρινή αναστολή αδειοδοτήσεων και η αναζήτηση λύσης στην χωροθέτηση νέων μονάδων του αντικειμένου εκτός λεκανοπεδίου. Είναι βλαπτικό και όχι υποστηρικτικό για τον πρωτογενή τομέα να σπαταλιέται γη υψηλής παραγωγικότητας, εντός αναδασμού, για την εγκατάσταση μονάδων εντατικής εκτροφής. Υποστηρίζουμε τις επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, ιδιαίτερα εκεί που είμαστε ελλειμματικοί και εισάγουμε το μεγαλύτερο μέρος, όπως το αγελαδινό κρέας, αλλά υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα όπου μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι μονάδες σε γαίες οριακά παραγωγικές, εκτός δικτύου άρδευσης και χωρίς προβλήματα.

Σεπτέμβριος 2020

 

Διφωνία για τις υπό διαβούλευση Μ.Π.Ε. δυο μονάδες «βιορευστών» της "ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΚΕ"

 

Η Περιφερειακή Παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» σε άλλη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: "θα καταψηφίσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ ΙΚΕ» για εγκατάσταση δυο μονάδων Βιορευστών στην περιοχή του Λύγγου κ’ της Κωστάνιανης επειδή αυτή δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, όπως και η ευρύτερη περιοχή των Γραμμενοχωρίων.

Στον αντίποδα αυτών των επιλογών έχουμε την δραστηριοποίηση νέων ανθρώπων στον αγροτουρισμό με την λειτουργία ξενώνων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την λειτουργία εκμεταλλεύσεων με αντικείμενο τα αρωματικά φυτά και αυτοφυή καρποφόρα, όπως και παραδοσιακές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Αυτά δεν πάνε μαζί με την υπό συζήτηση δραστηριότητα που θέλει να εγκαταστήσει η εταιρεία. Η μόνη εναλλακτική θα ήταν να επιτραπεί η εγκατάσταση μικρού μεγέθους φωτοβολταϊκών αφού συνυπολογιστεί η δυνατότητα να προηγηθούν πιθανές ενεργειακές κοινότητες τοπικού ή δημοτικού ενδιαφέροντος.

Ο Λύγγος και η Κωστάνιανη ευρίσκονται ανάντι της κοιλάδας του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, φιλοξενούν σημαντικά θρησκευτικά μνημεία της βυζαντινή εποχής και η περιοχή χρήζει προστασίας από την χωροθέτηση ρυπογόνων μονάδων που αλλοιώνουν ριζικά τον χαρακτήρα και διακόπτουν την συνέχεια του χώρου, όπως είναι αυτές που θέλει να κατασκευάσει η εταιρεία ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΚΕ. Παρέλκει να αναφέρουμε ότι οι πρώτες ύλες για την λειτουργία μονάδων αυτού του είδους δεν παράγονται στην περιοχή του Λύγγου και των Γραμμενοχωρίων και λογικά αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται στον τόπο παραγωγής των πρώτων υλών διότι, εκτός των άλλων, η μεταφορά έχει κόστος και εγκυμονεί περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Να παραδειγματιστούμε από τη αρνητική στάση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (Σ.Ε.Α.) στην χωροθέτηση ανεμογεννητριών περιμετρικά της "Κοιλάδας των Μουσών", με σκεπτικό ότι είναι «..μια περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» και «..η επιλογή.. θέτει σε αμφισβήτηση την έννοια της έμμεσης βλάβης επί μνημείων και συνεπώς, τον ίδιο τον αρχαιολογικό νόμο (άρθρο 10 του Ν.3028/2002)». Σε αυτό το πνεύμα καλείται και η Αρχαιολογική Υπηρεσία να επανεξετάσει και να επανατοποθετηθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι, για χάρη της «Δωδώνης» τροποποιήθηκε η αρχική χάραξη της Εγνατίας οδού και έγινε η σήραγγα Δωδώνης μήκους 2 KM, η οποία αύξησε μεν το κόστος του έργου αλλά προστατεύτηκε  ο αρχαιολογικός χώρος! Τα Δωδωνοχώρια και τα Γραμμενοχώρια δεν προσφέρονται για τέτοιου είδους δραστηριότητες, δεν πρέπει να αποτελέσουν τόπο φιλοξενίας βιορευστών και βιοαποβλήτων και οι κάτοικοι δεν τις θέλουν".

Σεπτέμβριος 20/9/2020

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

 KarzPreveza

 

Το έθιμο με τα κάλαντα του Λαζάρου αναβίωσε και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Μακρίδης μαζί με τον Δημήτρη Ξαξίρη κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, με ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια και με τη συνοδεία των κουδουνιών, έψαλλαν πτυχές της ζωής του Λαζάρου στο Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ.

Πρόκειται για ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, τη νίκη της ζωής, την επικράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την Άνοιξη.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους κ. Μακρίδη και Ξαξίρη για την κίνηση αυτή, σημειώνοντας ότι «Μας δίνουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τα έθιμα μας, ενόψει Πάσχα σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά».

Ο Μάρτιος έφτασε και όσοι καλλιεργητές δεν ακολουθούν την πεπατημένη των υβριδικών ή μεταλλαγμένων σπόρων, αναζητούν τους παραδοσιακούς και βιολογικούς, που προσφέρουν περισσότερη ποιότητα και υγιεινή διατροφή. Στην Ήπειρο, παραδοσιακούς σπόρους μπορεί να βρει κανείς στις παρακάτω τράπεζες σπόρων:

Δήμος Ιωαννιτών [9084]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, Ομάδα Ιωαννίνων

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

Ιωάννινα (452 21)

Συντονισμός: Χάρις Μελά - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - τηλ. 2651007490

http://www.peliti.gr

Ομάδα καλλιέργειας γης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα

Για πληροφορίες: Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος: Γεώργιος Χιουρέας, 2651005493 Χάρις Μελά, 2651005490

http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=4579

"Κύριος σκοπός της ΟΚΑΓΗΠΙ είναι η ώθηση και η εκπαίδευση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην ενασχόληση με την καλλιέργεια της γης με παραδοσιακές και βιολογικές μεθόδους.

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων [9080]

Η Κιβωτός των Τζουμερκιώτικων Σπόρων

Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων

Τζουμέρκα, Ελλάδα

https://www.facebook.com/groups/1582995248579525/

Στις 24 Ιανουαρίου 2021 συναντήθηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου με τον Ελληνο-αμερικανό γερουσιαστή της πολιτείας του RhodeIsland κ. Λεωνίδα Ραπτάκη. Η συνάντηση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πόλη Westerly, RI. Ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον κ. Ραπτάκη για το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο που ετοιμάζει η ΄Ενωση Παγκοσμίων Ελληνικών Εθνικοτοπικών Οργανώσεων (ΠΣΕΕΟ) και το οποίο προγραμματίζεται για την 1η Αυγούστου 2021 στην Αθήνα. Ακόμη ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον κ. Ραπτάκη για τις προσπάθειες που κάνει το Συμβούλιο στον χώρο της προώθησης των νεοφυών επιχειρήσεων. Οι δύο άντρες συζήτησαν και για το θέμα της συνεργασίας της ΠΑΔΕΕ και του Συμβουλίου.

Ο κ. Ραπτάκης από την πλευρά του ενημέρωσε τον κ. Δήμου για την συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων από το κρατίδιο του RhodeIsland στη νέα κυβέρνηση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ JoeBiden, για τον οποίο είναι πεπεισμένος ότι θα έχει θετική επίδραση στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

 

 

Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

Στη δωρεά ειδικών μονάδων που θα υποστηρίξουν τη νέα, δεύτερη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)-Covid-19 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων προχώρησε η γαλακτοβιομηχανία «Ήπειρος ΑΕΒΕ» ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του νοσοκομείου.

«Είναι αυτονόητο καθήκον μας να υποστηρίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τους τοπικούς θεσμούς και την τοπική κοινωνία. Εύχομαι τις νέες κλίνες ΜΕΘ και τον εξοπλισμό που δωρίζουμε να τις χρειαστούν όσο το δυνατόν λιγότεροι συμπολίτες μας» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Νίκος Σκανιάς, διευθυντής Ζώνης Γάλακτος και εκπρόσωπος της εταιρίας.

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369